garantieperiode


garantieperiode 1.0

vastgelegde periode waarin de kwaliteit van een product of geleverde dienst wordt gegarandeerd en de afnemer bij vaststelling van gebreken aanspraken kan doen gelden zoals omschreven door de wet en in verkoopsvoorwaarden, bijvoorbeeld recht op vervanging, kosteloos herstel e.d.; periode met garantie op gebreken van geleverde producten of diensten

Semagram


Een garantieperiode…

is een periode; is een tijd

  • [Functie] dient om de deugdelijkheid van geleverde producten of diensten zeker te stellen
  • [Duur] heeft een bij wet en in verkoopsovereenkomsten vastgestelde duur
  • [Belanghebbende of begunstigde] beschermt de afnemer van een product of dienst en beperkt ook de duur van de aansprakelijkheid van de leverancier
  • [Object betroffen] heeft betrekking op producten en diensten

Hoofdsemagram: periode


Algemene voorbeelden


Veel consumenten denken dat zij standaard recht hebben op twee jaar 'garantie'. In de Europese Richtlijn Koop en Garantie is inderdaad een wettelijke termijn van twee jaar opgenomen. Dit is een garantietermijn die als minimum is voorgeschreven aan de lidstaten van de EU. Elke lidstaat mag daar andere regels voor maken. Zolang deze regels maar voordeliger zijn voor de consument.

https://www.consuwijzer.nl/elektronica/garantie/wettelijke-garantieperiode-in-europa,

Indien het product of de geleverde dienst binnen de garantietermijn een gebrek vertoont, zal Dusopa of haar leverancier het gebrek binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of naar haar keuze het product vervangen. Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten.

http://www.dusopa.com/certificaten3

Daarbij worden de vitale delen van het koelsysteem gecontroleerd [...]. De werking wordt na controle en na de eventuele noodzakelijke reparaties, tot en met 31 maart 1994 gegarandeerd. Daarna ontvangt men het Opel Winterplancertificaat. Op vertoon hiervan heeft men gedurende de garantieperiode recht op kosteloos herstel van de eventuele gebreken aan de onderdelen van het koelsysteem.

Meppeler Courant,

Geconstateerde fouten worden kosteloos hersteld gedurende de garantieperiode van 3 maanden na oplevering van de gehele site.

http://www.intraservices.nl/

Tegenwoordig wordt het koetswerk vervaardigd uit verzinkte staalplaat, waardoor de garantieperiode tegen roesten kan verlengd worden tot meer dan vijftien jaar.

http://lucinfsr.luc.ac.be/download/DankcollegeStals.doc,

In elk geval en onverminderd de strengere bepalingen van de fabrikant en/of invoerder is de garantieperiode beperkt tot één (1) jaar na levering.

http://www.hsware.be/conditions.php