goedbedoelend


goedbedoelend 1.0

(Gezegd van personen, maar ook wel van abstracte zaken)
met goede bedoelingen handelend e.d., meestal met de bijgedachte: maar niet de gewenste uitwerking hebbend of zelfs een averechts effect hebbend; een goede bedoeling hebbend, maar zonder het gewenste doel te bereiken; goedbedoeld
Gebruikelijker dan het synoniem welbedoelend.

Algemene voorbeelden


In werkelijkheid is de verzorgingsstaat annex rechtsstaat eerder een goedbedoelende onderwijzer die moeite heeft met orde houden.

NRC,

Zo bewaar je nog wat privacy en wordt niet het hele huis overspoeld met goedbedoelende bezoeken.

http://home2.planetinternet.be/ndc/pagina-volgende/Inhoudelijk-aanbod/Creatief%20omgaan%20met%20de%20dood.htm

Blind zijn is een volkomen normale situatie voor iemand die blind geboren is. Daar hoef je ook niets over te leren van goedbedoelende hulpverleners.

http://www.groene.nl/1998/6/eb_bijlo.html,

"Ik had geen alternatief. Het was dat of mijn andere kinderen laten omkomen van honger. Goedbedoelende mensen in het westen die verontwaardigd zijn over kinderarbeid mogen dat niet uit het oog verliezen."

De Standaard,

Als eigenaar van een bouwbedrijf werd hij regelmatig geconfronteerd met de ellende die goedbedoelende klussers kunnen veroorzaken.

NRC,

Men geeft het doe-het-zelf-ideetje bovendien niet in handen van een goedbedoelende timmerman, maar "de Ontwerpwinkel is het voorportaal van Karma Design," volgens Van Gelderen.

NRC,

Wanneer iets niet past in het beleid van het establishement - want dat is de wereldraad in optima forma -, wanneer pottenkijkers, dilettanten en goedbedoelende bemoeiallen [...] zich gaan bezighouden met zaken die het allerhoogste niveau [...] met zoveel zorg, i.c. om de vrede en de dialoog, bedisselt, dan kan het establishment vuil worden.

Het verschil met anderen, J.L. Heldring,

Kijk maar naar het openbaar ministerie dat tegenwoordig helemaal uit zichzelf tot in het absurde achter beledigers aan gaat, terwijl ze daar toch waarachtig wel andere dingen te doen hebben. Zien al die natuurlijk goedbedoelende aanklagers niet dat hun klacht een zwaktebod is?

http://www.theovangogh.nl/zeg.htm

Het waren in het algemeen goedbedoelende hobbyïsten, die op tal van terreinen kennis te kort kwamen.

De Limburger,

Ze maakt van Paula een goedbedoelende snob, maar Paula was geen snob, heel ondankbaar van haar om het zo te willen zien.

Kriblijn, Barber van de Pol,

In de media figureren de VS vooral op de achtergrond als hoeders van het 'vredesproces', en af en toe als een goedbedoelende vader om de strijdende partijen 'onder druk te zetten'.

http://www.autonoomcentrum.nl/

De racistisch klinkende klacht van 'Janneke' en 'Mieke' in de straat wordt door extreem rechts misbruikt en door de goedbedoelende intellectuelen voorzien van de bordjes 'taboe' en 'verboden toegang' - 'niet gehoord'.

http://www.tgl.be/2000_6/staes.htm,

En toen kwam - vanuit het Blauwe Verweg - De Groene plotsklaps met de constatering van een goedbedoelende journalist dat er een nieuwe literaire stroming door de Letteren golfde, de zogenaamde Generatie Nix.

Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid, Ronald Giphart,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • goedbedoelende diplomaten
  • goedbedoelende politici

Aan deze onvrede pogen, wellicht goedbedoelende, politici iets te doen, veelal in de vorm van loze beloften.

NRC,

Het zijn deze gegevens die de oorlog in ex-Joegoslavië voor goedbedoelende, rationeel handelende westerse diplomaten of VN-militairen ook zo bijzonder onhanteerbaar maken.

NRC,

  • een goedbedoelende overheid
  • goedbedoelende instanties

Ook goedbedoelende instanties en leken (zoals patiënten die zelf een website hebben) kunnen ongewild foutieve informatie verspreiden doordat zij zich baseren op onjuiste of verouderde gegevens.

http://www.nvbe.nl/artikelen/artikelenhome.html,

Nu we het toch over de overheid hebben, waarom organiseert niemand eens een belastingstaking? En dan niet voor slechts 1 dag. Uiteraard omdat de 'goedbedoelende' overheid dan mensen in het gevang gaat stoppen.

http://www.meervrijheid.nl/index.html?nwskoopstaking.htm,

Samen zijn ze de achterkant van de medaille die ons meestal zijn geruststellende voorkant toont van geregelde orde en rust, van publiek belang gediend door een goedbedoelende overheid en van democratie, waarin wel veel geredetwist mag worden, maar geweld taboe is.

http://www.filosofiemagazine.nl/

  • een goedbedoelende aanpak

De vraag is wat het eigenlijke probleem is en of men de moeite wil nemen om na te gaan of de beoogde ingreep de goedbedoelende, kwaliteit stimulerende aanpak (op nationale schaal selectief toekennen van onderzoeksmiddelen) een verstandige interventie is.

http://www.aup.nl/pdf/JaarredesUvA2001.pdf,

met werkwoord


  • iets goedbedoelend toelichten

"Wat Zizek laat zien is precies hoe achter de zelfrechtvaardigende houding van de gangbare rationalismen de economie van verlangen en betekenis woekert als een onbegrepen drift", licht redacteur Stefan Hertmans goedbedoelend toe.

NRC,

met ander, nevengeschikt adjectief


  • goedbedoelend en behulpzaam

Max, altijd goedbedoelend en behulpzaam, begint in haar eentje de imperiaal van de fietsen te ontdoen.

Zadelpijn en ander damesleed, Liza van Sambeek,

overig


  • goedbedoelende maar (...)
  • goedbedoelende, maar

Welnu, lieve dames met uw grondige kennis van de regels, goedbedoelende maar doodenge aanbidders van het menselijk lichaam, en personeelsfunctionarissen met uw geloof de aard der mensen te kunnen aflezen aan hun vrijetijdbesteding, u hebt gewonnen.

NRC,

Quix geeft meteen de ingrediënten van die falende aanpak: een goedbedoelende, maar machteloze minister van Economie, een versnippering van de bevoegdheden, beloften die niet of tergend traag waargemaakt worden, een bureaucratie die hoogtij viert bij de behandeling van investeringsvoornemens en een chaotisch en verstikkend milieu- en ruimtelijk beleid.

De Standaard,

De visserszoon Daniel wordt na de dood van zijn vader door goedbedoelende maar onbegrijpende adoptieouders van zijn heerlijke eiland naar een koude, Amsterdam-achtige stad gehaald waar in het gekanaliseerde vieze water alleen gezwommen wordt door wie dreigt te verdrinken.

NRC,

Bij ieder groot gabberfeest is het aanwezig, het evangelisatieteam van Naar House, met een beschilderde rode dubbeldekker vol goedbedoelende maar soms ook ietwat drammerige gelovigen die stukjes fruit uitdelen en de festivalgangers met folders op andere gedachten willen brengen.

http://www.terrorworld.net/kranten/1996/groeneadam1996_27nov.html,