hyperbool


hyperbool 1.0

afbeelding

Bron: Cdang
(CC BY-SA 3.0)

(wiskunde)

kegelsnede, gevormd door de twee identieke, oneindige kromme lijnen, of elk daarvan, die ontstaan wanneer een vlak een kegel snijdt, waarbij de hoek die dit vlak vormt met het grondvlak van de kegel groter is dan de hoek die de kegelzijde vormt met het grondvlak

Semagram


Een hyperbool…

is een kegelsnede

 • [Deel] bestaat uit twee identieke, oneindige kromme lijnen, ook takken genoemd
 • [Ontstaan] ontstaat wanneer een vlak een kegel snijdt waarbij de hoek die dit vlak vormt met het grondvlak van de kegel groter is dan de hoek die de kegelzijde vormt met het grondvlak
 • [Onderscheid of tegenstelling] is onderscheiden van de andere kegelsneden, cirkel, ellips en parabool

  Algemene voorbeelden


  De hyperbool wordt gerekend tot de familie van kegelsneden, net als de cirkel, de ellips en de parabool.

  http://www.cs.vu.nl/~alumni/hypertext/2000/oktober/Hyperbool.html

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • hyperbolisch

  hyperbool 2.0

  (taal- en letterkunde overig [taal])

  sterk overdreven uitdrukking of wijze van uitdrukken; stijlfiguur waarin iets sterk overdreven wordt uitgedrukt

  Semagram


  Een hyperbool…

  is een stijlfiguur

  • [Onstoffelijke inhoud] bevat een sterk overdreven voorstelling van zaken
  • [Voorbeeld of specimen] Voorbeelden van hyperbolen zijn: een zee van bloed; ik sterf van de honger

   Algemene voorbeelden


   Wij leven nu eenmaal in het tijdvak van Pers en Voorlichting en in die wereld wordt de taal niet beheerst door het understatement maar door de hyperbool.

   NRC,

   Zijn elegante zinnen lopen menigmaal uit op een aanslag op het beschreven object: hij doet dat door de agressie te verstoppen in eufemismen of hyperbolen.

   Alles moet over, Carel Peeters,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   • hyperbolisch

   hyperbool 3.0

   overdreven handelwijze; overdrijving

   Betekenisbetrekking


   generalisering
   Betrokken betekenissen2.0 : 3.0

   Semagram


   Een hyperbool…

   is een handelwijze

   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt gekenmerkt door overdrijving; is buiten proportie

    Algemene voorbeelden


    Echte goedheid behoudt altijd het karakter van een impuls, daarom kleeft er zoveel dwaasheid aan, daarom is er die vermenging met het absurde en ongerijmde en met de hyperbool (een kostbare zilveren aansteker weggeven aan degene die om een vuurtje vraagt), producten van het toeval.

    Het nietigste, Marie Kessels,

    Jean-Pierre van Rossem is geen modaal medemens. Alles wat hij doet, is excessief. Zijn register is dat van de overdrijving, hij is de vleesgeworden hyperbool. Als hij fraudeert, dan is dat meteen voor ettelijke miljarden. Als hij zich met auto's bezighoudt, moet hij meteen een Formule 1-renstal hebben.

    De Standaard,

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    • hyperbolisch