geloofwaardigheid


geloofwaardigheid 1.0

het waard zijn om geloofd te worden; het geloven waard zijn; het geloofwaardig zijn; aannemelijkheid; betrouwbaarheid

Semagram


Geloofwaardigheid…

is een eigenschap

   Algemene voorbeelden


   Iedereen hier aanwezig weet dat geloofwaardigheid in een roman iets heel anders is dan geloofwaardigheid in een rechtszaal.

   De mensheid zij geprezen, Arnon Grunberg,

   Elke democratie rust op twee pijlers. Legitimiteit is de eerste: het besef dat de politieke instellingen en hun bemanning het vertrouwen waard zijn. Het gaat om geloofwaardigheid, om credibiliteit. Slagkracht is de tweede steunpilaar: het vermogen van het politiek systeem om te zorgen voor veiligheid en welvaart.

   De Standaard,

   Eisenstadt behoort – net als onze toenmalige EU-ambassadeur in de VS, Hugo Paemen – tot het selecte kringetje van topdiplomaten die grondige dossierkennis, buitengewone ervaring, geloofwaardigheid en aangenaam menselijk contact weten te combineren.

   Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

   Na drie keer had Esther voor de afwisseling en geloofwaardigheid iets anders bedacht: 'Nu ben ik in het zwembad.' Ditmaal begreep Han uit zichzelf dat ze ook daar niet gebeld kon worden en haar telefoontje kon uitzetten, maar het raffinement in de uitvoering van de leugen verblufte hem toch nog.

   Spitzen, Thomas Rosenboom,

   Zijn dienst wist nochtans over het bestaan van doodseskaders, over opruiende uitzendingen, over bedreigingen en aanslagen tegen Belgische militairen, over de Interahamwe-milities - maar relativeerde telkens opnieuw het belang ervan of de geloofwaardigheid.

   De Standaard,

   Dat Van Hove in het belang van de geloofwaardigheid niet eerder met de speler en de club wou praten dan na de wedstrijd voor de beker, lacht Schepers weg.

   De Standaard,

   Als maffiose partijfinanciering en politieke moord bovendien geen reden meer zijn om de schuldige partij van regeringsverantwoordelijkheid uit te sluiten, dan wordt de geloofwaardigheid vrijwel onbestaande.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • afnemen
   • in het geding komen
   • in het gedrang komen
   • verdwenen zijn
   • zoek zijn

   Ik heb alleen mijn woorden, mijn beweringen, mijn eed desnoods, maar mijn geloofwaardigheid is totaal verdwenen.

   Liliane, of De spiegelingen van leugen en liefde, Clem Schouwenaars,

   "De geloofwaardigheid is zoek. Alle politici die verwikkeld raakten in zaken van partijfinanciering, moeten van het toneel verdwijnen. Aan beide kanten van de taalgrens."

   De Standaard,

   Daardoor heeft onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen een nogal negatieve bijklank gekregen van verhalen die niet altijd even geloofwaardig zijn. Zoals een hoofdredacteur van een krant zei: "als met onderzoeksjournalistiek enkel putjesdeksellichterij wordt bedoeld, dan pas ik daarvoor." Bepaalde dossiers kregen zo niet de draagwijdte die ze verdienen. Dat intussen de ganse journalistieke geloofwaardigheid in het gedrang komt, is een perfide gevolg.

   http://www.vvoj.be/nieuws/documenten/rapport_021108f.html,

   Volgens oppositiepartij GroenLinks is de geloofwaardigheid van Bolkestein in het geding gekomen.

   De Standaard,

   als object bij een werkwoord


   • de, zijn geloofwaardigheid aantasten
   • de, zijn geloofwaardigheid ondergraven
   • de, zijn geloofwaardigheid ondermijnen
   • de, zijn geloofwaardigheid onder druk zetten
   • de, zijn geloofwaardigheid op het spel zetten
   • de, zijn geloofwaardigheid kwijt zijn
   • de, zijn geloofwaardigheid schenden
   • de, zijn geloofwaardigheid te grabbel gooien
   • de, zijn geloofwaardigheid verkleinen
   • de, zijn geloofwaardigheid verliezen (bij)
   • de, zijn geloofwaardigheid verstoren
   • de, zijn geloofwaardigheid verzwakken
   • de, zijn geloofwaardigheid behouden
   • de, zijn geloofwaardigheid hebben
   • de, zijn geloofwaardigheid herstellen
   • de, zijn geloofwaardigheid heroveren (bij)
   • de, zijn geloofwaardigheid opbouwen
   • de, zijn geloofwaardigheid vergroten
   • de, zijn geloofwaardigheid verhogen (bij)
   • de, zijn geloofwaardigheid versterken
   • de, zijn geloofwaardigheid verwerven
   • geloofwaardigheid verlenen (aan)
   • geloofwaardigheid verschaffen
   • (geen) geloofwaardigheid hebben
   • geloofwaardigheid missen
   • (weer) geloofwaardigheid geven

   Zijn minister van defensie, Volker Rühe, waarschuwde dat Rusland "zijn geloofwaardigheid" op het spel zet door het geweld waarmee het in Tsjetsjenië optreedt.

   NRC,

   Een uitvoerige reclamecampagne van de onafhankelijke ziekenfondsen die beweerde beter te zijn dan met name genoemde andere ziekenfondsen, kon niet verboden worden op grond van de ziekenfondswetten, meldt de controledienst verder; toch "vroeg" hij het ziekenfonds de advertenties stop te zetten, op grond van het verbod op vergelijkende reclame dat in België geldt, en omdat het "de geloofwaardigheid" van het stelsel zou ondergraven.

   De Standaard,

   Zoekmachines, de onmisbare wegwijzers van internet, verliezen hun geloofwaardigheid. Bedrijven kopen zich steeds vaker een weg naar boven in vervuilde resultatenlijstjes.

   http://www.voelspriet.nl/index.htm

   Er zijn heel wat redenen om te kiezen voor werken met gezondheidsdoelstellingen: het veronderstelt dat een analyse wordt gemaakt van vroegere en mogelijk toekomstige trends, die gebaseerd is op de beste beschikbare evidentie [...]; de redenen waarom bepaalde acties worden ondernomen, zullen beter begrepen worden; het monitoren van vooruitgang aan de hand van aangepaste indicatoren versterkt de geloofwaardigheid; het biedt een referentiepunt waartegen dagelijkse activiteiten kunnen worden afgewogen.

   http://www.vig.be/

   Raakt Sabena dan zo gemakkelijk uit evenwicht door persberichten? "Het tast onze geloofwaardigheid aan. We tekenen een akkoord met de vakbonden en dan moeten ze foute berichten lezen over de ontmanteling van het bedrijf. Dat is vervelend."

   De Standaard,

   "Op de lijst zag je dan staan: 'ging eten zoeken en werd getroffen door een granaatscherf' of 'kreeg diarree, werd ziek, ging dood' of 'gestorven van de honger'.'' Volgens De Milliano geeft dit ook een beeld van wat er met de Angolese stedelingen is gebeurd. Daarnaast verleent het geloofwaardigheid aan de schatting van 20.000 doden op een oorspronkelijke bevolking van 150.000.

