extraneus


extraneus 1.0

((vooral) in Nederland)

in het Nederlandse onderwijssysteem: iemand die examen doet aan een onderwijsinstelling, zonder dat hij de betrokken instelling als gewoon leerling of student bezocht heeft

Semagram


Een extraneus…

is een persoon; is een levend wezen

 • [Plaats] doet examen aan een onderwijsinstelling, bv. een hogeschool of universiteit
 • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] heeft de onderwijsinstelling niet als gewoon leerling of student bezocht
 • [Activiteit of handeling] doet examen
 • [Toepassingsgebied of bereik] is een begrip in het Nederlandse onderwijssysteem

Algemene voorbeelden


De inschrijving als extraneus geeft recht op: a) het afleggen van tentamens en examens bij de opleiding waarbij de extraneus ingeschreven staat [...]; c) een extraneus kan zich niet als zodanig inschrijven aan een duale opleiding.

http://www.hhs.nl/studenten/statuut/statuut.html

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • extranea

extraneus 2.0

((vooral) in België)

in het Belgische onderwijssysteem: iemand van buiten de betrokken universiteit die deel uitmaakt van een promotiecommissie

Semagram


Een extraneus…

is een persoon; is een levend wezen

 • [Groep] maakt deel uit van een promotiecommissie
 • [Plaats van herkomst] is iemand van buiten de betrokken universiteit

  Algemene voorbeelden


  Eén lid van de leescommissie moet een extraneus zijn. De verdediging van het doctoraat geschiedt publiekelijk voor de examencommissie. De examencommissie bestaat uit de decaan, de promotor, 3 ZAP-leden van de faculteit en minstens één extraneus, bij voorkeur 2, waarvan één van een andere Vlaamse universiteit en één van een niet-Vlaamse universiteit.

  http://www.law.ugent.be/decaan/reglementen/doctoraatsdraaiboek-RE.pdf