financieel aandeelhouder


financieel aandeelhouder 1.0

rechtspersoon (individu of organisatie) die aandelen in een vennootschap bezit; aandeelhouder; aandelenbezitter

Semagram


Een financiële aandeelhouder…

is een instelling; is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Naast winstverwachtingen van hun financiële aandeelhouders, krijgen ondernemingen in toenemende mate af te rekenen met druk vanwege maatschappelijke aandeelhouders of zogenoemde 'stakeholders', d.i. in feite iedereen die invloed kan hebben op de bedrijfsactiviteiten of er zelf door wordt beïnvloed.

   http://www.ethibel.org/pdf/KBC_studie_NL.pdf,

   In de afgelopen jaren zijn de belangen van de financiële aandeelhouders (stockholders) steeds meer tegenover de belangen komen staan van de overige stakeholders in de markt, zoals werknemers, maatschappelijke organisaties, politiek en overheid.

   http://www.avvm.nl/data/upload/files/hoofdstuk-stakeholdermanagement-uit-boek-reputatie-onder-druk.pdf

   Hoe dan ook zal de intrede van een gevestigde financiële aandeelhouder geen invloed hebben op onze onafhankelijke manier van werken.

   http://www.creafund.be/nieuwe_pagina_5.htm,