   NRC,

   Frechette had gezegd dat de parlementskommissie die de beschuldigingen onderzoekt dat president Ernesto Samper drugsgeld aannam voor zijn verkiezingscampagne, "helemaal geen geloofwaardigheid bezit".

   De Standaard,

   Het Europese projekt verliest alle geloofwaardigheid bij de gewone burgers als de regeringsleiders alleen maar aan ekonomische en monetaire vooruitgang denken en weigeren een eigen Europees sociaal beleid uit te werken.

   De Standaard,

   "Voor mijn werkgever ben ik een dankbare informatiebron omdat ik weet wat een rijder voelt. Tot nader order heeft nog geen ingenieur zelf F1 gereden. En tijdens de testsessies mag ik zo vaak als ik wil rijden. Zonder druk, zonder spiedende media, gewoon voor de pret, heerlijk. Dat ik nog altijd competitief ben, verhoogt mijn geloofwaardigheid bij de ingenieurs."

   De Standaard,

   De Bundesbank staat nu voor het dilemma de hoop op een spoedige discontoverlaging levend te houden, zonder voetstoots voorbij te gaan aan de hoge geldgroei en de per saldo dit jaar flink gestegen kapitaalmarktrente. Alleen op die manier behoudt zij haar geloofwaardigheid en draagt zij bij aan een toekomstige verdere daling van de kapitaalmarktrente.

   NRC,

   De topmagistraten zouden intussen toch moeten weten dat de gruwelverhalen uit Charleroi en omgeving hun prestige en geloofwaardigheid enorm onder druk zetten.

   De Standaard,

   Economisten zeggen dat Tsjoebais de nadruk zal leggen op een striktere inning van de belastingen, op hulp aan de particuliere sector en op uitbetaling van achterstallige lonen en uitkeringen [...]. De uitbetaling van achterstallige lonen "zal hem onmiddellijk geloofwaardigheid geven", luidde het in westerse zakenkringen in Moskou.

   De Standaard,

   Het CDA wil de politiek weer geloofwaardigheid geven.

   Reformatorisch Dagblad,

   Haar standpunt terzake is duidelijk: "Bij crisiscommunicatie is zwijgen dodelijk." Bij een crisis moet immers de geloofwaardigheid hersteld worden en hiervoor is informatie nodig, correcte informatie.

   http://www.kortom.be/files/verslagTelenet.doc

   Wie zich heel stoer presenteert terwijl het publiek door heeft dat de comedian onzeker is, is zijn geloofwaardigheid kwijt.

   http://www.comedytrain.nl/frame.htm

   In feite ligt de recente suggestie van Mitterrand in de lijn van Juppé, die al een tijd impliciet erkent dat het militaire regime in Algerije geloofwaardigheid mist, en terugkeer naar een democratisch gekozen regering geboden is.

   NRC,

   Zijn VU-collega, Paul Van Grembergen, gooide het debat open met de stelling dat de politieke wereld zijn geloofwaardigheid moet heroveren bij de bevolking.

   De Standaard,

   "Hulporganisaties zetten hun eigen geloofwaardigheid op het spel als zij via overdrijving meer geld willen werven of de politiek in beweging willen brengen", zei ze.

   De Standaard,

   Met dit harmonieuze en authentieke beeld wordt geloofwaardigheid opgebouwd, die een buffer vormt tegen de weerstand voor zijn nieuwerwetse ideeën.

   http://www.geschiedenisbeeldgeluid.nl/conferenties_onsarca,

   Om vreemde doelgroepen te behagen, verloochenen steeds meer autoconstructeurs hun core business en gooien ze hun zuurverdiende geloofwaardigheid te grabbel.

   De Standaard,

   De drie huidige aandeelhouders van Artwork Systems [...] willen met de beursgang niet meteen het succes van hun computerprogramma's verzilveren of vers kapitaal aanboren [...]. Zij zien een notering eerder als een manier om naambekendheid, internationale erkenning en geloofwaardigheid te verwerven.

   De Standaard,

   De politie heeft volkomen legitiem gehandeld. Bovendien heeft zij met haar strenge optreden de geloofwaardigheid van de overheid vergroot, waarvoor lof op zijn plaats is.

   NRC,

   Oosting vindt dat het overschrijden van dit soort termijnen de geloofwaardigheid van de overheid verstoort.

   Meppeler Courant,

   Hij zou zijn doel - de politiek nieuwe geloofwaardigheid verschaffen, vooral jongeren een geloof in de politieke toekomst bieden - ook bij een andere politieke partij dan de CVP kunnen nastreven.

   NRC,

   Wie echter een evacuatie voorbereidt, verkleint de geloofwaardigheid van zijn diplomatieke inspanningen ter voorkoming van zo'n terugtrekking.

   NRC,

   Sommige populaire bladen namen het daarbij niet zou nauw met de deontologie. Spijtig, want het verzwakte de geloofwaardigheid van de hele pers juist op een moment dat haar rol van het grootste belang was.

   De Standaard,

   Omdat zowat iedereen weet dat financiële onevenwichtigheden grote problemen kunnen veroorzaken, ondermijnen zij de geloofwaardigheid van de politieke klasse door het gezond verstand tegen te spreken.

   De Standaard,

   Hoeveel geloofwaardigheid heeft minister Borst nog?

   http://www.nijenrode.nl/nl/

   met adjectief ervoor


   • bestuurlijke geloofwaardigheid
   • budgettaire geloofwaardigheid
   • economische geloofwaardigheid
   • financiële geloofwaardigheid
   • internationale geloofwaardigheid
   • monetaire geloofwaardigheid
   • nationale geloofwaardigheid
   • politieke geloofwaardigheid
   • wetenschappelijke geloofwaardigheid

   Maar volgens onze eigen regering staan we voor een grootschalige test van onze budgettaire en economische geloofwaardigheid, met een gigantische schuldenberg en met een sociale zekerheid die onbetaalbaar wordt.

   De Standaard,

   Bass ontsloeg vorig jaar de oorspronkelijke leiding van Biosfeer 2 en probeert sindsdien het projekt meer wetenschappelijke geloofwaardigheid te geven.

   De Standaard,

   "We hebben politieke stabiliteit, politieke geloofwaardigheid, politiek vertrouwen nodig," zei Scalfaro.

   NRC,

   De discussie meed doorgaans het pragmatische, concrete terrein ten faveure van wat ijlere hoogten: 'de kwestie' was voornamelijk een zeer geschikt vehikel voor bredere maatschappijvisies en voor aanspraken op sociaal prestige en politieke geloofwaardigheid.

