ergens als gieren omheen cirkelen


ergens als gieren omheen cirkelen 1.0

zich ergens ogenblikkelijk naartoe begeven als zich daar iets bevindt wat voordeel oplevert, als er daar iets te halen valt

Algemene voorbeelden


Tijdens volgende ontmoetingen wordt er steeds langer en vaker gezwegen, van het voorheen zo geliefkoosde onderwerp afgeweken. Dan cirkelt hij er ineens weer omheen, als een gier rond een karkas waar nog maar een heel klein restje vlees aanzit.

Hij zegt dat ik niet dansen kan, Manon Uphoff,