interim-periode


interim-periode 1.0

periode waarin een voorlopige toestand geldt in afwachting van de tijd waarin een definitieve regeling van kracht wordt; tussentijd

Semagram


Een interim-periode…

is een periode; is een tijd

 • [Tijd] gaat vooraf aan een fase met een definitieve toestand
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is voorlopig

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  Zo moet ook worden betwijfeld of de ondertekening van dit beginsel-akkoord werkelijk tot vrede zal leiden. Daarvoor liggen ook de motieven van de beide ondertekenaars te ver uiteen. President Clinton had daarom met deze enorme publiciteit beter vijf jaar kunnen wachten, tot het einde van de interim-periode waarvan de overeenkomst spreekt.

  NRC,

  Het interimbeleid moet geen fundamentele breuk inhouden met de bestaande situatie. Het gaat immers om tijdelijk beleid voor de interimperiode totdat Malta is ingevoerd.

  http://www.archeologie.nl/Index3.html

  interim-periode 2.0

  periode waarin iemand tijdelijk een functie vervult in afwachting van een vaste aanstelling of van een vaste opvolger; periode met een tijdelijke aanstelling

  Semagram


  Een interim-periode…

  is een periode; is een tijd

  • [Tijd] gaat vooraf aan de tijd waarin men een vaste aanstelling krijgt of een vaste opvolger aantreedt
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met een tijdelijke aanstelling

   Hoofdsemagram: periode


   Algemene voorbeelden


   Zowel in het voortraject als bij de selectie maar ook vanaf de start van de werkzaamheden van de interim-manager en gedurende het uitvoeringstraject heeft Rieken & Oomen regelmatig contact met zowel de interim-manager, in de vorm van schaduwmanagement, als met de opdrachtgever in de vorm van voortgangsoverleg. Verder spreekt het voor zich dat de omvang van de interim-periode, betalingscondities en dergelijke helder zijn vastgelegd.

   http://www.riekenoomen.nl/interim-management.html

   Caspar de Jong, in 2012 gestart als Interim Operational Director bij Damen Shipyards is na een succesvolle interim-periode nu voor vast aangesteld in deze rol.

   http://blog.vandegroep.nl/interim-coo-in-vaste-dienst-bij-internationale-scheepsbouwer/

   De voormalige bondscoach verwijt zijn 68-jarige collega een egoïstische houding tijdens diens interim-periode van anderhalve maand in Eindhoven.

   Meppeler Courant,

   De vele activiteiten noopten tot een versterking van onze staf met twee (adjunct)secretarissen. Na een interim-periode trad de heer J. Bommer aan als directeur.

   http://www.nuv.nl/nuv/jaarverslag.html