   NRC,

   Wanneer het gaat om gelijk hebben of niet kan het trouwens heel goed zijn voor de bestuurlijke geloofwaardigheid wanneer bestuurders bij complexe vraagstukken aan het begin van een oplossingstraject zeggen, dat ze het ook nog niet weten.

   http://www.raadvenw.nl/data/999159024.pdf,

   De landing was zo onzacht dat de rente weer de hoogte inschoot en in de zomer van 1994 alweer op 8,5 procent stond. In landen die minder financiële geloofwaardigheid hadden opgebouwd dan België, was de stijging nog forser.

   De Standaard,

   Vele geïndustrialiseerde landen zagen vanaf het begin brood in de projecten van Unicef en in de internationale geloofwaardigheid die hen te beurt viel wanneer ze bijdragen leverden aan het Kinderfonds.

   De Standaard,

   "Dat zou [...] de financiële en monetaire geloofwaardigheid van het land onherstelbaar aantasten en dus de financieringslasten van de staat en van de ekonomie aanzienlijk verzwaren, waardoor er minder middelen beschikbaar zouden zijn om de strijd tegen de armoede te voeren."

   De Standaard,

   De overheid kan, naast het bewaken van de (regionale) politieke stabiliteit, haar nationale geloofwaardigheid vergroten door duidelijke doelstellingen te formuleren, afspraken te maken met de maatschappelijke geledingen over de invoering van de voorziene maatregelen en zich te verzekeren van steun van internationale instellingen als het IMF.

   http://www.minbuza.nl/OriginalDocuments/c_64242.pdf,

   • de algehele geloofwaardigheid
   • de nodige geloofwaardigheid
   • extra geloofwaardigheid
   • geringe geloofwaardigheid
   • goede geloofwaardigheid
   • grote geloofwaardigheid
   • grotere geloofwaardigheid
   • maximale geloofwaardigheid
   • minimale geloofwaardigheid
   • nieuwe geloofwaardigheid
   • optimale geloofwaardigheid
   • voldoende geloofwaardigheid

   'Nu je het toch zelf te berde brengt,' zei mijn uitgever. 'Dat is nu juist waar binnen de redactie van Louise Zadelhoffs programma wat twijfels over gerezen zijn. Over wat je wel of niet zelf heb meegemaakt. Op zich is dat natuurlijk geen punt. Dat is de vrijheid van de schrijver. Maar als iemand beweert in Amerika te zijn geweest, dan moeten op zijn minst de details kloppen. Voor de algehele geloofwaardigheid.'

   Eten met Emma, Herman Koch,

   Om zichzelf een nieuwe start te gunnen als een staat met een minimale geloofwaardigheid, voor zijn eigen burgers én voor de buitenwereld, zou Zaïre zelf honderd miljoen dollar, zo'n drie miljard frank, aan de verkiezingen spenderen.

   De Standaard,

   Er is geen alwetende verteller meer in de roman omdat geen enkele autoriteit nog in staat is voldoende geloofwaardigheid af te dwingen om voor die rol in aanmerking te komen.

   De Standaard,

   Net als een outplacementbureau moet de implacer over voldoende geloofwaardigheid beschikken om de kandidaten te overtuigen.

   De Standaard,

   Met de huidige partijvoorzitter, Herman De Croo, bent u niet gelukkig? We hebben behoefte aan een voorzitter met een maximale geloofwaardigheid, en die heeft De Croo niet.

   De Standaard,

   "Bij voorbereiding, repetities en draaien heb ik steeds ervoor willen zorgen dat de relatie moeder-zoon optimale geloofwaardigheid kreeg".

   NRC,

   Als muziekfreak die geen blad voor de mond nam verleende Coxon de groep extra geloofwaardigheid.

   De Standaard,

   IBM is voor Linux een belangrijke partner, omdat het voor extra geloofwaardigheid zorgt.

   http://www.tbm.tudelft.nl/webstaf/rubenw/Infrastratego_Linux_v06.pdf

   Het belangrijkste probleem van Italië is zijn betrekkelijk geringe geloofwaardigheid. De Duitse bevolking, die nog voor de eenheidsmunt moet worden gewonnen, kan moeilijk aannemen dat de euro een sterke munt zal zijn als Italië met zijn traditie van hoge inflatie, laks begrotingsbeleid en twijfelachtige politieke zeden van de muntunie deel uitmaakt.

   De Standaard,

   Als apotheker ken je snel alle aspecten van een nieuw of bestaand geneesmiddel. Zodoende bouw je een goede geloofwaardigheid op bij het medisch en farmaceutisch korps en het is ook een sterke troef bij de opleiding van personeelsleden.

   http://www.farm.kuleuven.ac.be/new/aspirant/toekomst/toekomstmain.htm

   Verplaetse wees ook op de grote geloofwaardigheid die het Belgisch monetair beleid heeft opgebouwd, vooral sinds zes jaar geleden werd beslist de frank vast te haken aan de D-mark.

   De Standaard,

   Het project kwam zijn moeilijkheden te boven en na de top van Madrid, in december 1995, herwon de muntunie een grote geloofwaardigheid.

   http://euro.fgov.be/frames/nla_index.htm,

   Via interactieve beleidsvoering kan een nieuwe geloofwaardigheid ook worden veroverd.

   De Groene Amsterdammer,

   Hij zou zijn doel - de politiek nieuwe geloofwaardigheid verschaffen, vooral jongeren een geloof in de politieke toekomst bieden - ook bij een andere politieke partij dan de CVP kunnen nastreven.

   NRC,

   Op Europees niveau scheppen de globale richtsnoeren van het Europees economisch beleid en de Europese werkgelegenheidsstrategie een kader waaraan België zijn macro-economisch, sociaal en budgettair beleid moet ophangen om het de nodige geloofwaardigheid en stabiliteit mee te geven.

   http://meta.fgov.be/pdf/pd/nldf29a.pdf,

   Deze overheidsparticipatie zou de Vlaamse Patentbank ook de nodige geloofwaardigheid verlenen die als een objectief kwaliteitslabel op de patenten kleeft.

   De Standaard,

   • de eigen geloofwaardigheid
   • haar eigen geloofwaardigheid
   • hun eigen geloofwaardigheid
   • zijn eigen geloofwaardigheid

   De Vlaamse christen-democraten doen maar. In het politieke bed blijven hangen met een partner waarvan de politieke onbetrouwbaarheid en de maatschappelijke corruptheid al jaren bloot liggen, zich nog langer tot de meest slaafse kruiperigheid laten dwingen en dus de eigen geloofwaardigheid nog wat meer uithollen. Of eindelijk bewijzen dat ook de grootste partij van Vlaanderen de moed heeft om een minimum aan Vlaamse ruggengraat te laten zien.

   De Standaard,

   Er werden zelfs hardop vragen over de eigen geloofwaardigheid gesteld, zo blijkt uit de notulen van een vergadering.

   Meppeler Courant,

   Het gezag van een regering hangt niet alleen af van haar eigen geloofwaardigheid, zei hij.

   NRC,

   "Hulporganisaties zetten hun eigen geloofwaardigheid op het spel als zij via overdrijving meer geld willen werven of de politiek in beweging willen brengen."

