fractuur


fractuur 1.0

(geneeskunde [medische discipline])

botbreuk

Semagram


Een fractuur…

is een verwonding; is een aandoening

 • [Ontstaan] ontstaat door een kracht, zoals van een val, slag of beweging, of door kalkgebrek in beenderen
 • [Stoffelijke eigenschap algemeen] kenmerkt zich doordat een bot op een of meerdere plaatsen een barst vertoont of onderbroken is
 • [Ondervinder] treft het beendergestel van mens of dier

  Algemene voorbeelden


  Bij een persoon van 75 jaar ligt de kans op een breuk tussen de 5 en 10 procent. Van alle 90-jarigen loopt een op de drie kans een heup te breken. De hoofdoorzaak van de fracturen bij ouderen is botontkalking. Door een verslechterde motoriek lopen ouderen meer kans te vallen.

  Haarlems Dagblad,

  Ook is er voldoende bewijs voor de positieve effecten van gewichtsdragende lichamelijke activiteit tijdens de groeiperiode en de daaraan gerelateerde vermindering van het risico op het ontstaan van osteoporose en fracturen op middelbare en oudere leeftijd.

  http://www.health.tno.nl/homepage_pg.html

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een fractuur oplopen

  Op dat moment kwam een groepje jongens op de bus afhollen. Een van hen kwam daarbij onder het rechter voorwiel terecht. Hij liep fracturen op aan het linkerbeen, -voet en -pols.

  Meppeler Courant,

  als subject bij een werkwoord


  • ontstaan, optreden

  Het probleem is dat afname van botdichtheid niet gevoeld wordt en dat je het ook niet ziet aan de buitenkant. Het wordt pas ontdekt indien er wat vaker fracturen gaan optreden.

  http://www.intmed.unimaas.nl/endo/

  met voorzetselgroep


  • fractuur met dislocatie
  • fractuur zonder dislocatie

  Fracturen zonder dislocatie worden behandeld door middel van een gipsverband of andere externe fixatoren. Wanneer we te maken hebben met een dislocatie, zal de arts deze zo vlug mogelijk moeten corrigeren door middel van repositie. Deze repositie kan ofwel "gesloten" gebeuren (waarna er eveneens een gipsverband of externe fixator aangelegd wordt), ofwel operatief.

  http://home.tiscalinet.be/sportkine/indexsportkine.htm

  Vaste verbindingen


  ongecompliceerde fractuur; gesloten fractuur


  1. botbreuk zonder doorboring van de huid

   Bij een ongecompliceerde of gesloten fractuur is de huid gesloten (geen verbinding tussen fractuurvlak en buitenwereld). Doordat bij een gesloten fractuur de huid intact is, bestaat er geen gevaar op bacteriële contaminatie [...]. U dient (on)gecompliceerd niet te verwarren met enkel- of meervoudige fracturen.

   http://www.lumc.nl/rep/cod/redirect/5010/fractuurleer/,

  gecompliceerde fractuur; open fractuur


  1. botbreuk met doorboring van de huid; open breuk

   Bij een gecompliceerde fractuur (open fractuur) is er sprake van een open communicatie tussen het fractuurvlak en de buitenwereld. Door deze verbinding tussen de fractuur en de buitenwereld is er gevaar op bacteriële contaminatie en infectie [...]. De huid kan worden beschadigd, doordat een scherpe punt van de fractuur van binnenuit door de huid prikt, of doordat de huid werd beschadigd door een van buiten inwerkend geweld. De open fracturen kunnen onderverdeeld worden in: 1. Graad I, een prikgat door de huid van binnen naar buiten, veroorzaakt door een fractuurstuk (60% van de gevallen). Slechts geringe contaminatie. 2. Graad II, een weke delen letsel van buiten naar binnen, met kneuzingen van subcutis en spieren (30%). Matige tot forse contaminatie. 3. Graad III, uitgebreid letsel van de huid, subcutis en spieren, vaak gecombineerd met vaat- en/of zenuwletsel. NB. U dient (on)gecompliceerd niet te verwarren met enkel of meervoudige fracturen.

   http://www.lumc.nl/rep/cod/redirect/5010/fractuurleer/gecompliceerde_fractuur.htm,

  complete fractuur


  1. breuk waarbij een bot geheel is doorgebroken

   Een haarscheurtje is een incomplete fractuur, omdat het bot niet helemaal breekt. Haarscheurtjes gaan vaak gepaard met relatief licht letsel. Een groenhoutfractuur is een incomplete fractuur, omdat zo'n fractuur lijkt op breuk in een jonge boomtak. Het bot breekt dan maar aan één kant, zodat het bot ombuigt. Haarscheurtjes en groenhoutfracturen worden meestal met gips behandeld. Daardoor verstart het bot zodat de breuk kan herstellen. Als het bot in stukken breekt, spreken artsen van een complete fractuur.

   http://www.gezondheidsnet.nl/bewegen/videos/163/botbreuken-1,

  incomplete fractuur


  1. breuk waarbij een bot is gescheurd of slechts aan een zijde gebroken

   Wanneer het bot alleen maar gescheurd of gedeeltelijk gebroken is, spreken artsen van een incomplete fractuur.

   http://www.gezondheidsnet.nl/bewegen/videos/163/fracturen-1,

  enkelvoudige fractuur


  1. breuk waarbij een bot eenmaal is doorgebroken

   Een enkelvoudige fractuur is een complete fractuur die het bot in twee stukken breekt. Dit kan een dwarsbreuk zijn (hierbij loopt de breuk dwars door het bot), een schuine breuk (de breuk loopt in een hoek), of een spiraalbreuk (een spiraalvormig gedraaide breuk).

   http://www.gezondheidsnet.nl/bewegen/videos/163/botbreuken-1,

  meervoudige fractuur


  1. breuk waarbij een bot in meerdere stukken is gebroken

   Een meervoudige breuk is een complete fractuur die het bot in meerdere stukken breekt.

   http://www.gezondheidsnet.nl/bewegen/videos/163/botbreuken-1,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • fractuurziekte