kamerfibrilleren


kamerfibrilleren 1.0

(ziektebeelden, geneeskunde [medische discipline])

ernstige hartritmestoornis waarbij de hartkamers zo chaotisch samentrekken dat het bloed niet goed kan worden rondgepompt en er een hartstilstand optreedt; hartritmestoornis door trillende hartkamers; ventrikelfibrilleren
Komt vrijwel altijd in zelfstandig gebruik voor. Eenmaal aangetroffen als werkwoord in de uitdrukking 'een kamerfibrillerend hart'.

Semagram


kamerfibrilleren…

is een aandoening

   Algemene voorbeelden


   Plotselinge dood, zonder voortekenen en vaak bij zich gezond wanende personen komt duizenden keren per jaar voor en is [...] een groot gezondheidsprobleem in Nederland. Een ritmestoornis van het hart, het zogenaamde kamerfibrilleren, ligt in ca 80-90% van de gevallen aan deze plotselinge dood ten grondslag.

   http://www.ehbo.nl/Nieuws.htm,

   Met medicijnen of door een elektrische impuls (cardioversie) onder narcose kan een arts BF herstellen. Ventrikelfibrilleren (= kamerfibrilleren) is wel direct levensbedreigend.

   http://www.vijverhoeve.nl/aed/aed.doc

   In geval van een hartstilstand, meestal voorafgegaan door ventrikelfibrilleren (VF, ofwel kamerfibrilleren), is een reanimator praktisch machteloos.

   http://www.vijverhoeve.nl/aed/aed.doc

   Een hartinfarct is het afsterven van de hartspier, dat soms leidt tot een hartstilstand. Maar hoe? De afstervende spier kan zelf, uit nood, stroomstootjes produceren. Deze prikkels zijn in staat het gewone ritme van het hart te verstoren en opeens zie je op de monitor een trillend lijntje, kamerfibrilleren. Een fladderend hart dat geen pomp is, maar zoals ik eens hoorde, een zak vol wormen, stuiptrekkingen van een spier die ter ziele gaat. Een hartstilstand.

   https://www.trouw.nl/home/lofzang-op-het-hartinfarct~a3c72ebf/,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • het kamerfibrilleren stoppen

   Alleen een elektrische schok kan het kamerfibrilleren stoppen en de hartspiercellen weer terug in hun normale ritme brengen.

   https://www.hartwijzer.nl/reanimatie

   met ander, nevengeschikt werkwoord


   • kamerfibrilleren of ventrikelfibrilleren

   Kamer- of ventrikelfibrilleren kenmerkt zich door totale chaos van het elektrische systeem.

   http://www.vijverhoeve.nl/aed/aed.doc