   De Standaard,

   Franklin vocht zo fel omdat het ging om zijn eigen geloofwaardigheid en om het vernietigen van zijn eigen ouders in Afrika.

   Franklin, Thomas Lieske,

   • (de) Amerikaanse, Belgische, Europese] geloofwaardigheid

   Met de Amerikaanse geloofwaardigheid gaat het dan dezelfde kant op als met de Europese en die van de VN.

   NRC,

   De Belgische geloofwaardigheid staat op het spel omdat ons land sedert augustus 1993 hamert op een gecombineerde aanpak van het broeikaseffect.

   De Standaard,

   Jospin, de door het Europese fenomeen Jacques Delors persoonlijk bekrachtigde kandidaat, heeft zowel op het punt van Europese geloofwaardigheid als waar het gaat om het handhaven van sociale waarborgen minstens zo goede papieren als de burgemeester van Parijs.

   NRC,

   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • gestegen geloofwaardigheid
   • geschonden geloofwaardigheid
   • herwonnen geloofwaardigheid
   • omstreden geloofwaardigheid
   • verworven geloofwaardigheid

   Deze persoon [...] controleert bijvoorbeeld of de jeep die in de vorige scène door de vette klei van het Groningse landweggetje ploegde in de daaropvolgende scène niet plotseling brandschoon op de plaats van bestemming arriveert [...]. Geschonden continuïteit is geschonden geloofwaardigheid.

   De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

   In ieder geval lijkt hij niet van zins om zijn gestegen geloofwaardigheid als FIDE-wereldkampioen aan te wenden om de waarde van Kasparovs PCA-titel in twijfel te trekken.

   NRC,

   Met ups en downs is aan andere fronten de strijd doorgegaan, waarna omstreeks half december de gevechten luwden tot de bijna-vrede die er nu heerst. Waaraan is het te danken? Aan de herwonnen geloofwaardigheid van de NAVO? De bemiddeling door Jimmy Carter?

   NRC,

   Witteman was kritisch en stelde ook de omstreden geloofwaardigheid van het slachtoffer aan de orde.

   NRC,

   De verworven geloofwaardigheid van het monetair beleid wierp ook in 1995 vruchten af.

   De Standaard,

   met substantief ervoor


   • een, geen greintje geloofwaardigheid (geven, hebben)
   • zijn laatste greintje geloofwaardigheid (verliezen)
   • het laatste restje geloofwaardigheid
   • een stuk geloofwaardigheid
   • een stukje geloofwaardigheid
   • een zuchtje geloofwaardigheid
   • een (grote) dosis geloofwaardigheid

   Ze is niet kwaad als Smilla, maar ook zij slaagt er niet in om het geheel een greintje geloofwaardigheid te geven.

   De Standaard,

   Waarom slaan studenten de zorgvuldig opgestelde studieadviezen in de wind, vraagt Minnaert. Omdat de klassieke testen geen greintje geloofwaardigheid hebben.

   De Standaard,

   Met de verklaring van kardinaal Ratzinger (DS 20 november), die namens de paus herhaalt wat in "Ordinatio sacerdotalis" staat, namelijk dat vrouwen nooit priester zullen kunnen worden in de RK-kerk, worden zij eens te meer zwaar beledigd en verliest de hoogste kerkleiding haar laatste greintje geloofwaardigheid door te pogen daar nu een onfeilbaar karakter aan te geven.

   De Standaard,

   De lawine van smeergeldaffaires die in februari 1992 begon te rollen, heeft het laatste restje geloofwaardigheid van het oude politieke bestel weggevaagd.

   NRC,

   Zo heeft de civiele VN-vertegenwoordiger in Bosnië, al onderhandelend over het zoveelste bestand, zich de afgelopen dagen Goražde laten ontglippen, daarmee het laatste restje geloofwaardigheid van de betrokken internationale organisaties verspelend.

   NRC,

   Rampenfilms spelen handig in op catastrofes die gebeurd zijn of kunnen gebeuren. Ze halen er hun stukje geloofwaardigheid uit.

   De Standaard,

   Zowel binnen het BOIK als in het wereldje van bondslui, atleten en trainers heeft De Smedt, zowat konstant te velde in binnen- en buitenland, een flink stuk geloofwaardigheid opgebouwd.

   De Standaard,

   Pas als de politici de draagwijdte willen inzien van onhandige uitspraken die de hoge en onterechte uitkeringen van een kinderverkrachter in verband brengen met het deficit en de wantoestanden in de Waalse tak van de sociale zekerheid, pas als de politici beseffen dat ze met hun huidig discours niet meer dan een zuchtje geloofwaardigheid overhouden, pas dan kan een ernstig debat over die sociale zekerheid gevoerd worden.

   De Standaard,

   De klaarheid van zijn ideeën en het benaderen van het buitengewoon complexe met enkele eenvoudige waarheden schonken zijn holistische visie een grote dosis geloofwaardigheid.

   (onbekend) ,

   met telwoord ervoor


   • meer geloofwaardigheid
   • minder geloofwaardigheid
   • veel geloofwaardigheid

   Beide kandidaten werpen zich op als overtuigde hervormers, maar Kravtsjoek heeft op dat terrein aanzienlijk meer geloofwaardigheid dan zijn tegenspeler, een typische apparatsjik, afkomstig uit de militaire industrie.

   NRC,

   Schandalen betekenen minder geloofwaardigheid en dus minder sponsors.

   http://nl.radio86.com/sport/kan-china-domineren-de-sport,

   De nu beroemde schattenjager Mel Fisher gaf het schattenjagen meer geloofwaardigheid toen hij tien jaar geleden de Nuestra Senora de Atocha ontdekte, een Spaans galjoen dat in 1622 in een storm zonk voor de kust van Key West.

   De Standaard,

   Naar de buitenwereld toe trachtte het RDR door ondubbelzinnige standpunten meer geloofwaardigheid te verwerven.

   De Standaard,

   Maar de politieke schade van een breuk zou zeer groot zijn: Horn en zijn MSzP zouden in binnen- en buitenland veel geloofwaardigheid verliezen.

   NRC,

   Dus ik dacht waar zal ik mee beginnen en zei op een gegeven moment tegen hem: "Zeg luister eens, ik begrijp niet waarom u zoveel geld investeert in het weerleggen van de evolutionisten, want er is een veel eenvoudiger manier. U kunt dat buitengewoon goedkoop doen in een halve avond als u mij daar een kleine uiteenzetting laat geven". U begrijpt dat hij niet direct geneigd was om daar veel geloofwaardigheid aan te hechten, maar ik heb hem toen de volgende propositie voorgelegd.

   http://www.human.nl/constandse/lezingen/index.htm,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: naar

   • geloofwaardigheid naar het publiek (toe)

   Dit is een kwestie van geloofwaardigheid naar het beleggerspubliek, van kwaliteit van de dienstverlening naar de financiële wereld en niet het minst van eerlijkheid ten overstaan van de onderzochte bedrijven.

   http://www.belspo.be/frdocfdd/nl/pubnl/sympnl/s2002rnl/srn_peet.pdf

   Wij proberen onze organisatie steeds verder te vervolmaken en streven naar méér kwaliteit en geloofwaardigheid naar het publiek toe, hetgeen vooral door talrijke veteranen wordt gewaardeerd.

   http://www.hww.be/wie%20zijn%20wij_ned.htm

   Voorzetsel: tegenover

   • geloofwaardigheid tegenover (iemand of iets)

   De Westerse geloofwaardigheid tegenover Libië in de kwestie-Lockerbie is de laatste weken ernstig aangetast door de verwikkelingen rond verscherping van de VN-sancties tegen het land.

