goedbedoeld


goedbedoeld 1.0

met goede bedoelingen gezegd, gedaan, ondernomen, uitgevoerd e.d., meestal met de bijgedachte: maar niet de gewenste uitwerking hebbend of zelfs een averechts effect hebbend; een goede bedoeling hebbend, maar zonder het gewenste doel te bereiken; goedbedoelend
Veel gebruikelijker dan het synoniem welbedoeld.

Algemene voorbeelden


Wanneer politici vergeten dat de staat behalve een onmisbare ook altijd een gevaarlijke invloed heeft op het culturele leven, kan er elk ogenblik iets misgaan. Dan lijden we voor we het weten onder een vermindering van kwaliteit - door de goedbedoelde toneelspreiding, de goedbedoelde universitaire bestuurshervorming, de goedbedoelde middenschool.

Wennen aan vrede, K.L. Poll,

Wees rustig. Tijdens een aanval kunnen mensen een verlaagd bewustzijn hebben. Een goedbedoelde 'stevige' aanpak kan leiden tot een afwijzende of zelfs agressieve reactie.

http://www.epilepsie.nl/frameset1.cfm?id=200

Dit zijn maar enkele van de vele eigenschappen waarmee kinderen gepest kunnen worden. Ze kunnen erom worden nagejouwd of belachelijk gemaakt, buitengesloten, vernederd, zelfs afgerammeld. Zulke pesterijen zijn heel wat anders dan een goedbedoelde plagerij, ook als die misschien wat pijnlijk aankomt.

http://www.riaggamersfoort.nl/index.htm

Als hulp integendeel afhankelijkheid in het Zuiden en macht in het Noorden creëert, als hulp een goedbedoelde zoethouder is die meer systematische politieke actie in de weg staat van, dan moet er misschien minder financiële hulp gegeven worden.

http://www.wereldwijd.be/archief/ww307-30.htm,

"Zoek maar op internet", zegt hij tegen zijn leerlingen, maar hij toont niet hoe ze de bronnen moeten afbakenen en de informatie selecteren. Het eindproduct is dan veelal een goedbedoelde, dikke bundel leuk geïllustreerd papier.

http://www.easy.be/jobs/studies/jobs_studies10.asp

Carla Bogaards haspelt de interessantste stof in een aantal brieven af en plaatst daarmee de aksenten in haar goedbedoelde, bij momenten ook boeiende boek, verkeerd.

De Standaard,

Vaak worden (jonge) egels onnodig of ondeskundig bijgevoerd of meegenomen. Bijvoeren is in principe niet nodig. Het goedbedoelde schoteltje (koe)melk kan zelfs voor spijsverteringsproblemen zorgen en wordt daarom afgeraden.

http://www.vzz.nl/

Bij de vormgeving van onze eigen universitaire organisatie dreigen we het oorspronkelijk goedbedoelde oogmerk (hoe krijgen we een plattere organisatie met het accent op de onderzoeks-en onderwijsinstituten, zo kleinschalig als maar enigszins verantwoord) stelselmatig uit het oog te verliezen.

http://www.aup.nl/pdf/JaarredesUvA2001.pdf,

De bezoeker wordt uitgenodigd om de martelgang van een halve eeuw geleden op smaakvolle, artistiek verantwoorde wijze na te volgen. Het getuigt allemaal van de beste bedoelingen. En toch is die wagon, en eigenlijk het hele museum, voor mij een voorbeeld van goedbedoelde kitsch.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • goedbedoeld advies
 • goedbedoelde adviezen
 • goedbedoelde raad
 • een goedbedoelde waarschuwing

Hou dat in gedachten als de verkoper van de fotozaak je goedbedoeld advies geeft.

http://home2.planetinternet.be/rv047190/fotocursus/pdf/Cursus%20Natuurfotografie%201dot2.pdf,

Wanneer je over vruchtbaarheidsproblemen begint, loop je kans succesverhalen te moeten aanhoren van andere paren die na vele jaren hun kinderwens toch in vervulling zagen gaan of krijg je 'goedbedoelde adviezen'.

http://www.kindjeopkomst.nl/default.htm

Je krijgt allerlei goedbedoelde raad, gevraagd of ongevraagd.

http://www.kindjeopkomst.nl/default.htm

Begreep ik toen reeds intuïtief dat het schrijverschap, hetwelke dan ook, nog nooit iemand iets anders opgeleverd heeft dan de meest miezerige misère, of is die wetenschap mij op een goede dag misschien door deze of gene bij wijze van goedbedoelde waarschuwing in 't kleuteroor gefluisterd.

