jachttijd


jachttijd 1.0

jaarlijkse periode waarin wordt gejaagd; specifieker ook: jaarlijkse periode met een strikte termijn waarbinnen mag worden gejaagd onder vergunningsvoorwaarden opgelegd door de overheid; seizoen om te jagen

Semagram


Een jachttijd…

is een tijd

   Algemene voorbeelden


   Omdat het fazantenbestand fel geslonken is, zet men vaak gefokte fazanten in het wild uit. Als ze net voor de jachttijd uitgezet worden, smaakt hun vlees minder lekker dan dat van vogels die volledig in het wild zijn opgegroeid.

   http://www.xquis.com/_scripts/search_products.pl?query=17

   Vaste verbindingen


   gesloten jachttijd


   1. periode waarin het verboden is te jagen, vaak in het broedseizoen van vogels of in de bronsttijd en drachttijd van andere dieren

    In overleg en met toestemming van de politie Apeldoorn (het was al gesloten jachttijd) heb ik [...] het ongelukkige hert, dat al sterk was vermagerd, met een schot uit zijn lijden verlost.

    http://www.hetedelhert.nl/verenigingsnieuws/1075-14-03-2000-het-zoveelste-rasterdrama-nm,

    Het vervoer van het in artikel 26, eerste lid, bedoelde levend wild en van de in artikel 35, bedoelde eieren, kan in gesloten jachttijd door de Vlaamse regering worden toegestaan onder de voorwaarden die zij voorschrijft.

    http://www.ebg.be/wet%20en%20beleid/jachtwetgeving.htm,