excrement


excrement 1.0

(formeel)

uitwerpselen
Bijna steeds in het meervoud.

Semagram


Excrementen…

zijn een afscheiding

   Algemene voorbeelden


   Terwijl de vips elkaar feliciteerden met hun briljante werk, beeldde de schrijver zich nu in – hij wilde het echt niet, hij vocht ertegen, maar het was weer sterker dan hemzelfwat er in de doorluchte toiletten van het Europees Parlement misschien zoal achtergelaten werd door de premier, de minister van Binnenlandse Zaken, de ambassadeur of de pauselijke nuntius: een keur van de meest exquise excrementen van Europa.

   Zij kwamen uit het Oosten, Chris De Stoop,

   Was dit erotische body art of verkrachting zondermeer? Je kan aan alles een artistieke draai geven, maar maak het de mensen en zelfs rechters maar eens wijs dat dit kunst is. Dat mag al een buitensporig voorbeeld zijn, de ready-mades van Marcel Duchamp, de excrementen in de doosjes van Manzoni of de vilten hoed en het vet van die andere goeroe van de 20ste-eeuwse beeldende kunst, Joseph Beuys, zijn op een totaal ander niveau even choquerend en verwarrend voor het grote publiek.

   Cultuur is oorlog, Leo De Haes,

   Wie regelmatig geiten op de achterbank vervoert en zojuist nog een echte poepdoos heeft bezocht, die schrikt niet van de excrementen van een varken.

   Verhalen; Scouting; Kriep; Roodmerk; Mexico; Jozef; Het oog, Peter van Zeeland,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • dierlijke excrementen
   • menselijke excrementen

   Stinkt koeiestront? [...]: vele duizenden gezinnen hebben op hun étage boven het keukenfornuis een klompje hangen waarin ze regelmatig dubbeltjes en kwartjes doen teneinde er na verloop van tijd met het aldus gespaarde geld op uit te kunnen trekken en op het platteland een "frisse neus" te halen, d.w.z. de stank op te snuiven van dierlijke excrementen.

   Ben ik eigenlijk wel links genoeg?, Jan Blokker,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • lichaamsexcrement
   • ochtendexcrement

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • excrementendrager
   • excrementenmassa