interprofessioneel akkoord


interprofessioneel akkoord 1.0

((vooral) in België)

akkoord over de loonontwikkeling en andere arbeidsvoorwaarden dat gesloten wordt tussen de werknemersbonden en werkgeversorganisaties, vaak met de regering als derde partner, en dat dient als richtlijn voor alle cao's
Omdat het akkoord sectoroverschrijdend is, wordt het interprofessioneel genoemd.

Algemene voorbeelden


Werkgeversorganisaties en vakbonden komen om de 2 jaar samen in de 'Groep van 10' om te onderhandelen over een IPA, interprofessioneel akkoord, ook wel "centraal akkoord" genoemd. Dit akkoord - als het tot een akkoord komt - heet 'interprofessioneel' omdat het van toepassing is op alle sectoren uit de privésector, d.w.z. zo'n 2,6 miljoen werknemers.

http://www.abvv.be/web/guest/files-nl/-/file/1321690/

De Belgische bedrijfsleiders zien de toekomst met meer vertrouwen tegemoet, maar dat werkgevers en vakbonden er nog niet in geslaagd zijn een interprofessioneel akkoord af te sluiten, vindt hij slecht nieuws.

De Standaard,