jachtseizoen


jachtseizoen 1.0

jaarlijkse periode waarin wordt gejaagd; specifieker ook: jaarlijkse periode met een strikte termijn waarbinnen mag worden gejaagd onder vergunningsvoorwaarden opgelegd door de overheid; seizoen om te jagen

Semagram


Een jachtseizoen…

is een seizoen; is een periode; is een tijd

 • [Functie] dient om te jagen
 • [Tijd] is afhankelijk van de diersoort waarop wordt gejaagd, in onze streken vaak vanaf of in het najaar
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt in sommige landen gekenmerkt door een strikte begrenzing in de tijd en vergunningsvoorwaarden
 • [Handelende persoon] wordt benut door jagers

Hoofdsemagram: seizoen


Algemene voorbeelden


Over een paar weken begint het jachtseizoen. Dat betekent onder meer dat er vanaf 15 augustus a.s. weer geschoten mag worden op konijnen.

http://www.google.nl/search?q=cache:Z_xQoZL9k2UJ:www.duinbehoud.nl/briefveerman.doc+duinflora+site:.nl=nl=lang_nl,

Jacht wordt meestal in relatie gebracht met herfst en winter, het jachtseizoen, de korte tijd waarin wild op de menukaart staat.

http://www.knjv.nl/organisatie/orgjw.htm

Elanden leven in Scandinavië, Polen, de voormalige Sovjet-Unie, Alaska en Canada [...]. Het vlees is lekker en kruidig van smaak. De bronsttijd is in september en oktober; het jachtseizoen van september tot november.

http://www.delicatessenhuis.nl/

De fazant is het wilde gevogelte dat vandaag de dag het meest op de spijskaart voorkomt. Deze naast de patrijs bekendste en meest voorkomende hoenderachtige wildsoort leeft in Europa en Azië. Het jachtseizoen is van oktober tot januari.

http://www.delicatessenhuis.nl/

Op vrij lopend wild mag enkel gejaagd worden in het jachtseizoen.

http://www.ecoline.org/verde/publicaties/50vragen/index.shtml,

De belasting op de afgifte van de jachtverloven en de jachtvergunningen wordt vanaf het jachtseizoen 1992-1993 als volgt vastgesteld: 1. voor het jachtverlof dat elke dag van het jachtseizoen geldig is: 6.000 frank; 2. voor het jachtverlof dat elke zondag van het jachtseizoen geldig is: 4.200 frank; 3. voor de jachtvergunning die vijf vooraf bepaalde dagen in het jachtseizoen geldig is: 1.500 frank.

http://www.ebg.be/wet%20en%20beleid/jachtwetgeving.htm,

Dagelijks worden de honden anderhalf à twee uur door het personeel getraind op conditie. Mede door de zelfwerkzaamheid bij de verzorging van meute en paarden wordt het lidmaatschap van de Jachtvereniging niet bepaald door maatschappelijke status. Hierdoor vormen de leden een gemêleerd gezelschap, die gedurende het jachtseizoen, van begin oktober tot eind april, iedere zaterdag ergens in ons land ter jacht gaan.

Meppeler Courant,

Combinatiemogelijkheden


met koppelwerkwoord


 • het jachtseizoen is geopend
 • het jachtseizoen is gesloten
 • het jachtseizoen is open

Het jachtseizoen is geopend. In Zweden lopen nogal wat beren rond in de bossen. Ze vormen een bedreiging voor de kalfjes van de rendieren. Er mag gejaagd worden: in september. Dit jaar mogen er 200 beren worden geschoten. Dat wordt centraal bijgehouden.

http://addieenhans.waarbenjij.nu/reisverslag/3591179/het-jachtseizoen-is-geopend,

Een maand per jaar mag er, met vergunning, op rendieren gejaagd worden. Kom je in andere maanden in deze gebieden, dan is het net of de dieren weten dat het jachtseizoen gesloten is, want dan blijven ze rustig bij elkaar staan.

Meppeler Courant,

Het jachtseizoen is open: wandelaars en fietsers, opgelet! Sinds de opening van het jachtseizoen is het niet alleen opletten geblazen voor Vlaanderens hazen, konijnen, fazanten en patrijzen, maar blijkbaar ook voor wandelaars, fietsers en anderen die zich in en rond bossen en velden begeven.

http://www.politiek.net/hermes/12339,

jachtseizoen 1.1

periode waarin men doelbewust en met volharding met iemand zoekt af te rekenen

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

Semagram


Een jachtseizoen…

is een seizoen; is een periode; is een tijd

   Algemene voorbeelden


   Justitie heeft het jachtseizoen geopend, is een reactie die onder veel advocaten valt te beluisteren.

   NRC,

   "Het is absurd het jachtseizoen voor geopend te verklaren op iemand, en op hetzelfde moment van dezelfde partij te eisen dat hij op gelijke voet deelneemt aan gesprekken die tot vertrouwenwekkende maatregelen moeten leiden".

   De Standaard,