De onderneming; Funs, of de mooiste dag van mijn leven; Nooit meer klagen, Christophe Vekeman,

Meer dan aan goedbedoelde raad of twijfelachtige levenswijsheid van anderen, heb je dikwijls behoefte aan een klankbord voor jouw eigen, diep persoonlijke, worsteling met boosheid, pijn, verdriet.

http://www.vrijzinnigmaasland.be/CMD/Project_Rouw/Microsoft_Word_-_verlies.maasland.pdf

Ik heb misschien de goedbedoelde raad van die lieve Magda al te snel en te gretig opgevolgd.

Liliane, of De spiegelingen van leugen en liefde, Clem Schouwenaars,

Natuurlijk wordt u wel eens moedeloos, als uw goedbedoelde raad weer eens wordt genegeerd of als een afspraak weer eens wordt 'vergeten'.

http://www.drugsbase.com/

De volgende punten zijn van belang voor uzelf en scheppen ook een gunstige situatie voor de persoon met een depressie in uw omgeving: probeer de persoon in kwestie niet op de beuren met goedbedoelde adviezen, dit werkt vaak averechts [...]; probeer meer te weten te komen over de ziekte.

http://www.seksueelgeweld.nl/

Goedbedoelde adviezen [...] miskennen de aangesprokene en werken eerder averechts.

http://users.skynet.be/streven/artikels/LansinkDepressie.htm

Belangrijk volgens het Meldpunt Kinderporno is ook dat ouders weten wat hun kind uitspookt op internet. Maar slaan die eigenwijze tieners zulke goedbedoelde adviezen niet gewoon in de wind?

Algemeen Dagblad,

 • een goedbedoeld compliment
 • goedbedoelde opmerkingen
 • goedbedoelde uitspraken
 • goedbedoelde woorden

Ook zul je te maken krijgen met je omgeving die met "goedbedoelde" opmerkingen [...] je gevoel behoorlijk overhoop kunnen gooien.

http://www.kindjeopkomst.nl/default.htm

Ze hield haar hoofd van Tom weggedraaid en blikte hem aan uit haar ooghoeken, toch dankbaar voor het goedbedoelde compliment.

Iedereen kan het, Christophe Vekeman,

Met deze goedbedoelde wijze woorden schiet jij als ouder niets op, natuurlijk.

http://www.kindjeopkomst.nl/default.htm

Goedbedoelde woorden, een gouden horloge, wat wil een man nog meer?

Meppeler Courant,

Alle overmoedige Veiligheidsraadresoluties, goedbedoelde uitspraken van vooraanstaande politici en, beperkte, oorlogshandelingen ten spijt.

NRC,

Ik voelde er ook niets voor om voor de ogen van iedereen die voorbijkwam als een gepensioneerde te staan knoeien met zaaigoed en stekjes en naar de goedbedoelde of spottende opmerkingen te luisteren.

Bas, Annie Van Keymeulen,

 • een goedbedoeld cadeau
 • goedbedoelde giften

Even later gaat weer de bel, de volgende lading, kus kus kus, "kom binnen, ga zitten, koffie?" De goedbedoelde afgrijselijke cadeau's worden uitgepakt, de jarige slaakt een kreet, van verrukking of van afgrijzen?

http://forum.libelle.nl/messages/4/81043.html?1088088775,

Wel moet iedereen zich strikt aan het verlanglijstje houden, omdat ze natuurlijk niet alles, hoewel goedbedoelde giften, kunnen bergen.

Meppeler Courant,

Eigenlijk gelooft hij meer in zakelijke investeringen dan in goedbedoelde giften.

http://www.wereldwijd.be/archief/ww307-30.htm,

 • goedbedoelde bekommernis
 • goedbedoelde betutteling
 • goedbedoelde bezorgdheid
 • goedbedoelde medelijden

De goedbedoelde bekommernis sloot helemaal niet aan op de landbouwtechnische en landbouweconomische ontwikkelingen.

De Standaard,

'Jongen, zei je ook. Daareven nog. Hoe is het met je, jongen? Goedbedoeld medelijden, vermoed ik, het geschikte gevoel voor een klein persoontje, niet al te welvarend, niet al te werkzaam, niet al te bekwaam, minder handig met de kinderen.'

Verborgen schade, Aster Berkhof,

Hiernaast werken de bijbehorende patiëntenrol en de sociale rol van gehandicapte ook nog eens goedbedoelde betutteling en soms zelfs een denigrerende bejegening in de hand.

http://www.human.nl/,

Hermine Landvreugd vraagt niet om goedbedoelde betutteling maar om aandacht voor deze vorm van randbeschaving.