   NRC,

   Voor regeringsdeelname wil Bos niet zijn geloofwaardigheid tegenover zijn partijgenoten en 2,6 miljoen kiezers op het spel zetten.

   NOS Nieuws,

   Voorzetsel: van

   • de geloofwaardigheid van iets

   Wat mij echter opviel, en daarom reageer ik op deze artikelen, was het gebrek aan zorgvuldigheid waarmee die relatie gelegd wordt, en de oppervlakkigheid waarmee een bepaald standpunt met "de bijbelse visie" wordt geïdentificeerd. En dat is jammer, omdat de ongeloofwaardigheid van die standpunten op deze wijze ook schade doet aan de geloofwaardigheid van de Bijbel.

   http://www.refdag.nl/website/artikel.php?id=51364,

   Het Witte Huis noemde de uitval van de senator roekeloos. Het sprak van afschuwelijke signalen die door vriend en vijand worden opgevangen en van ondermijning van de geloofwaardigheid van Amerika's buitenlandse politiek.

   NRC,

   "Maystadt is een uitstekend minister van Financiën. Zijn ontslag zou de geloofwaardigheid van België geen goed doen".

   De Standaard,

   Er gebeurt te weinig onderzoek naar de geloofwaardigheid van bepaalde bronnen.

   http://www.vvoj.be/nieuws/documenten/rapport_021108f.html,

   De uitkomst van dit meningsverschil zal mede beslissend zijn voor de geloofwaardigheid van de euro.

   De Standaard,

   De Kamer betwijfelt de geloofwaardigheid van de getuigenis.

   De Standaard,

   Dergelijke goedkope en doorzichtige verkiezingstrucs zijn slecht voor de geloofwaardigheid van de politiek, aldus Huls.

   Meppeler Courant,

   Ze beschouwen het als een belangrijke test voor de geloofwaardigheid van de regering.

   De Standaard,

   Interactief beleid krijgt een rol in de bepaling van de geloofwaardigheid van het bestuur.

   De Groene Amsterdammer,

   De nieuwe Italiaanse premier Lamberto Dini wil absolute prioriteit geven aan de sanering van de overheidsfinanciën en daarmee aan het herstel van de geloofwaardigheid van Italië op de internationale financiële markten, maar er bestaat scepsis over zijn kans van slagen.

   NRC,

   • de geloofwaardigheid van iemand

   Minister Kosto onderstreepte tijdens het debat dat hij vindt dat de affaire de "geloofwaardigheid" van Gonsalves niet zodanig heeft aangetast dat hij niet meer zou kunnen functioneren als topfunctionaris bij het openbaar ministerie.

   NRC,

   Volgens oppositiepartij GroenLinks is de geloofwaardigheid van Bolkestein in het geding gekomen.

   De Standaard,

   De geloofwaardigheid van Bush staat op het spel.

   Provinciale Zeeuwse Courant,

   Wij menen dat hun huidige opstelling het imago en de geloofwaardigheid van de artsen alleen maar verder kan aantasten.

   http://users.telenet.be/asgb/S010911.htm,

   Hoe zit het met mijn geloofwaardigheid, repliceerde Jean-Luc Dehaene toen CVP'ers zich zorgen gingen maken over de geloofwaardigheid van de jonge christen-democraten als ze te brutaal zouden worden teruggefloten.

   De Standaard,

   Wat hen vooral interesseert, is de vraag naar de geloofwaardigheid van de politicus.

   De Standaard,

   Het betreft het therapeutische effect van de psychotherapie op basis van positieve verwachtingen en geloofwaardigheid van de therapeut en de psychotherapie.

   http://www.academie-psychotherapie.nl/

   Witteman was kritisch en stelde ook de omstreden geloofwaardigheid van het slachtoffer aan de orde.

   NRC,

   Gisteren een proefschrift van Lamers-Winkelman gelezen over de geloofwaardigheid van kinderen en signalen van seksueel misbruik.

   NRC,

   De afscheiding zoals die nu rigoureus wordt doorgevoerd is een enorm probleem voor het Palestijnse zelfbestuur en voor de geloofwaardigheid van Yasser Arafat.

   NRC,

   in voorzetselgroep


   • gebrek aan geloofwaardigheid
   • verlies aan geloofwaardigheid
   • aan geloofwaardigheid inboeten
   • aan geloofwaardigheid ontbreken
   • aan geloofwaardigheid winnen
   • beschikken over voldoende geloofwaardigheid
   • herstel van de geloofwaardigheid
   • ondergraving van de geloofwaardigheid
   • ondermijning van de geloofwaardigheid
   • een bewijs van geloofwaardigheid
   • een kwestie van geloofwaardigheid
   • een schijn van geloofwaardigheid
   • omwille van de geloofwaardigheid
   • ten koste (gaan) van de geloofwaardigheid
   • belangrijk voor de geloofwaardigheid
   • bepalend voor de geloofwaardigheid
   • beslissend voor de geloofwaardigheid
   • doorslaggevend voor de geloofwaardigheid
   • goed voor de geloofwaardigheid
   • schadelijk voor de geloofwaardigheid
   • slecht voor de geloofwaardigheid
   • een test voor de geloofwaardigheid
   • een testcase voor de geloofwaardigheid
   • zonder geloofwaardigheid

   "Je moet niet benauwd zijn te investeren in communicatie en overleg. Als je dat nalaat, dan krijg je een keer de rekening gepresenteerd voor gebrek aan geloofwaardigheid", aldus Wallage.

   NRC,

   "Er is een probleem van uitstraling, van de wijze waarop men de zaken aanpakt, en ik denk inderdaad dat de VLD gehandicapt wordt door een gebrek aan geloofwaardigheid", zei Versnick.

   De Standaard,

   Met de inbeschuldigingstelling van zijn zoon Philippe won Zicots verdediging aan geloofwaardigheid.

   De Standaard,

   "Net als een outplacementbureau moet de implacer over voldoende geloofwaardigheid beschikken om de kandidaten te overtuigen."

   De Standaard,

   Een haven boet overigens aan geloofwaardigheid in bij scheepvaartbedrijven door almaar nieuwe aanvangsdata voor de verdiepingswerken te introduceren zonder die belofte daarna hard te maken.

