kathode


kathode 1.0

(natuurkunde [natuurkunde])

elektrode waaruit de elektronen komen in een elektrisch systeem met twee polen

Semagram


Een kathode…

is een elektrode; is een geleider; is een zaak

  • [Geheel] maakt deel uit van een elektrisch systeem met twee polen
  • [Container] bevindt zich in een ruimte waardoor een elektrische stroom loopt, bv. in een elektronenbuis, een gasontladingsbuis of een elektrolytoplossing
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is de negatieve pool in een elektronenbuis of in een elektrochemische cel die door een externe spanningsbron wordt gedreven, bv. bij elektrolyse of het opladen van een batterij; is de positieve pool in een galvanische cel
  • [Werking of functionering] is de pool waaruit elektronen worden vrijgemaakt; is in een galvanisch element de pool waar een reductiereactie optreedt

Algemene voorbeelden


Waterstof (H2) kan bekomen worden door elektrolyse van water. Men plaatst een anode, een kathode en wat waterstofsulfaat (H2SO4) als katalysator in gedestilleerd water en stuurt stroom door het mengsel [...]. Daarbij wordt de waterstof van de zuurstof gescheiden doordat waterstof naar de anode en zuurstof naar de kathode getrokken wordt.

http://users.pandora.be/schevenels/pieter/eindwerk.pdf,

Aan de anode vindt oxidatie van de brandstof plaats, terwijl aan de kathode de oxidant wordt gereduceerd. Hierdoor ontstaat een spanningsverschil tussen de elektroden, zodat bij extern doorverbinden van de elektroden energie geleverd kan worden. De kringloop wordt gesloten door transport van ionen via het elektroliet; positieve ionen van anode naar kathode of negatieve ionen in omgekeerde richting.

http://www.lmak.stm.tudelft.nl/materiaalkunde/index.html

De ontsteking van een lasboog vindt plaats door kortsluiting van de anode met de kathode en wel zodanig, dat op een relatief klein oppervlak een hoge stroomdichtheid ontstaat en de daardoor ontstane hoge temperatuur de metaalatomen ioniseert. De boog ontstaat wanneer de elektroden op enige afstand van elkaar worden gebracht. De mate waarin de kathode elektronen kan emitteren en de boogatmosfeer geïoniseerd kan worden zijn bepalend voor het gedrag van de elektrodeboog.

http://users.pandora.be/on4aek/7de%20specialisatiejaar%20lassen/lasprocessen1.htm

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • kathodebuis
  • kathodestraal