handelingsonbekwaam


handelingsonbekwaam 1.0

niet in staat om zelfstandig te handelen

Algemene voorbeelden


Iemand die onder curatele is gesteld, is handelingsonbekwaam en kan niet zelfstandig overeenkomsten sluiten.

http://www.notarislelystad.nl/

Vroeger werd de vrouw door haar huwelijk handelingsonbekwaam: haar man moest haar vertegenwoordigen bij de handelingen van het juridische leven.

De Standaard,

Sommige strafrechtelijk veroordeelden, die zware straffen, zoals levenslange hechtenis, opgelopen hebben, worden handelingsonbekwaam wat het beheer van hun goederen betreft.

http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


  • handelingsonbekwaamheid
  • handelingsonbekwame