informatietijdperk


informatietijdperk 1.0

tijdperk dat begint met de opkomst van de informatietechnologie en vervolgens wordt gekenmerkt door het grootschalig gebruik en de invloed daarvan op mens en maatschappij

Semagram


Het informatietijdperk…

is een tijdperk; is een periode; is een tijd

 • [Tijd] begon in de jaren negentig van de twintigste eeuw
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt gekenmerkt door het grootschalig gebruik van de informatietechnologie en de invloed daarvan op mens en maatschappij

  Algemene voorbeelden


  De Val van de Muur en de start van het Wereld Wijde Web, beiden in 1989, veranderden de wereld voorgoed. Het einde van het industriële tijdperk en het begin van het informatietijdperk waren een feit.

  http://www.managersonline.nl/nieuws/9070/zeven-sleutels-van-succes-voor-het-informatietijdperk.html,

  De huidige periode in de geschiedenis wordt wel aangeduid als het 'informatietijdperk'. Het is een tijdperk waarin kennis en handel in informatie een steeds belangrijkere rol spelen. Met name de ontwikkelingen binnen de informatie- en communicatietechnologie (ICT), zoals de wereldwijde informatieruimte 'het internet', computernetwerken, de mobiele telefoon, videoconferenties en allerlei nieuwe softwaretoepassingen, zullen alle aspecten van de maatschappij drastisch beïnvloeden.

  http://www.fss.uu.nl/soc/onderzoek/timecomp/paper7.pdf,

  Zonder informatie kunnen bedrijven vandaag de dag niet meer. We leven in een informatietijdperk. De laatste jaren is de afhankelijkheid van informatie, door de sterk toegenomen informatietechnologie, steeds groter geworden. Juistheid, volledigheid en tijdigheid zijn voor iedere informatiekundige bekende begrippen.

  http://www.qcn.nl/services/index.html,