farizeeër


farizeeër 1.0

Joods schriftgeleerde omstreeks de nieuwtestamentische tijd

Semagram


Een farizeeër…

is een persoon

 • [Plaats van herkomst] is een Jood
 • [Tijd] maakt deel uit van een religieuze partij die omstreeks 200 voor Christus ontstond en vaak in het Nieuwe Testament wordt vermeld
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] staat bekend om de strikte interpretatie van Bijbelteksten
 • [Activiteit of handeling] bestudeert de Joodse geschriften en onderricht hierin
 • [Gedrag] dient nauwkeurig de Joodse wet na te leven

Algemene voorbeelden


Bovendien zijn er hier en daar nog een paar notities te vinden bij Romeinse historici uit de oudheid en bij de tegenstanders van de Here Jezus, de farizeeërs.

http://members.lycos.nl/zuidvrouw/

De mens die zich bekeert, is zich bewust van zijn gebreken en biedt God zijn zwakte aan, in de hoop dat God zijn ongeloof ter hulp komt. We herinneren aan het verhaal van de farizeeër en de tollenaar die naar de tempel gingen om te bidden. Enkel de tollenaar, die zich bewust bleef van zijn zondigheid en kleinheid, ging gerechtvaardigd naar huis.

http://users.chello.be/sf15013/28.htm,

Mattheüs gaat ook veel dieper in op de conflicten tussen Jezus en de geestelijke leiders van het volk (hoofdzakelijk de Farizeeërs, Joodse wetgeleerden). Hij kan op die manier de antwoorden van Jezus op hun bezwaren en opwerpingen naar voor brengen.

http://www.ping.be/ontmoeting/bijbel/meerboek.html

Misschien was dit wel de vrouw die veroordeeld was voor overspel en overstelpten de Farizeeërs Jezus hier weer met hun strikvragen, in de hoop Hem op godslastering te kunnen betrappen.

Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

Combinatiemogelijkheden


met ander, nevengeschikt substantief


 • priesters of farizeeërs

Ze zag er meelijwekkend uit [...]. Naast haar stonden twee mannen in fraaie, schone religieuze gewaden. Misschien waren het priesters of Farizeeërs. Ze stonden kwaad te gebaren en naar de vrouw te wijzen en te redetwisten met een gestalte voor hen die, onzichtbaar achter al die mensen, in het stof gehurkt zat.

Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

Woordfamilie


Overige woordfamilieleden


 • farizees
 • farizeïsch
 • farizeïsme

farizeeër 2.0

huichelaar; schijnheilige

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

Semagram


Een farizeeër…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is hypocriet

  Algemene voorbeelden


  Louis ging steels naar de slaapzaal, pakte er een schrift in een moirézwart omslag, en schreef gejaagd neer: 'Mijn peter is de grootste farizeeër. Samen met zijn eerstgeborene, mijn vader, wil hij van mijn onwetendheid gebruik maken om met mij de zot te houden.'

  Het verdriet van België, Hugo Claus,

  De broeierige Dirk Trioen stal moeiteloos de show: de hele uitzending zat hij in stilte gevaar uit te wasemen. Als hij sprak, gebruikte hij met een zekere gretigheid het woord 'hypocriet', want iedereen die het niet met deze voorbeeldige democraat eens is, is natuurlijk een farizeeër van heb ik jou daar.

  Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • farizeeërtje

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • farizeeërshouding
  • farizeeërsstreek