gezin


gezin 1.0

samenlevingsverband van een of twee ouders met een of meer kinderen; huishouden met kinderen
Ook een samenlevingsverband van twee personen zonder kinderen wordt soms gezin genoemd.

Semagram


Een gezin…

is een samenlevingsvorm; is een groep

 • [Leden] bestaat uit een of twee ouders en hun biologische of geadopteerde kind of kinderen; bevat soms ook andere familieleden, bijvoorbeeld inwonende grootouders; bevat soms ook de huisdieren, bijvoorbeeld de hond of de kat
 • [Geheel] vormt een huishouden met kinderen
 • [Plaats] woont over het algemeen samen onder één dak
 • [Activiteit of handeling] leeft samen; voert een gezamenlijke huishouding

Algemene voorbeelden


Het kabinet definieert een gezin als een leefeenheid waarin kinderen opgroeien.

Reformatorisch Dagblad,

Zijn gezin bestaat uit twee volwassenen en twee kinderen.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een gezin hebben
 • een gezin onderhouden
 • een gezin stichten
 • een gezin vormen

Zo verwacht hij om te huwen en een gezin te hebben, maar hij heeft er geen flauw idee van wat dit inhoudt.

http://www.autisme-vl.be/vva/index.asp

De betaling was zeker niet genoeg om een gezin te onderhouden.

http://www.atem.nl/VOC/VOC000.HTM

Iedereen heeft het recht vanaf huwbare leeftijd een gezin te stichten.

http://www.mpi-sintfranciscus.be/kwaliteitshb/inhoudelijk/ wordbestanden/WI%206.07%20VERSIE%20A.DOC

Jullie vormen een leuk gezin.

De Openbaring, Tom De Cock,

met adjectief ervoor


 • een Belgisch gezin
 • een Nederlands gezin
 • een Vlaams gezin
 • een arm gezin
 • een eigen gezin
 • een groot gezin
 • het hele gezin
 • een jong gezin
 • een kansarm gezin
 • een klein gezin
 • een traditioneel gezin
 • een jong gezin met kinderen
 • een jong gezin zonder kinderen

De kinderbijslag voorkomt dat veel Belgische gezinnen onder de armoedegrens zakken.

De Standaard,

Naar schatting produceert een gemiddeld Nederlands gezin dagelijks alleen al 450 gram keukenafval.

De Telegraaf,

Experts schatten dat Vlaamse gezinnen 20% van hun inkomen als spaargeld opzij kunnen leggen.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/overheid/vlabroch_n/inhoud.htm

Zo kwam een OCMW tussen om kinderen van een arm gezin in staat te stellen deel te nemen aan bosklassen.

http://www.welzijn.net/Weldoc/Onderwijs_niet_kosteloos.htm,

Voor de meeste jongeren vormt het verlaten van het ouderlijk huis de eerste stap naar het stichten van een eigen gezin.

http://www.cbs.nl/nl/producten/artikelen/algemeen/a-152/2001/01/veranderde_levenslopen.pdf,

De jongste kinderen uit een groot gezin hebben minder kans een allergie te ontwikkelen.

http://medischcontact.artsennet.nl/forum/ppu/30808/,

Wandelingen gebeuren met het hele gezin en liefst met een grote hond aan de leiband.

De Standaard,

Vooral jonge gezinnen met kinderen en sportieve ouderen komen in voor- en naseizoen.

Meppeler Courant,

De jongere gezinnen zonder kinderen snoepen ook dit jaar weer van 2 walletjes.

http://www.gfk.nl/data/publicat/subjects/jaargids/2004/download/Heerlijk%20ruikend%20of%20makkelijk%20opvouwbaar.pdf

Vooral scholen in de grote steden en scholen met veel kinderen uit kansarme gezinnen staan onder druk.

http://www.gymnasiumnu.nl/,

Er zijn grotere en kleinere gezinnen, met grotere en kleinere inkomens.

http://www.ptb.be/scripts/article.phtml?section=A2AAAABP=11480,

Ze vormen een traditioneel gezin met drie kinderen, dat praktizerend katoliek is en waar de vrouw de financiën beheert.

De Standaard,

met voorzetselgroep


 • een gezin met kinderen
 • een gezin zonder kinderen

Voor gezinnen met kinderen moeten de omstandigheden verbeterd worden en er moeten maatregelen worden getroffen om de arbeidsparticipatie te vergroten.

http://www.europarl.eu.int/home/default_nl.htm,

Met minder dan 40.000 frank maandelijks gezinsinkomen kan een gezin zonder kinderen beschouwd worden als behoeftig voor het verkrijgen van integrale rechtsbijstand.

http://www.cass.be/cass/cass2001/cass_nl/p1.htm

in voorzetselgroep


 • binnen het gezin
 • buiten het gezin
 • in het gezin
 • met hun gezin
 • uit een gezin
 • van het gezin

Ouders en kinderen eisen binnen het gezin in toenemende mate ruimte op voor individuele ontplooiing en een eigen leefstijl.

http://www.gymnasiumnu.nl/,

De moderne jeugd heeft meer ruimte verworven binnen en buiten het gezin.

http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

Bij driekwart van de gevallen van seksueel misbruik of mishandeling van kinderen woont de dader in het gezin.

