kalme zee


kalme zee 1.0

zwakke, geringe golving van het zeeoppervlak; rustige zeegang

Algemene voorbeelden


De stabilisatoren van de Fez zijn defect. Zelfs bij kalme zee wiebelt die heen en weer dat het niet mooi meer is. Soms valt een motor uit, zodat het schip stuurloos wordt.

De Standaard,