gier


A - roofvogel

gier 1.0

zeer grote, aasetende roofvogel met brede vleugels en een kalige kop en hals
Ook ter aanduiding van een van de drie hoofdafdelingen van de roofvogels, naast de valkachtigen en de uilen, en ter aanduiding van de soort in het algemeen.

Semagram


Een gier…

is een roofvogel; is een vogel; is een dier

 • [Afmeting] is, afhankelijk van de soort, 54 tot 130 cm lang
 • [Geluid] sist of gromt; maakt een sissend of grommend geluid
 • [Bouw] is gewerveld; heeft twee poten
 • [Deel] heeft vaak een kalige kop en nek
 • [Voortplanting] legt eieren
 • [Woongebied] komt, afhankelijk van de soort, voor in Europa, Afrika en Azië (als een gier van de Oude Wereld) of in Amerika (als een gier van de Nieuwe Wereld)
 • [Leeftijd] wordt, afhankelijk van de soort, bijv. 10 jaar oud als zwarte gier en 30 jaar oud als koningsgier
 • [Gedrag] is een vleeseter; is een aaseter; voedt zich vooral met ingewanden en spieren die hij door zijn lange nek en kalige kop en hals gemakkelijk uit het karkas kan trekken
 • [Verscheidenheid] is een gier van de Oude Wereld, bijvoorbeeld de vale gier, de monniksgier of de lammergier of een gier van de Nieuwe Wereld, bijvoorbeeld de geelkopgier, de kalkoengier of de condor

RijkAnimalia; Dieren
StamChordata; Chordadieren
KlasseAves; Vogels
OrdeAccipitriformes

Algemene voorbeelden


Zoals de meeste gieren, leeft ook de baardgier hoofdzakelijk van aas.

http://www.sost.hhs.nl/pabo/websites/wildinafrika/pagina_10.htm

Links van de stad ligt de kopergroene Malabarheuvel met achter zijn hoge, dikbekruinde bomen verscholen de macabere 'tower of silence'. Daar leggen de parsi, geleerde en rijke gelovigen in god Zarathoestra, hun doden op de roosters van de trechtervormige terrassen, waar de gieren ze komen reinigen van vlees, ingewanden en pezen, zodat de beenderen van hun afgepikte lichamen naar beneden kantelen.

Miniaturen, Karel Jonckheere,

Op de vuilnisbelt is geen schaduw, want er is geen afdak, noch zijn er bomen. Wat er wel zijn? Vliegen, muggen, gieren en concurrent-vuilnispikkers.

de Volkskrant,

Inmiddels zijn 68 vogels uitgezet, en met succes. Vorig jaar werd zelfs het eerste geslaagde broedgeval gemeld. Twee gieren zijn door onbekenden doodgeschoten, een aantal gieren wordt vermist; er zijn ook enkele vogels tegen hoogspanningskabels gevlogen.

http://nmga.bergsport.com/alpijn/alpijn98e.html,

Met die ietwat lange nek en de brede, vingervormige vleugels doet de zeearend eerder aan een gier denken.

http://www.spidernet.nl/~vox/Artikelen/zeearend.html

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een gewone gier
 • een zwarte gier

Weinig dieren zagen we. IJsvogels in drie soorten en maten, groen en witte zwaluwen, mugdunne gierzwaluwen, voor een Hollands oog wel veel roofvogels, zwarte gieren met rode, zwarte of gele koppen, arenden en misschien zelfs één keer de harpij, de grote apenarend, die apen uit de boomkruinen plukt als een torenvalk veldmuizen uit de wei.

Het principe van nieuwsgierigheid, Dick Hillenius,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een uitgehongerde gier

Ondertussen draaft de ouwe zijn vrouw opgewonden in en uit, slaat deuren dicht, schreeuwt zich onnozel en is stapel van zenuwachtigheid. De feeks lijkt een uitgehongerde gier!

De verdwazing, Andreas Roels,

met substantief ervoor


 • een zwerm gieren

Het hele Heidenlager lag vol met oude wrakken [...]. Kale karkassen, met stalen buizen als lege borstkassen, de ribben kaalgevreten, alsof ze door een zwerm gieren waren leeggepikt. De gieren die het eerst op de weke delen aanvielen, loshakten en uittrokken met hun scherpe snavels, de ogen, de schaamdelen, de ingewanden, daarna de rest van het kadaver aanvraten.

De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

met ander, nevengeschikt substantief


 • gieren en raven

De Klauhamer wist de plekken en huizen waar kostbare spullen waren, dure inboedels en waardevolle bezittingen werden bewaard. Hij wees ook de personen aan die de gieren en raven moesten volgen, die in een onbewaakt ogenblik een steeg in moesten worden getrokken en tegen de grond gewerkt. Dan verscheen de Klauhamer en tastte met zijn snelle hand de zakken af, doorwoelde de handtassen van de vrouwen.

