grote zeevisserij


grote zeevisserij 1.0

((vooral) in Nederland, visserij [bedrijfstak])

commerciële tak van de zeevisserij, waarbij met behulp van trechtervormige sleepnetten vanaf grote boten, trawlers of treilers genaamd, op vissoorten als haring en makreel gevist wordt

Semagram


Grote zeevisserij…

is visserij

   Algemene voorbeelden


   De trawlersector, ook wel de grote zeevisserij genoemd, bestaat uit vier rederijen die met diepvriestrawlers vissen op pelagische vissoorten.

   http://www.pvis.nl/

   De grote zeevisserij vindt plaats op pelagische vissoorten (haring, makreel etcetera). Dit gebeurt met grote moderne schepen, met een gemiddeld motorvermogen van 6000 pk. De vis wordt aan boord gesorteerd, ingevroren en in vriesruimtes opgeslagen.

   http://www.waterland.net/nim/nw-elan.htm

   Deze jaarlijkse rapportage over de Nederlandse visserij bevat gegevens over de bedrijfsresultaten en financiële positie van de kottervisserij in 2007 met ramingen voor 2008, en met vergelijkende cijfers van voorgaande jaren. Naast de bedrijfseconomische gegevens van de kottervisserij, wordt ook ingegaan op resultaten van de grote zeevisserij, de mosselcultuur, de oestersector en daarnaast ook ontwikkelingen in de handel in visproducten met het buitenland.

   http://www.lei.dlo.nl/publicaties/PDF/2008/2008-091.pdf,