industriehaven


industriehaven 1.0

haven die vooral wordt gebruikt voor transport ten behoeve van de industrie; haven voor industrieel transport

Semagram


Een industriehaven…

is een haven

 • [Functie] dient voor vervoer van goederen voor de industrie
 • [Plaats] ligt meestal in of bij een industriegebied

  Algemene voorbeelden


  Ook wordt aandacht besteed aan de (moeizame) aanleg van de industriehaven in het begin van de jaren twintig en de bouw van fabriekscomplexen vanaf de beginperiode tot in de zeventiger jaren.

  http://www.industrieel-erfgoed.nl/,

  Na het vertrek van een deel van de kotters naar de Noordzeehavens en de uitwijking van de fileerders, sorteerders en invriezers naar het industrieterrein, is het vooral de visafslag aan de kade die het beeld van een industriehaven met zijn geur van vis in stand houdt.

  De Standaard,

  Schepen die van Nederland komen en die niet hoger zijn dan 9 meter kunnen de Schelde-Rijnverbinding nemen. Zo vaart u door de ganse industriehaven van Antwerpen en komt u uiteindelijk in het Willemdok uit.

  http://www.jachthaven-antwerpen.be/,