kabinetsperiode


kabinetsperiode 1.0

periode waarin een bewindsploeg van ministers en staatssecretarissen aan de macht is; periode waarin een bepaald kabinet het land bestuurt; regeringsperiode van een kabinet

Semagram


Een kabinetsperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Duur] heeft een bij wet bepaalde maximale duur; loopt tot de volgende verkiezingen
 • [Betrokkene] heeft betrekking op een kabinet van ministers en staatssecretarissen
 • [Object betroffen] heeft betrekking op het bestuur van het land

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  Iedere minister en staatssecretaris heeft wel een visie over het terrein waar hij of zij de scepter zwaait. Een enkeling slaagt er in die een gehele kabinetsperiode voor zich te houden, maar gebruikelijk is dat er een nota aan wordt gewijd.

  NRC,

  Het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek heeft niet geprofiteerd van de welvaartsgroei in de afgelopen kabinetsperiode.

  de Volkskrant,

  In een volgende kabinetsperiode moet het principe gelden dat per departement één minister wordt benoemd.

  http://www.e-stem.nl/

  De structurele aflossing van de staatsschuld bedraagt in de volgende kabinetsperiode ongeveer één procent BBP.

  http://www.e-stem.nl/,

  Dit betekent [...] dat deze financieringsbron voor de koppeling in de resterende kabinetsperiode niet meer beschikbaar is.

  NRC,