incidenteel appel


incidenteel appel 1.0

((vooral) in Nederland, recht)

hoger beroep dat ingesteld wordt door de verweerder in appel in een reeds lopend hoger beroep; hoger beroep dat ingesteld wordt nadat de wederpartij ook al appel heeft ingesteld tegen dezelfde beslissing

Algemene voorbeelden


De verwerping van een verweer dat door de in eerste aanleg in het gelijk gestelde partij in de vorm van een incidenteel appel onder de aandacht van het hof wordt gebracht, leidt niet tot een kostenveroordeling in het incidentele beroep.

http://cassatieblog.nl/tag/incidenteel-appel/