kiesheid


kiesheid 1.0

discretie

Semagram


Kiesheid…

is een gedrag

   Combinatiemogelijkheden


   in voorzetselgroep


   • om redenen van kiesheid
   • uit kiesheid

   Hij had die slotregel, vertelde hij, om redenen van kiesheid veranderd, maar 't moest en zou blijven rijmen.

   Averechts, Gerrit Komrij,

   Ik dacht er namelijk ernstig over om Regina [...] tot de echtelijke staat te verleiden [...]; we hadden het onderwerp altijd angstvallig vermeden, uit overdreven kiesheid misschien, of uit een soort van instinct dat ons beschermt tegen roekeloze besluiten, daden van zelfvernietiging.

   Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

   met adjectief ervoor


   • aangeboren kiesheid
   • overdreven kiesheid
   • zwijgende kiesheid

   De Vlamingen spreken hun nationale vloek (godverdomme) perfekt uit want overtuigd. Uit aangeboren kiesheid laten de Nederlanders de toonaangevende r vallen.

   Miniaturen, Karel Jonckheere,

   als object bij een werkwoord


   • de kiesheid hebben

   Het is dit geroddel over Paula wat mij het meest aan Astrid tegenstaat. Ze had op z'n minst de kiesheid kunnen hebben mij erbuiten te houden.

   Kriblijn, Barber van de Pol,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding