gelijkwaardige kruising


gelijkwaardige kruising 1.0

((vooral) in Nederland, verkeersrecht [rechtsregels])

kruising van wegen, kruispunt zonder haaientanden of stoplichten, waarop de regel geldt dat alle verkeer van rechts voorrang heeft, met uitzondering van verkeer dat van rechts komt via een onverharde weg of een uitrit

Algemene voorbeelden


Vanaf 1 mei 2001 moeten bestuurders op gelijkwaardige kruisingen voorrang verlenen aan alle bestuurders die van rechts komen. Hiermee vervalt de regel dat 'snelverkeer' op gelijkwaardige kruisingen voor 'langzaam verkeer' gaat. Gelijkwaardige kruisingen zijn kruisingen waar de voorrang niet apart door bijvoorbeeld verkeerslichten of verkeersborden en haaientanden geregeld is. Bovendien geldt een uitzondering bij een aansluiting van een onverharde weg op een verharde weg of een aansluiting in de vorm van een inrit/uitrit. Voor die situaties veranderen de voorrangsregels niet.

http://home.wxs.nl/~wtraag/

Geef het door, rechts gaat voor. Alle bestuurders van rechts krijgen voorrang op gelijkwaardige kruisingen.

http://home.wxs.nl/~wtraag/

Op gelijkwaardige kruisingen in Nederland gaat rechts voor. In Mexico ligt dat duidelijk anders. Of beter gezegd het ligt anders. Want duidelijk is het geenszins.

Scouting; Kriep; Roodmerk; Mexico; Jozef; Het oog, Peter van Zeeland,

'Fietsers gedragen zich in het verkeer voornamelijk volgens informele regels', zegt Karel Brookhuis, psycholoog gespecialiseerd in verkeersonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. 'Ze kijken of ze voorrang krijgen. Ik verwacht dat fietsers zich straks op gelijkwaardige kruisingen net zo zullen gedragen als nu op een voorrangsweg.'

http://home.wxs.nl/~wtraag/