   De Standaard,

   Zonder die geloofwaardigheid kan elk land zijn eigen discussie beginnen over de vraag of het de moeite waard is te sterven voor land X of stad Y waarbij men meestal democratisch tot de conclusie komen dat het meer een onderwerp voor de buren is.

   NRC,

   Hij waarschuwde vooral tegen het verlies aan geloofwaardigheid van de rechtsstaat.

   NRC,

   Het zou de eenheidsmunt van bij de aanvang volledig aan geloofwaardigheid ontbreken, gesteld dat de Duitsers in die omstandigheden bereid zouden worden gevonden van hun D-mark afstand te doen.

   De Standaard,

   De nieuwe Italiaanse premier Lamberto Dini wil absolute prioriteit geven aan de sanering van de overheidsfinanciën en daarmee aan het herstel van de geloofwaardigheid van Italië op de internationale financiële markten, maar er bestaat scepsis over zijn kans van slagen.

   NRC,

   De Volksunie vindt dan weer dat de gesprekken in de federale overleggroep-Langendries noch het Vlaams overleg de echte aanzet vormen voor het herstel van de geloofwaardigheid van de politiek.

   De Standaard,

   Een van de twee deelnemers van de in de jaren vijftig immens populaire quiz Twenty One bleek de vragen en de antwoorden steeds van tevoren voorgelegd te hebben gekregen. Hij won uiteraard keer op keer en mét 'het risico' zijn per uitzending hogere winst te verliezen, namen de kijkcijfers toe. Ten gunste van de omroep en de sponsor en van de betrokken deelnemer zelf, en ten koste van de geloofwaardigheid van de televisie.

   NRC,

   Geen confrontatie, de PS aan boord houden, blik op oneindig draaien en hopen op de blijde intrede in de Europese Muntunie. Tot dit zoveelste schandaal voorbijwaait. Ten koste van de geloofwaardigheid en de daadkracht van de regering? Tot ergernis en frustratie van achterban en bevolking?

   De Standaard,

   "We zitten in een bijzonder diep dal en de hoteliers grijpen aanhoudend en excessief naar het prijswapen. Dat is niet alleen slecht voor de rendementen, maar gaat ook ten koste van de geloofwaardigheid van de branche."

   NRC,

   Omwille van de geloofwaardigheid van de administratie kon en kan Coppens niet bij de BBI blijven, poneerde Maystadt.

   De Standaard,

   Ook de opstelling van bevolkings- of kieslijsten moet via de Europese Unie of de Verenigde Naties gebeuren: niet enkel om materiële redenen, maar ook omwille van de geloofwaardigheid van de hele operatie.

   De Standaard,

   Santer ziet daarin een ondergraving van de geloofwaardigheid van het hele Europese ambtenarenkorps.

   De Standaard,

   Het Witte Huis noemde de uitval van de senator roekeloos. Het sprak van afschuwelijke signalen die door vriend en vijand worden opgevangen en van ondermijning van de geloofwaardigheid van Amerika's buitenlandse politiek.

   NRC,

   Pop vindt zo'n aanpak belangrijk voor de geloofwaardigheid van het bestuur.

   de Volkskrant,

   Het lijkt erop dat de legitimiteit van de overheid steeds meer gericht is op proces- en outputlegitimiteit: de kwaliteit van de aanpak (proces) en de kwaliteit van het product (output) is bepalend voor de geloofwaardigheid.

   http://www.thuisindestad.be/html/witboek/downloads/Derynck.pdf

   Dat het nieuws toen vooral op ufologie, Area 51 en andere samenzweringssites opdook is niet echt bevorderlijk voor de geloofwaardigheid ervan, en zelfs op die plaatsen twijfelde men aan het waarheidsgehalte van het nieuws.

   http://www.xs4all.be/~dvdavid/mag_science/Natuurwetenschappen/mag_science.20010104181338.nl.html,

   Of die wisselkosten werkelijk wegvallen, is echter doorslaggevend voor de geloofwaardigheid van de operatie in de ogen van de kleine bedrijven en het grote publiek.

   NRC,

   De uitkomst van dit meningsverschil zal mede beslissend zijn voor de geloofwaardigheid van de euro.

   De Standaard,

   Dergelijke goedkope en doorzichtige verkiezingstrucs zijn slecht voor de geloofwaardigheid van de politiek, aldus Huls.

   Meppeler Courant,

   De mogelijkheid dat de EU de leiding over de missie "Amber Fox" in Macedonië overneemt, heeft een sterke symbolische waarde en vertegenwoordigt een test voor de geloofwaardigheid van het EVDB voor de toekomst.

   http://www.mil.be/mod/eurodef/index.asp?LAN=N=1,

   "Wil de CVP het tot een krachtmeting met de middenstand laten komen? Dit is een testcase voor de geloofwaardigheid van de partij."

   De Standaard,

   De paus benadrukte [...] sterk de interreligieuze dialoog en de nood aan een kerkelijk gewetensonderzoek. Naar verluidt was de curie het daar niet mee eens. Ze vreesde dat sommige passages schadelijk waren voor de geloofwaardigheid van de Kerk.

   De Standaard,

   De sterkste troef van het NCMEC (National Centre for Missing and Exploited Children) is hun palmares [...]. In hun hoofdkwartier hangen ingekaderde steunbrieven van de presidenten Reagan, Bush en Clinton. Een bijkomend bewijs van geloofwaardigheid voor de vzw, die voor de helft door de overheid, voor de helft door sponsors wordt betaald.

   De Standaard,

   Hij vroeg van de PS een bewijs van geloofwaardigheid als regeringspartner.

   De Standaard,

   Maar u wil dus liever niet dat Verhofstadt opnieuw partijvoorzitter wordt? (zucht) Voor mij is het een kwestie van geloofwaardigheid. De nieuwe VLD-voorzitter moet de mensen opnieuw vertrouwen geven in de politiek.

   De Standaard,

   Dit is een kwestie van geloofwaardigheid naar het beleggerspubliek, van kwaliteit van de dienstverlening naar de financiële wereld en niet het minst van eerlijkheid ten overstaan van de onderzochte bedrijven.

   http://www.belspo.be/frdocfdd/nl/pubnl/sympnl/s2002rnl/srn_peet.pdf,

   Zijn theorie trekt sindsdien als zwaan-kleef-aan door ons intellectuele landschap, helpt soms om orde en samenhang te scheppen, wordt soms misbruikt om nare ideeën een schijn van geloofwaardigheid te geven, en markeert op verschillende terreinen de scheiding tussen bokken en geiten: Darwins theorie is misschien wel de enige uit de natuurwetenschappen waar ook buitenstaanders voor of tegen zijn, ja zelfs voor of tegen móeten zijn.

   http://utopia.knoware.nl/users/voorzang/darwin.html,

   Op de eerste plaats zou de democratische oppositie kunnen weigeren mee te werken aan verkiezingen die de president een valse schijn van geloofwaardigheid zouden geven en hem als waar democraat weer salonfähig zouden maken.

