jenaplanschool


jenaplanschool 1.0

school, meestal een basisschool, waar onderwezen wordt volgens de pedagogische methode van de Duitser Peter Petersen uit Jena, met als voornaamste kenmerken: vorming van leerlingengroepen van ongelijke leeftijd en met ongelijke achtergronden, directe betrokkenheid van het onderwijs op de wereld, streven naar individuele ontplooiing van het kind en het aanleren van respect en maatschappelijke verantwoordelijkheid; school die de jenaplanmethode volgt

Semagram


Een jenaplanschool…

is een school

  • [Doel of bestemming] streeft de individuele ontwikkeling van ieder kind na en wil elke leerling respect en maatschappelijke verantwoordelijkheidszin bijbrengen
  • [Activiteit of handeling] houdt bij het begin van elke week een zogenaamde viering, waarbij iedereen zijn ervaringen van de vorige dagen kan vertellen en waar men die ervaringen samen kan beleven
  • [Belanghebbende of begunstigde] is vooral bestemd voor leerlingen van het basisonderwijs
  • [Middel] volgt de jenaplanmethode van de Duitse pedagoog Peter Petersen; werkt met groepen kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden; maakt geen gebruik van klassen maar van groepen; brengt het onderwijs rechtstreeks in verband met de wereld en met de plaats van het kind in de wereld

Algemene voorbeelden


Ook in Het Regenboogje, een Jenaplanschool, werken de kinderen zelfstandig en volgens hun eigen tempo.

http://www.google.be/search?q=cache:f434vZZV8l8J:www.klasse.be/archieven/archieven.taf%3Factie%3Ddetail%26nr%3D5186+montessori+basisschool=nl=lang_nl=UTF-8

Er wordt in de Jenaplanschool een beroep gedaan op ieder kind om zich te ontwikkelen tot een zelfstandige, creatieve en verantwoordelijke volwassene.

http://www.inn.nl/~rbassen/page2.html

Tot het algemeen bijzonder onderwijs behoren veel scholen die tot de traditionele 'vernieuwingsscholen' worden gerekend, zoals Montessorischolen, Daltonscholen en Jenaplanscholen.

http://www.onderwijsinspectie.nl/producten/onderwijsverslag_2001/VO.pdf,