De Standaard,

Goedbedoelde bezorgdheid klonk als een luid en scherp verwijt.

Slaap!, Annelies Verbeke,

 • een goedbedoeld gebaar
 • een goedbedoelde geste
 • een goedbedoelde poging
 • goedbedoelde pogingen

Als je dat beeld een verkeerde grap in plaats van een goedbedoeld gebaar vindt, dan spijt me dat.

De gelukkige, Mensje van Keulen,

Een aardig voorbeeld van deze aanpak vormt een goedbedoelde poging om de Nederlandse toerist te laten kiezen voor meer duurzame vormen van reizen naar de bestemming. Eind jaren negentig sloot het ministerie van VROM een convenant met de aanbieders van reizen.

http://www.rmno.nl/pdf/essaytheobeckers.pdf

"Aanvankelijk was de apartheid niets meer dan een goedbedoelde poging van de blanke minderheid om te voorkomen dat ze, door de eis van de zwarte meerderheid tot zelfbeschikking, in het verdomhoekje zou terechtkomen", beweert de Klerk.

De Standaard,

Omdat deze laatste weet dat hijzelf hooguit ook nog maar enkele jaren te leven heeft, vraagt hij aan zijn stervende vader zijn erfdeel aan Isabel na te laten opdat deze haar droom zou kunnen verwezenlijken. Die goedbedoelde geste heeft echter consequenties.

De Standaard,

Aan de andere kant van het net, kwam ook tegenstander Jim Courier hem te hulp. "Gaat het, Pete? We kunnen dit ook morgen afmaken." Het was een goedbedoelde geste van Courier, die een groot deel van zijn tennisjeugd met Sampras deelde.

NRC,

Ze concluderen dat de voortvarende aanpak rond 1990 'in de kiem wordt gesmoord', dat goedbedoelde pogingen van burgemeester IJsselmuiden stukliepen op 'politiek krachten' en dat 'degenen die maatregelen tegenhielden' een zware verantwoordelijkheid dragen.

Trouw,

Alle goedbedoelde pogingen werden geweigerd, met evenwel telkens een lange lijst bezwarende motieven.

Het blije lijden, Alex Rosseels,

 • goedbedoeld beleid
 • goedbedoelde beleidsmaatregelen
 • goedbedoelde ingrepen
 • goedbedoelde initiatieven
 • goedbedoelde inspanningen
 • goedbedoelde interventies
 • goedbedoelde plannenmakerij
 • goedbedoelde regelgeving
 • goedbedoelde regels
 • goedbedoelde tegenmaatregelen
 • goedbedoelde voorstellen

Uit dit voorbeeld leren we dat zelfs goedbedoelde beleidsmaatregelen geen garantie geven dat een gewenste doel ook wordt bereikt.

NRC,

De goedbedoelde ingrepen hadden uiteindelijk het tegengestelde effect.

De Morgen,

Maar het is evenzeer een feit dat er meer gegevens en tijd verloren gaan door paniekreacties en goedbedoelde, maar onbezonnen tegenmaatregelen zoals het herformatteren van de harde schijf.

De Standaard,

Deze oorzaken wegnemen zal het milieu grotere winst bezorgen dan alle goedbedoelde plannenmakerij en milieuregelgeving.

http://www.lijst-pimfortuyn.nl/party.php

De ervaringen met de successierechten illustreren volgens Stefaan Vandendriessche dat goedbedoelde voorstellen om alleen maar de "grote fortuinen" te belasten na verloop van tijd ook de niet-geviseerde kleinere vermogens treffen, tot en met de sociale woningen.

De Standaard,

Het averechtse effect daar weer van is verslonzing van de burgerlijke verantwoordelijkheid (niet-naleving) en verslonzing van de bestuurlijke verantwoordelijkheid (niet-handhaving). Het onbedoelde gevolg - en niet de oorzaak - van alle goedbedoelde regels is de doorgeslagen praktijk van het gedogen.

http://www.e-stem.nl/

Hij verwijst naar buitenlandse voorbeelden: "Goedbedoelde interventies in Liberia, Somalië en elders in Afrika waren eveneens contra-productief."

