gemeenlijk


gemeenlijk 1.0

(formeel)

zoals gebruikelijk is; in de regel; gewoonlijk; doorgaans

Algemene voorbeelden


De bedragen stelden niet zo veel voor, het was al een tijdje geleden, de heer Peper lag in scheiding en was zwaar aan de drank. In andere rechtzaken is dat gemeenlijk aanleiding om een extra zware straf te eisen of op zijn minst aan te dringen op intensieve begeleiding door CAD of reclassering.

http://www.sjoernalistiek.nl/

Hij probeert naar boven te lopen met het losse, ontspannen gevoel waarmee men een trap gemeenlijk afdaalt: de armen bungelen met hun eigen zwaarte langszij, de voeten schampen langs de treden en het hoofd is fier geheven.

Het meesterstuk, Anna Enquist,

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


  • gemeenlijk aanduiden met

Hoe stellig had ik mij niet voorgenomen geen woord meer te wijden aan de hysterie die men gemeenlijk met voetbalkampioenschap aanduidt.

Sp!ts,

  • gemeenlijk beschouwen als
  • gemeenlijk beschouwd worden als

Wat gemeenlijk als literatuur wordt beschouwd, heeft misschien nog een toekomst als niche.

Van GAFPA tot PRAVDA, Tony Meesdom,

  • gemeenlijk gebruiken om
  • gemeenlijk gebruikt worden om

De term "mensenrechten" wordt gemeenlijk gebruikt om te verwijzen naar een verscheidenheid van systemen voor het negotiëren van tegenstrijdige eisen en belangen over de manier waarop een samenleving zou moeten georganiseerd worden ten einde het best mogelijke niveau van vrijheid en rechtvaardigheid te bereiken.

http://www.flwi.ugent.be/cie/CIE/an-naim2.htm,

  • gemeenlijk luiden

Mededelingen aan de pers luiden gemeenlijk 'Er is geen conflict, maar een verschil van inzicht'.

NRC,

  • gemeenlijk noemen
  • gemeenlijk genoemd worden

Sceptici in Berlijn vrezen dat de VS zich zo willen ontdoen van hun verantwoordelijkheid door de zwarte piet bij de ontwikkelingslanden te leggen. Zij zouden dit willen doen aan de hand van wat joint implementation - gemeenlijk Djee Aai (JI) genoemd. Het JI-principe houdt in dat het veel goedkoper is om bijvoorbeeld in Zuid-Amerika een forse reductie in de emissie van CO te bereiken dan eenzelfde reductie in de VS.

NRC,

Ja, vroeger gaf ik nog weleens een enkele keer een avond: voordracht uit eigen werk of verzen van anderen. Dat was altijd veel vermoeiender dan men zou denken, omdat ik mij voortdurend, zoveel als het me mogelijk is, beheersen moet. Enfin, de kwaal die gemeenlijk wordt genoemd "de brok in de keel".

Ik herinner mij, A. Roland Holst,

  • gemeenlijk verstaan onder

De opzet is hier dezelfde als bij luistervaardigheid (videofragmenten, oefeningen, toets), maar aan wat men in het vt-onderwijs gemeenlijk onder 'spreken' verstaat, komt men maar in beperkte mate toe.

http://www.ivnnl.com/