   NRC,

   met aanwijzend voornaamwoord


   • deze geloofwaardigheid
   • die geloofwaardigheid

   Integriteit is een voorwaarde voor geloofwaardigheid. Deze geloofwaardigheid moet meer dan ooit verdiend worden.

   http://www.toekomst-comm.nl/preview/index.html,

   "De onafhankelijkheid van de Banque de France draagt bij aan de geloofwaardigheid van ons beleid en van onze munt", zegt Trichet. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat deze geloofwaardigheid voor die tijd op niets gebaseerd was.

   NRC,

   Geloofwaardigheid is de kern in ieder machtsconflict; de leidende landen in het pact, tegelijkertijd permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, hebben de afgelopen maanden eigener beweging die geloofwaardigheid nagenoeg opgeblazen.

   NRC,

   België heeft nu jarenlang zijn best gedaan om het vertrouwen van de financiële markten in zijn munt te winnen. Zou dat vertrouwen niet in een klap verdwijnen als we de frank devalueren, met een hogere rente als gevolg? Heeft België die geloofwaardigheid gewonnen? Ik betwijfel dat. En is die geloofwaardigheid dan zo belangrijk?

   De Standaard,

   met bezittelijk voornaamwoord


   • haar geloofwaardigheid
   • hun geloofwaardigheid
   • jouw (je) geloofwaardigheid
   • mijn geloofwaardigheid
   • onze geloofwaardigheid
   • zijn geloofwaardigheid

   Het godsdienstig geloof heeft te veel voorbarige stellingen gebracht buiten haar domein, die haar geloofwaardigheid grondig hebben aangetast.

   http://www.tgl.be/discus/reactie45-6.htm,

   De Grondwet dreigt haar geloofwaardigheid te verliezen en weinig meer betekenis te krijgen dan een historisch monument.

   NRC,

   De regering Gowda kondigde echter aan van de corruptiebestrijding een prioriteit te maken. Indien ze dat inderdaad doet, riskeert ze een botsing met Rao. Indien ze het niet doet, staat haar geloofwaardigheid bij veel kiezers op het spel.

   De Standaard,

   Door hun hardnekkige onwil om echt daden te stellen hebben NAVO en EU [...] naar veler oordeel niet alleen hun geloofwaardigheid verloren, maar ook een escalatie van het oorlogsgeweld in de hand gewerkt.

   NRC,

   Rijke industrielanden dienen hun geloofwaardigheid in deze te vergroten door bij het afschaffen van handelsbelemmeringen en exportsubsidies zelf het voortouw te nemen.

   http://www.e-stem.nl/

   Dit soort schielijke toelichtingen lijkt verdacht veel op die van politici die precies kunnen uitleggen waarom ze niet gezegd hebben wat ze zeiden - wat hun geloofwaardigheid niet pleegt te vergroten.

   De Jacht op Proteus, Piet Meeuse,

   "Morgen zullen ze in die school ondervinden wie Maurice Hervé is", zei ik. "Niet doen", zei doctor Lagasse. Volgens hem rekenden mijn tegenstanders precies op zo'n reaktie. "Je gaat naar het bureau van het schoolhoofd. Je windt je op, die man belt de politie en beweert dat je hem bedreigde. Waar sta je dan? En onze zaak? Ze willen in de eerste plaats je geloofwaardigheid ondermijnen".

   Berthold 1200, Paul Koeck,

   Volgens Schaja was het ditmaal een moeilijke voorspelling voor haar geweest maar gelukkig hing er weinig van af. "Maar het is natuurlijk wel prettig om het juist te raden want dat vergroot je geloofwaardigheid bij clienten."

   NRC,

   Bij zijn vertrek, in november 1998, schreef hij in zijn afscheidsbrief nog dat hij met het CDA had gebroken en dat solo doorgaan in de Kamer "mijn geloofwaardigheid zou schaden".

   NRC,

   Ik heb alleen mijn woorden, mijn beweringen, mijn eed desnoods, maar mijn geloofwaardigheid is totaal verdwenen.

   Liliane, of De spiegelingen van leugen en liefde, Clem Schouwenaars,

   Als ik mij nu niet ergens kon ontspannen, zou ik het zeker in mijn broek doen, wat mijn geloofwaardigheid als radioverslaggever er niet groter op zou maken.

   Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid, Ronald Giphart,

   De woordvoerder van de politie-eenheid, kapitein Dave Harrington, onderstreepte gisteren dat het onderzoek zich in een "voorbereidende fase" bevindt, maar de invallen waren gebaseerd op "substantieel bewijs". "Onze geloofwaardigheid is in het geding. De beschuldigingen zijn ernstig", aldus Harrington.

   NRC,

   Wij danken onze geloofwaardigheid aan het feit dat we een duidelijk programma aanbieden, ook al geldt dat in intellektuele kringen als niet-verfijnd.

   De Standaard,

   De Democraten willen in nederigheid en bescheidenheid niet onderdoen voor de Republikeinen. "Wij hebben onze geloofwaardigheid verspeeld. Wij hebben het verknald", zei de Democrate Karen Shepherd, die gisteren voor het laatst het Capitool in ogenschouw nam.

   NRC,

   Zijn minister van defensie, Volker Rühe, waarschuwde dat Rusland "zijn geloofwaardigheid" op het spel zet door het geweld waarmee het in Tsjetsjenië optreedt.

   NRC,

   In zijn woede sloopte hij zichzelf, zijn geloofwaardigheid, zijn argumenten.

   Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

   "Voor de meeste NAVO-leden heeft Claes zijn geloofwaardigheid verloren", aldus Adriaenssen.

   NRC,

   Voor regeringsdeelname wil Bos niet zijn geloofwaardigheid tegenover zijn partijgenoten en 2,6 miljoen kiezers op het spel zetten.

   NOS Nieuws,

   met onbepaald voornaamwoord


   • alle geloofwaardigheid (verliezen, ontnemen)
   • elke geloofwaardigheid (missen, tenietdoen, verliezen, verspelen)
   • enige geloofwaardigheid (geven, krijgen, verlenen)
   • iedere geloofwaardigheid (verliezen)

   Zonder grotere sociale bescherming verliest Europa alle geloofwaardigheid.

   De Standaard,

   Wie in de kwestie nog de kant van de regering koos, zoals de PDP (Partij van Democratische Welvaart, een van de partijen van de minderheid en lid van de regerende coalitie), verloor op slag alle geloofwaardigheid.

   NRC,

   Kuiperij, politieke druk en corruptie ontnamen de Olympische wedstrijden alle geloofwaardigheid.

   http://users.pandora.be/hans.d.hollander1/homepage/

   Als je zegt dat in een veranderingsproces verdere menselijke ontwikkeling een centrale rol speelt en je geeft je mensen vervolgens geen kans daarop, verspeel je elke geloofwaardigheid.

   NRC,

   Maar elke geloofwaardigheid doet Viola teniet door Connie 'Vanessa' Breukhoven uit te roepen tot een prachtige stijlvolle vrouw met een mooie huid.