De Standaard,

Dank zij de Ronald McDonald Huizen kunnen ouders van ernstig zieke kinderen met hun gezin dichtbij hun zieke kind zijn.

Meppeler Courant,

Ze groeide op als het jongste kind uit een gezin van negen.

NRC,

Tijdens het nablussen vonden brandweerlui het verkoolde lichaam van het derde kind van het gezin.

De Standaard,

met telwoord ervoor


 • veel gezinnen
 • vele gezinnen

Voor veel gezinnen betekent de aankoop van een nieuwe wagen de grootste uitgave na de aankoop van een woning.

De Standaard,

Vele gezinnen met chronisch zieke kinderen komen daardoor in ernstige financiële moeilijkheden.

http://www.vvkindergeneeskunde.be/

met bezittelijk voornaamwoord


 • haar gezin
 • hun gezin
 • je gezin
 • jouw gezin
 • mijn gezin
 • ons gezin
 • uw gezin
 • zijn gezin

Haar gezin kwam om haar te helpen de uitvaart te regelen.

Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

Echtparen in dienstverband nemen, naast de eigen kinderen, ook geplaatste kinderen op in hun gezin.

http://home2.planetinternet.be/ogk/bijzondere%20jeugdbijstand.htm

Je kunt kiezen voor je gezin en je werk opgeven.

NRC,

Het viel me ook tegen dat ik minder tijd had voor mijn gezin met twee jonge kinderen.

Intermediair,

Ons doel is gezonde en lieve kittens te fokken die in ons gezin opgroeien.

http://www.moparstore.be/cattery/cattery.htm

Na vele jaren van spanning en frustratie is er dan eindelijk een kindje in uw gezin.

http://www.freya.nl/

Hij wil naar zijn vrouw, zijn kinderen, zijn gezin.

De kinderen van Arthur, Kristien Hemmerechts,

met ander, nevengeschikt substantief


 • gezinnen en alleenstaanden
 • gezin en arbeid
 • gezinnen en bedrijven
 • gezin en familie
 • gezin en gemeenschap
 • gezin en huishouden
 • gezinnen en kinderen
 • gezin en school
 • gezin en werk

Wandelia is een wandelgroep van gezinnen en alleenstaanden, die om de maand een kort of lang weekeinde door de fraaiste landschappen stappen.

De Standaard,

De combinatie tussen gezin en arbeid staat reeds lang op de agenda van de vrouwenbeweging.

http://www.kleurrijkvlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=746,

Het vertrouwen van gezinnen en bedrijven is fors gedaald, waardoor de groeivertraging van vóór de aanslagen wordt versterkt.

http://www.dnb.nl/

Zo leidt uiteindelijk de stressmaatschappij tot functieherstel van gezin en familie.

NRC,

De aard van de handicap bepaalt doorgaans de waarde van het kind binnen gezin en gemeenschap.

http://www.lilianefonds.org/index2.htm

Toch droegen ze zware lasten in gezin en huishouden.

De Standaard,

Nog steeds groeien bijna 300.000 kinderen in armoede op en loopt het aantal daklozen (waaronder steeds meer gezinnen en kinderen) verder op.

http://www.janmarijnissen.nl/publicaties/opinie_hedonismeverdrsolid.stm,

Daarnaast is kinderopvang voor een groeiend aantal kinderen in opvoedkundig opzicht een aanvulling op gezin en school.

http://www.helmond.nl/stad/zorg/zorg.htm

Aangezien familiewaarden veel voor je betekenen, zou je verscheurd kunnen worden tussen gezin en werk.

http://www.catharinaweb.nl/astrologie/venus.htm

Vaste verbindingen


gebroken gezin


 1. gezin waarvan de ouders gescheiden zijn

  Synoniem: eenoudergezin; onvolledig gezin

  Antoniem: klassiek gezin; meeroudergezin; tweeoudergezin; volledig gezin

  De aanwezigheid van ouders die blijven geloven in hun kind, is een sterk protectieve factor. Indien dat niet gebeurt, bv. bij een gebroken gezin waar het kind de speelbal wordt van ouders die het elk beter willen doen dan de ander, ontstaat gemakkelijk een antisociale persoonlijkheidsstoornis of een verwenningspsychopathie.

  http://www.clb-net.be/caleidoscoop/inhouden/inhouden10/art10_3_26.html

gemengd gezin


 1. gezin waarvan in elk geval een van beide ouders een of meer kinderen heeft uit een of meer eerdere relaties en waarvan de ouders gezamenlijk ook een of meer kinderen kunnen hebben; samengesteld gezin

  Synoniem: bonusfamilie; fusiegezin; samengesteld gezin; nieuw samengesteld gezin; mikadogezin; mozaïekgezin; patchworkfamilie; patchworkgezin; stiefgezin

  Antoniem: standaardgezin

  Het 'standaardgezin' bestaat niet meer. Vele combinaties zijn mogelijk: hertrouwd of niet? Gezamenlijke kinderen of niet? Voor al deze combinaties is gezocht naar een passende benaming. Ik heb al veel verschillende varianten gehoord, zoals: gemengd gezin, samengesteld gezin, bonusfamilie of patchworkfamilie.

  https://financialfocus.abnamro.nl/veel-echtscheidingen-met-kinderen/

 2. gezin dat bestaat uit leden met een verschillende etnische of culturele achtergrond

  Men mag niet vergeten dat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel de laatste jaren veel inspanningen deed om anderstaligen - vaak uit Franstalige of gemengde gezinnen - te integreren.