De Standaard,

Het is de vraag of al die goedbedoelde interventies van binnenuit en van buitenaf bijdragen aan een goed onderzoek-, onderwijs- en studeerklimaat.

http://www.aup.nl/pdf/JaarredesUvA2001.pdf,

Er zijn zoveel goedbedoelde initiatieven, zoals die van (oud-VLD-voorzitter) Guy Verhofstadt en (VU-voorzitter) Bert Anciaux om over de partijgrenzen heen wetsvoorstellen in te dienen om tot andere politieke gewoonten te komen.

De Standaard,

Kennelijk gedijen de muzen in Meppel alleen op het niveau van goedbedoelde initiatieven in koffiehuizen, restaurants, meubeltoonzalen, hallen en gangen van openbare gebouwen en kantoorruimten.

Meppeler Courant,

Het gevolg is dat allerlei goedbedoelde initiatieven van onderop het tij van de universitaire afkalving niet of nauwelijks hebben kunnen keren.

http://www.eur.nl/oos/sv/sg/index/index4.html,

Vele goedbedoelde inspanningen, zowel op het terrein als vanwege de overheid, dreigen verspilde energie te zijn omdat ze niet zozeer vertrekken van de mogelijkheden van mensen met een handicap, maar veeleer van de zorg voor personen met een gebrek.

De Standaard,

Bovendien kan een toename van die verschillen een onbedoeld gevolg zijn van een op zichzelf goedbedoeld criminaliteitsbeleid.

NRC,

 • goedbedoeld amateurisme
 • goedbedoeld amateurwerk
 • goedbedoeld gestuntel
 • goedbedoelde huisvlijt
 • een goedbedoeld compromis
 • goedbedoelde projectie

Het korte artikel van Marcel Ryssen over de mate waarin Streuvels zich in de Reinaert-figuur zou hebben herkend, lijkt me daarentegen een voorbeeld van goedbedoelde, maar betwistbare projectie.

De Standaard,

Theo werd plotsklaps jaren ouder bij het zien van zoveel goedbedoeld gestuntel en zag ook de examendatum wel heel rap dichterbij komen.

http://www.mmvg.nl/welkom.htm

Het kwam neer op zo'n honderd uur dienstverlening, een goedbedoeld compromis, maar niet zonder wrangheid als je de consequenties ervan overziet voor zo'n vrouw: naast haar slopende huishouding met drie kinderen zal ze vele weekenden moeten opofferen aan 'onbetaalde arbeid'.

NRC,

Andere initiatieven, zoals de VVOB die leerkrachten uitzendt, bewijzen dat het in vele gevallen uiterst moeilijk is om het goedbedoeld amateurisme te overstijgen.

De Standaard,

Het dekreet geeft de overheid dus een instrument waarmee ernstige instellingen kunnen worden onderscheiden van goedbedoeld amateurswerk dat zich eveneens als "museum" aandient.

De Standaard,

met bijwoord


 • ongetwijfeld goedbedoeld
 • goedbedoeld ongetwijfeld
 • ontzettend goedbedoeld
 • zogenaamd goedbedoeld

Hij houdt haar vast en klopt haar op haar schouder. Een gewoonte die haar altijd al heeft tegengestaan. Het trommelen van een specht. Onbeholpen misschien, goedbedoeld ongetwijfeld, hoe dan ook, het is haar te mechanisch.

De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

Kelder wekt niet de indruk voldoende op de hoogte te zijn van zijn onderwerp waardoor deze, ongetwijfeld goedbedoelde, hommage nu en dan de nodige irritatie opwekt.

NRC,

Nu brak Bea los in een reeks zogenaamd goedbedoelde adviezen.

Niet doen Agnes, Peter van Straaten,

Deze ongetwijfeld goedbedoelde poging om af te rekenen met het verleden werd een drama.

http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Communisme/excommunisten.html,

The Shawshank Redemption is niet zozeer pretentieus, als wel ontzettend goedbedoeld, en de film heeft ook beslist zijn momenten, vooral in de verbeelding van deze microkosmos, waaraan zelfs na vrijlating geen ontsnappen mogelijk is.

NRC,

met werkwoord


 • goedbedoeld troosten
 • iets goedbedoeld centraal stellen
 • iets goedbedoeld spenderen
 • iets goedbedoeld zeggen

'Ja ik begrijp het, je hebt het ook moeilijk,' zegt Agnes goedbedoeld.

Zadelpijn en ander damesleed, Liza van Sambeek,

Wie goedbedoeld de slachtoffers centraal stelt zonder naar de politieke context te kijken, kan wel eens meer slachtoffers maken dan helpen.

http://www.stelling.nl/konfront/2e2002/14303.html,

Het is waarschijnlijk moeilijker om een bed te kopen, dan een auto, maar ik mag gerust een middagje komen slapen, troost de beddenman nog goedbedoeld bij het weggaan.

