gewenningsperiode


gewenningsperiode 1.0

periode waarin men de kans krijgt een nieuwe toestand gewoon te worden; periode om aan iets nieuws te wennen

Semagram


Een gewenningsperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Functie] dient om iets gewoon te worden
 • [Object betroffen] heeft betrekking op een nieuwe toestand

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  Afhankelijk van het soort lens is de gewenningsperiode slechts enkele dagen tot maximaal 2 weken.

  http://www.lenzenthuis.nl/pages/index_service.html

  Na de verhuizing treedt er voor het personeel een gewenningsperiode aan. Dit vereist van de projectgroep en de coördinatoren nog enige tijd de nodige aandacht.

  http://www.verhuisbedrijf.be/verhuizen.html

  Een kind dat voor het eerst naar de dagopvang gaat, gaat een geheel nieuwe ervaring opdoen. Dit geldt ook voor de ouders. Ieder kind (en iedere ouder) kent dan ook een zogenaamde gewenningsperiode.

  http://www.degarve.nl/

  Tijdens de bouw van de eerste fase wordt de Synagogestraat afgesloten voor al het verkeer. 'Dan krijg je meteen de nieuwe situatie. Het is een gewenningsperiode en na een half jaar zegt men wellicht: waar hebben we ons druk om gemaakt.'

  Meppeler Courant,