evenwaardigheid


evenwaardigheid 1.0

(Gezegd van zowel zaken als van personen)
het gezien zijn kwaliteiten, eigenschappen, prestaties e.d. evenveel waard zijn; het evenwaardig zijn; gelijkwaardigheid

Semagram


Evenwaardigheid…

is een eigenschap

   Algemene voorbeelden


   Ik ben wel voor gelijke rechten, gelijke lonen en dergelijke: de evenwaardigheid van man en vrouw. Maar ik moet niets hebben van gefrustreerde feministes die op de barricades staan te brullen en hun bh's verbranden.

   http://politics.lunitechs.be/showthread.php?t=137529&page=2,

   Ik geloof dat een kind veel leert van die menselijke reacties van zijn ouders, mits je er achteraf maar op terug durft komen. Het is een teken van menselijke evenwaardigheid tussen ouders en kinderen. Kinderen zijn namelijk geen larven, maar kleine mensen.

   http://www.kohnstamm.info/ritakohnstamm/meer/meer_columns_slaan.htm,

   De notaris zorgt voor evenwaardigheid en rechtszekerheid in de contractuele betrekkingen tussen de burgers.

   http://www.notaris.be/

   Ieder concreet ding is, naast de vergankelijke vorm die het heeft, ook een gestalte van de eeuwigheid zelf. Ook de moraal valt uiteindelijk samen met deze verlichte vorm van waarnemen en vertrekt van de fundamentele eenheid en evenwaardigheid van alles.

   Wereldvreemdheid, Patricia De Martelaere,

   Misschien is het toch niet Schuermans die de match voor Geel won, maar was het de Kortrijkse aanval die ze verloor? Feit is dat Goor 13 minuten voor tijd een intrap van Mordang met de borst kontroleerde. Het ding bleef hangen en Goor was er het eerst bij om de 2-1 in de linkerbenedenhoek te tippen. Het was het resultaat van zowat 20 minuten Geelse evenwaardigheid in de tweede helft.

   De Standaard,

   In het kader van de preventiefunctie signaleert de ombudsman algemene tekortkomingen in de overheidsorganisatie en doet hij algemene aanbevelingen met betrekking tot de verbetering van de kwaliteit van overheid. Hierdoor wordt het behoorlijk functioneren van de overheid bevorderd, waardoor individuele klachten kunnen worden voorkomen. De preventiefunctie draagt aldus bij aan de beschermingsfunctie. Hoewel de evenwaardigheid van beide kernfuncties derhalve voorop wordt gesteld, moet, wanneer het er echt op aankomt, de beschermingsfunctie in beginsel voorrang hebben.

   http://www.ombudsman.nl/publicatieframe.html

   Groot was dan ook onze verbazing dat mevrouw Mutsaers zich boos maakte over de tekst onder de foto. Geen woord daarin is als confrontatie tégen de dieren geformuleerd [...]. Wanneer de reclamemaker dan ook maar durft een parallel (géén botsing) te trekken met de mens, wordt mevrouw Mutsaers boos. Haar hond zou "de evenwaardigheid" van het lijden bij beide schepselen wellicht wel inzien en de (naar onze mening) misplaatste verontwaardiging van het baasje gemilderd hebben.

   De Standaard,

   Deze twee stappen moeten een waarborg vormen voor de evenwaardigheid van diploma's en brevetten die door het departement worden verstrekt, in een zo groot mogelijk aantal gevallen en in het bijzonder van diploma's die vormingen bekrachtigen die door personeelsleden van niveaus 2 en 3 gevolgd worden.

   http://www.syndic.be/pdf/sectorieelakkoord.pdf,

   Of men nu onderscheid maakt tussen formele gelijkheid van alle burgers voor de wet en materiële gelijkheid of reële evenwaardigheid, en dan bovendien uitzondering maakt voor situaties in het privaatrecht waar de partijen in een machtsonevenwicht tegenover elkaar staan, het feit blijft, dat de juristen in de purée zitten.

   http://users.skynet.be/sky50779/vrouw.htm