groepsleerkracht


groepsleerkracht 1.0

vaste leerkracht voor een klas of groep in het lager of speciaal onderwijs, die alle of de meeste vakken onderricht, in tegenstelling tot de vakleerkracht

Semagram


Een groepsleerkracht…

is een persoon

  • [Organisatie of instelling] werkt in een onderwijsinstelling voor lager of speciaal onderwijs
  • [Doel of bestemming] geeft, in het basisonderwijs, les aan kinderen met een leeftijd van gemiddeld vier tot twaalf jaar of ouder in het speciaal onderwijs
  • [Plaats] werkt op een school
  • [Activiteit of handeling] geeft onderwijs in alle vakken overeenkomstig de leerplannen voor lager of speciaal onderwijs en begeleidt kinderen pedagogisch
  • [Oorzaak, reden of aanleiding] onderwijst voor zijn beroep
  • [Onderscheid of tegenstelling] geeft, in tegenstelling tot de vakleraar die in verschillende klassen onderwijst, les aan één vaste groep of klas

Algemene voorbeelden


Naast de niveaugroepen taal, rekenen en lezen, worden de overige vakken onderwezen in de eigen (stam) groep, zoals godsdienst, schrijven, wereldverkenning, verkeer, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, muziek, tekenen, handenarbeid, handwerken, bewegingsonderwijs en zwemmen. Voor deze laatste drie vakken zijn vakleerkrachten aanwezig. Per groep wordt één les bewegingsonderwijs verzorgd door de vakleerkracht. De andere lessen verzorgt de groepsleerkracht zelf. Alle kinderen dragen gymkleding.

http://www.tref.nl/nijkerk/emmaschool/

Er zijn kinderen bij wie het leren soms minder makkelijk verloopt dan aanvankelijk was verwacht. Aan de inzet van die kinderen ligt dat meestal niet. Toch lukt het maar niet om het lezen, spellen, het rekenen of schrijven goed onder de knie te krijgen. Ook al besteedt de groepsleerkracht extra tijd aan uw kind. Als er eenmaal sprake is van een leerachterstand, is het niet vreemd dat uw kind lang niet meer met evenveel plezier naar school gaat als voorheen.

http://home.wanadoo.nl/marja/

Vanaf de tweede leerlingengroep van het lager onderwijs krijgen de leerlingen een schoolagenda. Hierin worden de taken van de leerlingen en mededelingen voor ouders dagelijks genoteerd. De groepsleerkracht ondertekent wekelijks de agenda, de ouders of de personen die het kind na de schooltijd opvangen, dagelijks.

http://www.gbsleefdaal.be/docs/Info2003-2004.pdf,

De Ortolaan is een [...] school, met 257 leerlingen tussen 12 en 20 jaar [...]. De problemen die onze leerlingen ervaren kunnen voortkomen uit problematiek gerelateerd aan een diagnose binnen het spectrum autismestoornissen, of uit psychosociale problematiek [...]. De Ortolaan roept kandidaten op te solliciteren naar een van de volgende functies: [...] Groepsleerkracht m/v (1,0 fte) [...] De groepsleerkracht: - heeft volledige onderwijsbevoegdheid (PABO); - is in bezit van de Akte Speciaal Onderwijs.

www.aloysiusstichting.nl/scholen/.../SPOORZOEKER00503.pdf,