De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

Vaste verbindingen


gieren van de Nieuwe Wereld


  Zie: gieren van de Nieuwe Wereld

gieren van de Oude Wereld


  Zie: gieren van de Oude Wereld

ergens als gieren op af komen


  Zie: ergens als gieren op af komen

ergens als gieren omheen cirkelen


  Zie: ergens als gieren omheen cirkelen

zich ergens als gieren op storten


  Zie: zich ergens als gieren op storten

grauwe gier


  Zie: grauwe gier

vale gier


  Zie: vale gier

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • gierachtig
 • giertje

Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


gier 2.0

hebzuchtig, roofzuchtig persoon

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

Semagram


Een gier…

is een persoon

 • [Gedrag] gedraagt zich hebzuchtig of roofzuchtig en lijkt daarin op een gier

  Algemene voorbeelden


  Door uitlatingen van voorzitter Van den Herik werd gesuggereerd dat Gorré in De Kuip zijn zakken vulde en zich nergens meer druk om maakte. "Dat is belachelijk. Wie dat beweert is een grote leugenaar. Ik word nu afgeschilderd als een gier."

  NRC,

  Zopas verscheen hun tweede cd. Niks is veranderd, zo blijkt al gauw. Die gier probeerde je naam te stelen / maar nu vond je een wapen, schreeuwt De La Rocha in de opener People Of The Sun.

  De Standaard,

  Vandaar ook dat er zo dikwijls sympatie te bespeuren is voor afpersers, ze hebben het immers toch maar op gieren gemunt.

  De Standaard,

  Van de geldwoekeraars, die aan hun vaste tafels zaten in 'Het Saksische ros', konden de gieren geld lenen om de soldaten te betalen. Kisten, kratten en dozen werden op bepaalde plaatsen in de stad van voorbijrijdende legertrucks gegooid. 'Van de vrachtwagen gevallen en opgeraapt', heette het als de politiecontrole hen aanhield.

  De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

  Gieren, denkt ze, en gaat weer achter haar laptop zitten. Eigenlijk gelooft ze niet in het belang van die aasvretende figuranten, als metafoor werken ze te nadrukkelijk.

  De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

  B - mestvocht

  gier 1.0

  vloeibare mest; mestvocht

  Semagram


  Gier…

  is mest; is een vloeistof; is een stof

  • [Aggregatietoestand] is vloeibaar

   Hoofdsemagram: mest


   Algemene voorbeelden


   Behalve met toelating van het Waalse Gewest is elke invoer van gier of mest met het oog op grondverbetering verboden.

   http://www.mouscron.be/francais/police/rgp_nl.pdf,

   Een manier om muizen te verdrijven is het produceren van geluid [...]. Sommige erg stinkende stoffen zouden ook kunnen helpen: gier van allerlei plantaardig materiaal in hun gangen leggen of gieten schijnt te helpen (b.v. brandnetelgier). Vossenmelk (te koop in speciaalzaken) in gangen gieten helpt ook maar niet zeer lang.

   http://www.gaia.be/nl/faq/ratmuis.html

   De boerenknecht die de boerin verkrachtte werd in de gier verdronken, maar aangeven bij de justitie was er niet bij.

   De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

   De gier moet aangelengd worden en in de meeste gevallen toegediend worden ter hoogte van de wortels.

   http://www.ecoline.org/verde/publicaties/stopdeplaag/index.shtml

   Dan heb ik het nog niet eens over dat deprimerende Limburgse landschap, die onevenwichtige mengeling van met gier ondergespoten akkers en door urinedampen geel uitgeslagen varkensschuren.

   http://utopia.knoware.nl/users/propriac/archief/000131.html,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • gier verspreiden

   Tijdens een surveillance ontdekte de politie gisteren dat een landbouwer gier op het land verspreidde.

   Meppeler Courant,

   in voorzetselgroep


   • injecteren van gier
   • injectering van gier
   • het uitrijden van gier
   • het uitstrooien van gier

   Natuurlijke lijnen zijn o.a. afrastering, de machinale zaairichting van een weiland, de sporen van bemesting d.m.v. injectering van gier, sloten, wegbermen, ploegvoren, wagensporen etc.

   http://home.concepts.nl/~kynetho/speuren.htm

   T. liet zijn tractor en gierwagen op het land achter en ging te voet verder toen hij op heterdaad op het uitrijden van gier werd betrapt.

   Meppeler Courant,

   Hij gaf aan dat het vroeger met het uitstrooien van gier over het land, ook wel eens mis kon gaan met een nest.

   http://www.a1.nl/homepages/dbalmelo/boekje_dec_2000.htm,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • koeiengier
   • rundergier
   • varkensgier

   C - gierend geluid

   gier 1.0

   hoog, gierend geluid; schril, piepend of fluitend geluid, bijvoorbeeld van ademhaling of gehuil

   Semagram


   Een gier…

   is een geluid

   • [Geluid] is een hoog en schril, gierend, piepend of fluitend geluid
   • [Herkomst of oorsprong] wordt meestal voortgebracht door de mens
   • [Omstandigheid] wordt bijvoorbeeld voortgebracht bij ademhalen of huilen

    Algemene voorbeelden


    Ze huilde haar verdriet uit, smartelijk, met lange gieren uit een astmatische borst.

    De Cock en de dode harlekijn, Appie Baantjer,

    Ik heb een dochter van 6 weken met een soms piepende ademhaling. Het zijn lange gieren...... Het consultatiebureau zegt dat dat kan komen doordat de luchtpijp nog van kraakbeen is en dat meerdere kinderen hier last van hebben.

    http://www.zwangerschapspagina.nl/baby-dreumes/239389-piepende-ademhaling.html