kabbelende zee


kabbelende zee 1.0

rustige golving van het zeeoppervlak met kleine golfjes; soms ook specifieker in nautische of weerkundige zin ter aanduiding van de golfslag bij een zwakke windkracht van 2 beaufort, soms ook matige windkracht van 3 beaufort en kleine, korte golven van 0,1 tot 0,5 meter

Algemene voorbeelden


Het weer is aardig opgeknapt vanmiddag, momenteel een flauwe westelijke wind 2 Beaufort en een licht kabbelende zee.

http://www.shipspotters.nl/viewtopic.php?f=10&t=92&start=555,

Er was een W-lijke wind, kracht 2. Beaufort; een kabbelende zee. Het schip manoeuvreerde goed.

http://www.raadvoordescheepvaart.nl/bestanden/1980+23+Nedlloyd%20Delft.pdf,

De "Rotterdam" lag rond de 021 graden voor en voer met een snelheid van bijna 20 mijl per uur. De weersgesteldheid was goed met een kabbelende zee en goed zicht.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2000-247-URS337.html,