grutto


grutto 1.0

afbeelding

Bron: Hans Hillewaert
(CC BY-SA 3.0)

weidevogel met lange poten en een lange, vrijwel rechte, fijne snavel, die een grijsbruine, zwartgevlekte rug en lichtere buikzijde heeft, en bij de mannetjes een roestbruin zomerkleed aan de kop, hals en borst

Semagram


Een grutto…

is een vogel; is een dier

 • [Afmeting] is 36 tot 44 cm lang
 • [Geluid] roept; maakt een roepend geluid; heeft een luide roep die klinkt als gru-to, waarbij de eerste lettergreep in toonhoogte stijgt en de tweede weer daalt, en draagt daarom ook de naam grutto
 • [Kleur] heeft een grijsbruine, zwartgevlekte rug, een lichtere buikzijde en is bij de mannetjes in de zomer roestbruin aan de kop, hals en borst
 • [Bouw] is gewerveld; heeft twee poten
 • [Deel] heeft steltpoten en een rechte, lange snavel
 • [Voortplanting] legt eieren
 • [Woongebied] komt zeer verspreid voor en overwintert in zuidelijke streken in o.m. Afrika en Azië en broedt o.m. in Noord-West-Europa en Centraal-Europa
 • [Leeftijd] kan 15 tot ruim 20 jaar oud worden
 • [Gedrag] is een alleseter; broedt graag op vochtig grasland
 • [Gelijkenis] lijkt op de rosse grutto
 • [Onderscheid of tegenstelling] heeft, in tegenstelling tot de rosse grutto, een minder rode buik en een lichtere, niet-opgewipte snavel

Wetenschappelijke naam: Limosa limosa

RijkAnimalia; Dieren
StamChordata; Chordadieren
KlasseAves; Vogels
OrdeCharadriiformes; Steltloperachtigen
FamilieScolopacidae; Strandlopers en snippen
GeslachtLimosa
SoortLimosa limosa

Algemene voorbeelden


De Grutto is een van Nederlands meest karakteristieke weidevogelsoorten, die in moerassige, extensief beweide weilanden broedt.

http://www.natuurkalender.nl/Soortbeschrijvingen/Vogels/Grutto.asp,

De grutto is in ons land een zomergast, die in het najaar wegtrekt naar Afrika en Azië, om vervolgens het volgende voorjaar weer terug te komen. Grutto's kunnen tot wel 15 jaar oud worden.

http://www.allevogels.nl/index/index.php?option=com_content&view=article&id=1038&Itemid=1124

De eerste grutto's komen eind februari aan. In juli zijn de meeste al weer vertrokken. Ze overwinteren in Afrika.

http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000589.html

De grutto is de koning van de weidevogels. Om het dier nog een laatste kans te geven, doen de weidevogelbeschermers een dringend beroep op de overheid, boeren en terreinbeheerders. De daling met ruim dertig procent heeft [...] enorme gevolgen voor de totale populatie in de wereld. Meer dan de helft van de grutto's broedt namelijk in ons polderland. Door intensivering van de landbouw zijn de graslanden echter eentoniger geworden waardoor voldoende voedsel ontbreekt en groeien er nog nauwelijks jonge grutto's op omdat de kuikens worden doodgemaaid.

De Telegraaf,

De Grutto zit graag op palen en omheiningen op de uitkijk. De kenmerkende roep is van verre te horen. Het geluid is onmiskenbaar: hij roept zijn eigen naam: 'Gru-tto, Grut-to, gudde-GRU-tto'.

http://www.natuurkalender.nl/Soortbeschrijvingen/Vogels/Grutto.asp,

Rechts van me strekte het polderland zich uit, waarboven grutto's in haastige vluchten hun eigen naam riepen.

Hier ben ik, Donald Niedekker,

Vaste verbindingen


rosse grutto


  Zie: rosse grutto

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • gruttoboerderij
 • grutto-ei
 • gruttojong
 • gruttokuiken
 • gruttonest