inschrijvingsperiode


inschrijvingsperiode 1.0

periode waarbinnen men zich voor iets kan of dient in te schrijven; inschrijftermijn

Semagram


Een inschrijvingsperiode…

is een periode; is een termijn

 • [Functie] dient om zich te laten registreren
 • [Belanghebbende of begunstigde] is bestemd voor mensen die interesse voor iets hebben
 • [Object betroffen] heeft betrekking op de deelname aan iets in de toekomst

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  De vertrekregeling is ingesteld om de herplaatsing van overtollig personeel te vergemakkelijken [...]. Dit haalt de druk van de ketel bij de reorganisatie. Halverwege de inschrijvingsperiode is de doelstelling van 2000 vertrekkers al nagenoeg gehaald.

  de Volkskrant,

  15 februari begint de beurshandel in de claims die recht geven op de nieuw uit te geven ccpa's. De 28ste februari is de laatste dag van zowel de claimhandel als inschrijvingsperiode.

  NRC,

  De inschrijvingsperiode voor de nieuwe aandelen loopt van maandag tot en met 21 oktober. De bestaande aandeelhouders genieten een voorkeurrecht.

  De Standaard,