   ANP,

   Volgens Tavernier moeten de parlementsleden weer hun tanden durven tonen tegenover de regering, zoniet zal de wetgevende macht elke geloofwaardigheid verliezen.

   De Standaard,

   Een gemeenschappelijk buitenlands beleid mist elke geloofwaardigheid als er geen gemeenschappelijke defensie achter staat.

   http://www.vlaamsblok2003.be/pdf/verkiezingsprogramma.pdf

   In 'The American Journal of Homeopathy' en andere gelijkgestemde bladen wordt de lezer geregeld op de hoogte gebracht van grensverleggend onderzoek dat de geheugentheorie enige geloofwaardigheid moet verlenen.

   http://www.skepp.be/thema/homeopathie_geloof_of_wetenschap.html

   Zouteloze drab, gespeeld door acteurs die op de toneelschool vast heel goed zijn geworden in het uitbeelden van een vuilniszak, een verkeerslicht of een sapcentrifuge, maar een personage enige geloofwaardigheid geven lukt ze nooit.

   http://utopia.knoware.nl/users/propriac/archief/010222_23.html,

   Ik heb er echt voor moeten knokken om überhaupt enige geloofwaardigheid te krijgen binnen de band.

   http://www.volumia.com/

   Verscheidene prominente werkgevers en de oppositiepartijen hebben de afgelopen dagen er op aangedrongen nog voor de zomer verkiezingen te houden, omdat het huidige kabinet in economisch opzicht iedere geloofwaardigheid zou hebben verloren en investeerders daarom een afwachtende houding aannemen.

   NRC,

   D66 is tenslotte een partij in verval vooral in Almelo waar de partij iedere geloofwaardigheid heeft verloren.

   http://www.geleraaf.nl/ping.html

   voorafgegaan door naamvalsgenitief


   • iemands geloofwaardigheid

   De 'affaire Diniz' komt zeker in dit licht bijzonder ongelegen. Is Lula's geloofwaardigheid er dan gelegen? Verre van. Maar de president moet opletten, nu meer en meer de indruk ontstaat dat zijn partij het langverhoopte verschil niet maakt.

   http://www.soskids.be/nieuwsbrief/nieuwsbrief2004-1.pdf29 januari 2004

   Ook Jeltsins geloofwaardigheid kreeg er een zware deuk.

   De Standaard,

   Schadelijker voor Dujardins geloofwaardigheid is misschien de vriendelijke toon tegenover Leopold.

   De Standaard,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • geloofwaardigheid en kredietwaardigheid
   • betrouwbaarheid en geloofwaardigheid
   • gerechtigheid en geloofwaardigheid
   • integriteit en geloofwaardigheid
   • kredietwaardigheid en geloofwaardigheid
   • prestige en geloofwaardigheid

   Is die beslissing dan ook geen aanslag op de geloofwaardigheid en de kredietwaardigheid van onze eigen, Vlaamse audio-visuele sector?

   De Standaard,

   Minister van Financiën Maystadt, die als voorzitter van het Interimcomité een van de belangrijkste functies bij het IMF bekleedt, hecht veel belang aan de geloofwaardigheid en de kredietwaardigheid van het Fonds, maar is wel gewonnen voor de verkoop van een deel van het IMF-goud.

   De Standaard,

   De graad van geloofwaardigheid én kredietwaardigheid van een sector is te meten aan het niveau van zijn professionalisme.

   De Standaard,

   De auteur beweert dat de kredietwaardigheid en de geloofwaardigheid van een sector is te meten aan het niveau van zijn professionalisme en dat de filmproducenten de vermaledijde filmcommissie als "kop van jut" aanwijzen bij negatief advies of weigering van subsidies.

   De Standaard,

   De PvdA-leden en -kiezers hebben voor het vellen van een politiek oordeel recht op informatie over de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van hun vertegenwoordigers.

   http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/2000/11/18/Med/02.html,

   Het stelsel van collectieve veiligheid in het gebied tussen Vancouver en Vladivostok functioneert. Europa heeft daarin zijn plaats en ontleent zijn zekerheid aan de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van het systeem.

   NRC,

   Vertaald in maatschappelijke dynamiek, houdt dit in, dat we beschaving moeten leren hanteren als het keurmerk, dat tot uitdrukking brengt wat de kwaliteit is van de driehoeksverhouding tussen doelmatigheid, gerechtigheid en geloofwaardigheid, tussen financieel-economische bedrijvigheid, politiek-staatkundige bedrijvigheid en geestelijk-morele bedrijvigheid.

   http://www.raadvenw.nl/data/999159024.pdf,

   Door te erkennen, dat gerechtigheid en geloofwaardigheid in de positieve zin van het woord elk een specifieke "tuchtende" werking hebben, worden recht en spiritualiteit ten opzichte van economie niet alleen bevestigd in hun eigen aard, maar ze verwerven zo bovendien de status van gezonde tegenkracht tegen de woekering van het economische voortbrengingsproces in het totale maatschappelijke bestel.

   http://www.raadvenw.nl/data/999159024.pdf,

   Trefzeker aansluitend bij een trend die waarden als integriteit en geloofwaardigheid schouderophalend op de mestvaal der geschiedenis gooit, heeft minister Ritzen het collegegeld met één pennestreek vrijwel verdubbeld.

   NRC,

   Terecht of niet, het vonnis plaatst Whitewater - en de sluipende vragen over Clintons integriteit en geloofwaardigheid - opnieuw op de voorgrond.

   De Standaard,

   De zaak bezorgt de regering lood in de vleugels en vreet aan prestige en geloofwaardigheid.

   De Standaard,

   De topmagistraten zouden intussen toch moeten weten dat de gruwelverhalen uit Charleroi en omgeving hun prestige en geloofwaardigheid enorm onder druk zetten.

   De Standaard,

   gevolgd door als


   • geloofwaardigheid als

   Ortega verloor veel geloofwaardigheid als alternatief voor het neoliberaal beleid van Chamorro.

   De Standaard,

   Deze episode kan bepalend zijn voor de geloofwaardigheid van de NAVO als crisismanager en richtinggevend voor haar toekomst.

   NRC,

   Als een schoothondje geeft de CVP de PS nog maar eens een maand bij om haar geloofwaardigheid als regeringspartij te bewijzen.

   De Standaard,

   Op deze manier behield hij in het buitenland zijn geloofwaardigheid als Europees politicus en bereikte ondertussen wat hij wilde: erkenning voor de BRD.

   NRC,

   De houding van Braeckman ten opzichte van Rwanda doet een groot probleem rijzen voor haar geloofwaardigheid als journalist en voor die van haar krant.

   De Standaard,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • vertelgeloofwaardigheid

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • geloofwaardigheidscrisis
   • geloofwaardigheidsdilemma
   • geloofwaardigheidskloof
   • geloofwaardigheidsprobleem
   • geloofwaardigheidsprognose
   • geloofwaardigheidsschaal