etszuur


etszuur 1.0

zuur waarmee men etst

Semagram


Een etszuur…

is een zuur

   Algemene voorbeelden


   Door rechtsreeks met het etszuur op de zinken platen te tekenen en te schilderen, bereikt Bervoets een ongezien effect. Deze alternatieve etstechniek, de monumentale schaal en het beschilderen van de unieke afdrukken staan haaks op zowat alle conventies van de grafiek.

   http://www.copyrightbookshop.be/nl/books/details/6219/0

   Bij de productie van off-setplaten voor de grafische industrie bij Fuji komen etszuur en aluminiumhydroxide vrij. Nu worden die afgevoerd naar bedrijven die de stoffen hergebruiken, maar dat kost Fuji jaarlijks circa 600 000 gulden. In oktober start de bouw van een installatie die het etszuur en de aluminiumhydroxide mengt tot de grondstof aluminiumsulfaat.

   http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2766812/1997/09/23/Rioolwater-Tilburg-straks-gezuiverd-met-afvalstof-fotofabriek.dhtml,