heilige olie


heilige olie 1.0

(katholicisme)

gewijde olie die in de katholieke kerk gebruikt wordt bij bijvoorbeeld het doopsel, het vormsel of de ziekenzalving; wijolie of zalfolie

Algemene voorbeelden


Het doopsel wordt voltooid door 'het zegel van de heilige Geest, de gave Gods'. Dat noemen we het vormsel. De bisschop zalft een mens, die verstandig genoeg is om zijn eigen keuzes te maken, met heilige olie. Je kunt nu zelf bevestigen dat je bij de kerk wilt blijven.

http://www.vormsel.nl/