NRC,

Want dat is toch wat ik het meest ontmoette: tegenstand, de overtuiging van derden dat het zo niet goed met mij zou kunnen komen en de energie die men goedbedoeld spendeerde om mij op andere gedachten te brengen.

http://users.ncrvnet.nl/gjhardeman/geloven2.htm

overig


 • goedbedoeld maar (...)
 • goedbedoeld, maar (...)
 • goedbedoelde maar (...)
 • goedbedoelde, maar (...)

Wie door het dal gaat, mag immers niet afhankelijk worden van de wisselvalligheid van goedbedoelde, maar afhankelijkmakende weldadigheid.

http://www.solidariteit.net/7uitdagingen/uitdaging1.html

Buurtbewoners moeten zien dat er nu écht iets gebeurt, maar dat het niet het zoveelste goedbedoelde, maar eenmalige project is.

http://www.de-wijk-is-van-ons-allemaal.nl/

Licht verteerbare soap is dit, Radio Donna - of in het beste geval Studio Brussel-literatuur, behaaglijk "geruststellend" zoals de golf rockmuziek uit Gerards autocassette, en dit ondanks de goedbedoelde maar hopeloos naïeve kritische ondertoon.

De Standaard,

John Bayley's Widower's House aan het lezen, zijn gefoeter op goedbedoelde maar ongewenste attenties van vrienden na de dood van zijn vrouw.

Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

Er was niets wat hem nog bond aan de levenden, niet aan zijn ouders, die waren dood, en het was de vraag of je überhaupt gebonden kon zijn aan doden die niets meer zeiden, die je niet meer konden irriteren met hun zorgen, goedbedoeld maar toch altijd tamelijk egoïstisch.

De asielzoeker, Arnon Grunberg,

Wat ze vrijdagavond lieten horen was goedbedoelde, maar kontekstloze pop die zich verveeld afvroeg waar de bar was.

De Standaard,

Voor de toeschouwer was er weinig aan te beleven; die hield er meestal het gevoel aan over dat hij naar de vakantiefilmpjes van een vage kennis zat te kijken: voor de maker betekenden ze duidelijk veel, als toeschouwer zag je slechts goedbedoeld, maar marginaal gefröbel.

NRC,

Zo staat in een programma voor werknemers met een handicap de rechtshandhaving sec centraal. Goedbedoeld, maar mogelijk in strijd met kernprincipes als vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

http://www.medem.nl/index1.html

De twee belangrijkste nationale stimuleringsmaatregelen op het gebied van het hoger onderwijs die sinds een jaar of vijftien in werking zijn (studiefinanciering inclusief openbaar-vervoersarrangement voor iedereen ongeacht zijn financiële positie en financiering van de instellingskosten van het hoger onderwijs voornamelijk gebaseerd op aantallen behaalde diploma's) zijn schoolvoorbeelden van goedbedoeld, maar niet goed genoeg.

http://www.aup.nl/pdf/JaarredesUvA2001.pdf,

Ook de getuigenissen over ongelukkige kindertijden en de goedbedoelde, maar o zo vervelende geëngageerde manuscripten zitten al te dicht op de huid van de auteur.

Het koren en het kaf, Marnix Verplancke,

Het is evenzeer een feit dat er meer gegevens en tijd verloren gaan door paniekreacties en goedbedoelde, maar onbezonnen tegenmaatregelen zoals het herformatteren van de harde schijf.

De Standaard,

Daar was natuurlijk niets mis mee, maar hij wilde gewoon weer lekker zelf aan de slag en niet afhankelijk zijn van goedbedoelde, maar overbodige zoektochten voor collega's.

Ritueel des doods, Willem Zebregs,

 • hoe goedbedoeld ook

Als mediation deel uitmaakt van het rechtsysteem, zich ontwikkelt tot een van de opties daarbinnen, en hoe goedbedoeld ook, wordt opgedrongen, dan zou het doel en het nut wel eens verloren kunnen gaan.

http://www.medem.nl/index1.html

Hoe goedbedoeld dit initiatief wellicht ook is, het etaleert zo'n onkunde in verband met de problematiek dat zijn mislukking al van bij de geboorte kon voorspeld worden.

De Standaard,

Ik betwijfel sterk dat ze in Jan Palfijn deze keer - hoe goedbedoeld ook - iets fysisch zullen vinden.

De bondgenoot, Marcella Baete,