glossarium


glossarium 1.0

alfabetische lijst van bijzondere woorden of van vaktermen met hun verklaring

Semagram


Een glossarium…

is een woordenlijst; is een tekst

  • [Functie] dient ter verklaring van bijzondere woorden of vaak ook van vaktermen
  • [Ordening of volgorde] is alfabetisch geordend
  • [Zelfstandigheid] komt voor als zelfstandige publicatie maar wordt vaak ook ter ondersteuning van de lezer als aanhangsel bij een tekst of achteraan in een boek toegevoegd
  • [Onstoffelijke inhoud] behandelt bijzondere woorden en vaktermen

Algemene voorbeelden


De Beurs stelt ook zichzelf voor, geeft antwoorden op veel gestelde vragen [...] en heeft een uitgebreid glossarium waar de beursterminologie wordt uitgelegd.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


  • een glossarium aanleggen

Wordfast zoekt in het vertaalgeheugen, maar gelijktijdig ook in meerdere woordenlijsten. De vertaler kan per onderwerp en klant glossaria aanleggen van termen en teksten met een vertaling en een commentaar. Ook de klant kan lijsten aanleveren met termen en vertalingen die absoluut wel of zeker niet gebruikt moeten worden.

http://www.eloquo.nl/Default.htm,