heliogravure


heliogravure 1.0

oude, grafische techniek waarbij men een fotografisch beeld, dat men eerst in een gefixeerde, lichtgevoelige laag aanbrengt op een drukplaat, etst en afdrukt door de uitgediepte oppervlakken in te inkten

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

Semagram


Heliogravure…

is een diepdruktechniek

 • [Groep] behoort tot de diepdruktechnieken
 • [Functie] dient om fotografische afbeeldingen te reproduceren
 • [Wijze] is een techniek waarbij men fotochemisch etst in een metalen, veelal koperen drukplaat en men deze drukvorm na het aanbrengen van inkt in de uitgeëtste delen met een drukpers afdrukt
 • [Instrument] vergt als drukvorm een metalen, veelal koperen drukplaat
 • [Middel] gebeurt door middel van fotochemische producten, vroeger bv. vaak een lichtgevoelige gelatinelaag, en door een etsmiddel

Algemene voorbeelden


Foto's, en dus ook portretten, kunnen reeds lang worden aangebracht op koper, zilver, goud en andere materialen via het proces dat te boek staat als fotogravure of heliogravure.

http://www.enamelandtiffany.com/bijztechn/beeldvorming.htm

Heliogravure is een zeer bewerkelijk edel procedé dat veel overeenkomsten heeft met de bekende etstechniek.

http://www.scholsfotografie.nl/htm/les/af_6.htm

De heliogravure verdween als een te bewerkelijke (en dus kostbare) techniek al rond 1910.

http://www2.kb.nl/bibl-cgi/termen/kaart_termen_simple.pl?mainquery=xsltzzlneqzzlnbibliopolis/handboek/bibliopolis_handboek.xslzzlnampzzlnliststylesheetzzlneqzzlnzzlnampzzlnrecordidzzlneqzzlnHBB:5.1.5zzlnampzzlnmother_resultsetzzlneqzzlnzzlnampzzlnmother_startRecordzzlneqzzlnzzlnampzzlnmother_maximumRecordszzlneqzzlnzzlnampzzlnzoekschermzzlneqzzln/coop/bibliop/bibl-html/handboek/zoekscherm_handboek.htmlzzlnampzzlnsortFieldzzlneqzzlntitlezzlnampzzlnmother_totalhitszzlneqzzlnzzlnampzzlnmother_recordNumberzzlneqzzlnzzlnampzzlnnosearchresultzzlneqzzlntrue&kaartquery=rotogravure

Een reproduktie-techniek die rond de eeuwwisseling veel is gebruikt en nu door kunstenaars als zelfstandige techniek wordt toegepast, is de heliogravure (of fotogravure) waarbij een fotografisch negatief wordt overgebracht op een koperen plaat, waarvan men dan afdrukken kan maken. De heliogravure is een fotomechanische diepdrukmethode.

http://www.metzemaekers.com/kunstdatabank/kunsttechnieken/128/heliogravure.html

Heliogravure is een koperdiepdruk verkregen door een oude fotografische techniek -ongeveer 150 jaar geleden ontdekt- en is één van de "Edele Procédés". De afdruk van de geëtste diepdrukplaat geeft een mysterieuze sfeer door zijn vele diepe grijswaarden. Op een etspers wordt deze afgedrukt met dikke inkt op speciaal papier, waardoor de prent wordt verduurzaamd.

http://brocantaria.web-log.nl/mijn_weblog/2010/02/index.html,

De eerste foto. Zo duurde het tot 1826 voor de eerste succesvolle poging een feit werd. Vanuit zijn kamer [...] maakte Nicéphore Niépce een beeld van een stadsgezicht. Hij maakte gebruik van een soort lichtgevoelig asfalt [....]. Tijdens hetzelfde jaar slaagde Niépce er ook in om op een geasfalteerde en belichte tinnen plaat de onbelichte asfalt weg te wassen en de plaat te etsen (heliogravure).

http://www.uia.ac.be/u/lakiere/inleiding-99-1.html,

Combinatiemogelijkheden


in voorzetselgroep


 • in heliogravure

Eerste druk. Linnen. 22 x 12 cm. 140 p. Met enkele fraaie reproducties in heliogravure. Gedrukt in 600 exemplaren.

http://www.fokas.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief.php?id=94,

60 portretten in heliogravure + 60 begeleidende tekstpagina's. Originele versierd linnen band in Jugendstil.

http://www.find-a-book.com/db/book118_599.html

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • heliogravuretechniek

heliogravure 1.1

afdruk van een fotografisch beeld dat men door middel van een gefixeerde, lichtgevoelige laag op een drukplaat heeft geëtst; afdruk volgens het heliogravureprocedé

Semagram


Een heliogravure…

is een afdruk

   Algemene voorbeelden


   Fox Talbot maaakte in het midden van de vorige eeuw diepgeëtste drukvormen: 'heliogravures' m.b.v. chroomgelatine.

   http://194.109.6.92/~dziewon/fila/rasterdd.htm,

   Op de gehele wereld zijn er nog slechts een handvol mensen die heliogravures (kunnen) maken.

   http://www.bartreindersma.com/heliogravures%20beschrijving.htm

   heliogravure 2.0

   grafische techniek waarbij afbeeldingen of tekst in een koperen drukcilinder worden aangebracht in de vorm van een zeer fijn rastervormig reliëf van uitgediepte puntvormige vlakjes, hetzij fotochemisch door te etsen of recenter veelal door procedés zoals machinaal graveren; koperdiepdruk

   Semagram


   Heliogravure…

   is een diepdruktechniek

   • [Groep] behoort tot de diepdruktechnieken
   • [Functie] dient om afbeeldingen en tekst te reproduceren
   • [Wijze] is een techniek waarbij men afbeeldingen of tekst in de vorm van een rastervormig reliëf van puntjes fotochemisch etst of volgens modernere werkwijze machinaal graveert in een veelal koperen drukcilinder, en men deze drukvorm na het aanbrengen van inkt in de uitgeëtste of gegraveerde delen met een drukpers afdrukt
   • [Instrument] vergt als drukvorm een koperen drukcilinder
   • [Middel] gebeurt door middel van een rotatiedrukpers
   • [Product of vrucht] produceert drukwerk in grote oplagen

   Algemene voorbeelden


   Koperdiepdruk of heliogravure. Bij koperdiepdruk wordt het te bedrukken beeld gegraveerd in een verchroomde koperen cylinder. Deze gravure wordt achteraf opgevuld met inkt. Het teveel aan inkt wordt afgeschreept via een rakel. De gravure is dan gevuld met inkt en de rest van de cylinder niet. De inkt wordt dan aangedrukt tegen het papier.

   http://www.rotolux.eu/nl/productie.html,

   Rotolux wint de Helio Prestiges 2008! Rotolux wint voor de 2de maal deze prestieuze prijs voor heliogravure.

   http://www.rotolux.eu/nl/nieuws.html,