gieren van de Oude Wereld


gieren van de Oude Wereld 1.0

gieren die behoren tot de familie van de havikachtigen
Ter aanduiding van een soort, die echter minder duidelijk tot een familie behoort dan de Gieren van de Nieuwe Wereld.

Semagram


Gieren van de Oude Wereld…

zijn gieren; zijn roofvogels; zijn vogels

  • [Onderscheid of tegenstelling] gebruiken, in tegenstelling tot de gieren van de Nieuwe Wereld, hun reukvermogen niet bij het opsporen van prooien

    Algemene voorbeelden


    De orde van de roofvogels die in tegenstelling tot de 's nachts jagende uilen overdag jagen, omvat 5 families: de havikachtigen, de valken, de gieren van de Nieuwe Wereld, de visarenden en de secretarisvogels. Tot de havikachtigen behoren bijvoorbeeld ook de arend, de havik, de buizerd en de gieren van de Oude Wereld.

    http://www.worldwidebase.com/science/roofvogels.shtml