  De Standaard,

  U werd soms van antisemitisme beschuldigd. - Ten onrechte. Ik hield van Chaim. Mijn droom was met hem en onze kinderen in Israël te leven. Dat dat misgelopen is, heeft niets te maken met het feit dat Chaim een jood was. Mijn respekt voor Israël en voor de joden in het algemeen is onveranderd gebleven. Overigens heb ik bij het zoeken van mijn kinderen veel steun gekregen van joden. Zij waren verontwaardigd over wat Chaim gedaan had. Is het risico op ontvoering van de kinderen niet groter in een gemengd gezin? - Dat wordt gezegd maar het is onjuist.

  De Standaard,

gemiddeld gezin


 1. gezin dat bestaat uit drie tot vier personen

  Dit dekt het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld gezin (3 à 4 personen) dat spaarzaam leeft volledig.

  http://users.pandora.be/schevenels/pieter/eindwerk.pdf,

  Maar liefst zestig kubieke meter huiswaar kan ermee worden verplaatst, genoeg voor de bezittingen van een gemiddeld gezin met twee kinderen.

  God's gym, Leon de Winter,

Kind en Gezin


 1. ((vooral) in België)
  Vlaamse overheidsinstantie die het welzijn van kinderen en gezinnen behartigt door dienstverlening op het gebied van gezinsbeleid, preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie

  Kind en Gezin organiseert zelf geen opvang maar erkent, faciliteert, controleert en ondersteunt de verschillende opvangsoorten.

  http://www.kinderopvang.be/

onvolledig gezin


 1. gezin dat bestaat uit een ouder met een of meer kinderen; eenoudergezin

  Synoniem: eenoudergezin; gebroken gezin

  Antoniem: klassiek gezin; meeroudergezin; tweeoudergezin; volledig gezin

  Meer dan 50% van de baby's in Amerika wordt in een onvolledig gezin geboren. Al bij de geboorte van de baby zijn de ouders gescheiden of nooit getrouwd geweest.

  http://www.salaam.nl/

roze gezin


 1. gezin waarvan de ouders homoseksueel zijn; gezin met twee moeders met een of meer kinderen of twee vaders met een of meer kinderen

  Synoniem: homogezin; lesbogezin

  Antoniem: heterogezin

  Een groot deel van de professionals staat positief tegenover roze gezinnen, blijkt uit de enquête van Movisie. Toch vindt 30 procent van de respondenten een roze gezin niet gelijkwaardig aan een heterogezin: zij menen dat het voor een kind het beste is om door een vader en een moeder te worden opgevoed.

  http://www.homo-emancipatie.pvda.nl/nieuws/nieuws/Roze+ouderschap.html

samengesteld gezin; nieuw samengesteld gezin


 1. gezin waarvan in elk geval een van beide ouders een of meer kinderen heeft uit een of meer eerdere relaties en waarvan de ouders gezamenlijk ook een of meer kinderen kunnen hebben

  Synoniem: bonusfamilie; fusiegezin; gemengd gezin; mikadogezin; mozaïekgezin; patchworkfamilie; patchworkgezin; stiefgezin

  Antoniem: standaardgezin

  Semagram


  Een samengesteld gezin…

  is een gezin

  • [Leden] bestaat uit een vader en/of stiefvader, een moeder en/of stiefmoeder, stiefbroers en/of stiefzussen, halfbroers en/of halfzussen
  • [Toepassingsgebied of bereik] betreft een gezin waarvan in elk geval een van beide ouders een of meer kinderen heeft uit een of meer eerdere relaties en waarvan de ouders gezamenlijk ook een of meer kinderen kunnen hebben

   Hoofdsemagram: gezin


   Inge heeft een samengesteld - of zoals ze het zelf noemt - mozaïekgezin: met haar echtgenoot Richard, zijn zoon Casper van 11, haar zoon Jonan van 9 en hun dochter Laura van 2 vormen zij een kleurrijk geheel.

   http://www.xaveriusamersfoort.nl/pagina/2911/sociaal_bewogen_duizendpoot,

  volledig gezin


  1. gezin met twee ouders; traditioneel gezin; meeroudergezin

   Synoniem: klassiek gezin; meeroudergezin; tweeoudergezin; volledig gezin

   Antoniem: eenoudergezin; gebroken gezin; onvolledig gezin

   Maar meeroudergezin raakt onder hulpverleners juist in zwang als naam voor wat vroeger gewoon een gezin heette. Of, wat in deze gevoelige kringen helemaal niet meer kan: een volledig gezin.

   Algemeen Dagblad,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen