fusieschool


fusieschool 1.0

school die ontstaan is uit de fusie van twee of meer andere scholen

Semagram


Een fusieschool…

is een school; is een instelling

   Algemene voorbeelden


   Het schoolbestuur, het gemeentebestuur van Lovendegem [...], besloot in mei 1999 haar beide gemeentescholen [...], te fusioneren tot één nieuwe school. Deze fusieschool, bestaande uit 2 kleinschalige vestigingen, wil op basis van een duidelijke onderwijs- en opvoedingsvisie in een aangename en waardevolle leefomgeving vooral de plaatselijke kinderen een zorgzaam en kwaliteitsvol onderwijs aanbieden, dat ruim een antwoord biedt aan de decretaal bepaalde opdracht van een moderne basisschool.

   http://www.lovendegem.be/lovendegem/view.cfm?edit_id=124

   Dat het onderwijs en de schoolorganisatie erbij gebaat zijn als alle leerlingen van de fusieschool in één schoolgebouw worden gehuisvest, lijkt een gedachte die algemeen ingang vindt.

   Meppeler Courant,

   De twee scholen praten al langer over een fusie. Het afgelopen jaar is alles voorbereid. Zo is er al een gezamenlijke schoolgids en wordt er gewerkt aan een schoolplan voor de hele fusieschool. De fusie is nodig omdat de leerlingenaantallen teruglopen.

   Nieuwsblad van het Noorden,