kikker


kikker 1.0

afbeelding

Bron: Tregobl
(CC BY-SA 3.0)

amfibie met krachtige achterpoten en een compact lichaam zonder nek of staart en met doorgaans een gladde huid

Semagram


Een kikker…

is een amfibie; is een dier

 • [Afmeting] is, afhankelijk van de soort, 1 cm (Braziliaanse goudkikker) tot 32 cm (Goliathkikker) lang
 • [Geluid] kwaakt, kwakt, kwekt, rikkekikt, rikkikt of brult; maakt een kwakend, kwakkend, kwekkend, rikkikkend, rikkend of brullend geluid
 • [Kleur] komt in Nederland en België in de natuur in het groen en bruin voor, maar kan als exotischere soort ook zeer felle kleuren hebben, zoals fel rood, blauw of gifgroen
 • [Vorm] heeft een peervormig lichaam
 • [Bouw] is gewerveld; heeft vier poten
 • [Deel] heeft onder het lichaam opgetrokken pootjes en heeft een nekloze, platte kop met bolle ogen en een brede, tandeloze bek; heeft geen staart en heeft soms een lange tong
 • [Voortplanting] legt slijmerige eitjes in het water (kikkerdril), waaruit kleine visjes met dikke kopjes komen die later een volledige metamorfose doormaken en in kikkertjes zonder kieuwen of staart maar met pootjes veranderen
 • [Plaats] leeft zowel op het land als in het water en komt voor in en bij allerlei soorten zoet water, zoals sloten en vijvers
 • [Leeftijd] kan, afhankelijk van de soort, tot 12 jaar oud worden, maar wordt gemiddeld enkele jaren oud
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] ademt met behulp van longen en door de huid; kan als exotische soort giftig zijn en wordt dan soms door mensen in gifpijlen of als hallucinerende drug gebruikt
 • [Deskundigheid of vaardigheid] kan meestal zeer ver springen
 • [Beweging] beweegt zich zwemmend en springend voort
 • [Gedrag] is een vleeseter of bij kikker xenohyla truncata of sommige jonge kikkers een planteneter; vangt zijn prooi met zijn tong; springt meestal gewoon weg bij gevaar, maar maakt zich soms ook groter door zich op te blazen en sommige soorten hebben gif ter verdedigen; kan soms een zomerslaap houden
 • [Waardering] wordt soms gehouden en gewaardeerd als huisdier en gezelschapsdier in een terrarium
 • [Gelijkenis] lijkt sterk op een pad, die biologisch gezien ook tot de kikkers gerekend wordt
 • [Onderscheid of tegenstelling] heeft in tegenstelling tot een pad een gladde, vochtige huid, heeft een slanker lichaam, kan veel beter springen en beweegt sneller
 • [Verscheidenheid] komt voor in ongeveer 7800 soorten
 • [Voorstellingswijze] speelt vaak een rol in sprookjes, waarbij een heks iemand in een kikker verandert of een kikker uiteindelijk een prins blijkt te zijn die met een prinses trouwt

RijkAnimalia; Dieren
StamChordata; Chordadieren
KlasseAmphibia; Amfibieën
OrdeAnura; Kikkers

Algemene voorbeelden


Kikkers zijn koudbloedige dieren; hun lichaamstemperatuur is altijd gelijk aan de lucht om hen heen, daarom voelen ze koud en vochtig aan. De kop van een kikker is breed en plat en ze hebben een grote bek. Het lichaam is rond. Ze hebben een paar korte voorpoten en een paar lange achterpoten.

http://www.dessie.be/wildlife/kikker.htm

Weinig werk en heel aangenaam is een mooie vijver, waar libellen over het water scheren en kikkers rusten op waterleliebladeren.

De Standaard,

Het gekwaak van de kikkers is nu prachtig mooi en duidelijk hoorbaar.

http://home.wanadoo.nl/gaz25/tips.htm

We graaiden het tuingereedschap bijeen; een laatste kikker plonsde in het water voor de drukkende stilte compleet werd.

Franklin, Thomas Lieske,

Het is nauwelijks vijf graden boven nul en af en toe trekt er een venijnig sneeuwstormpje over, maar de kinderen van de Franciscus basisschool in het Zuidlimburgse Bunde zijn toch liever bij de winderige poel dan in hun warme klas. Ze hebben druipneuzen, koude voeten en hun handen zijn zo stijf dat ze nauwelijks kunnen opschrijven welke beestjes ze uit het water hebben gevist. Geen kikkers nog, laat staan padden en salamanders.

NRC,

De dieren staan beter bekend onder de naam pijlgifkikkers, duidend op het vermeende gebruik door de inheemse indianen van het huidgif van de kikkers voor gifpijlen. Feit is dat van slechts één stam in Colombia daadwerkelijk bewezen is dat ze enkele pijlgifkikkersoorten hiervoor gebruikten. Hoe dan ook, de naam is gebleven. Overigens, de kikkers bijten niet, het gif zit in de huid en komt vrij bij overmatige stress en is slechts dan gevaarlijk indien het in de bloedbaan van een aanvaller komt.

http://www.gifkikker.nl/

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • kwaken

Overal groeide gras en in de poelen kwaakten kikkers en zwommen vissen.

NRC,

De luiken van onze kamer waren gesloten, buiten kwaakten kikkers.

Morgenster, Jaap Scholten,

Nevelslierten dreven boven het gazon en heel in de verte kwaakte een kikker.

De vijfde macht, Pieter Aspe,

 • springen

Toen zij het hofwegeltje stond te stofzuigen, zag zij plotseling een kikker in het water springen.

De Standaard,

Zo kunnen slangen bijvoorbeeld uitermate goed klimmen en als een slang zijn kop ergens tussendoor krijgt, zal zijn lichaam zeker volgen. Veel hagedissen beschikken over soortgelijke mogelijkheden en de meeste kikkers kunnen zeer goed springen.

http://www.kameleon.to/

Het rijpe graan en het verhitte stro begon onder de neerplassende regen breed te geuren en een dikke kikker sprong glarieogend ineens uit de lisrand de veilige nattigheid in van de sloot.

De lange geboorte, Lut Ureel,

als object bij een werkwoord


 • een kikker opblazen
 • kikkers opblazen

Hij begreep niet hoe de dorpsjongens 'm dat lapten. Ze hadden samen nog kikkers opgeblazen, maar wat het drinken betreft waren ze hem inmiddels ruim gepasseerd.

Het overspelige gras, Louis Ferron,

Vroeger waren het kwajongensstreken om een kikker op te blazen met een rietje of katten sponzen te laten eten die in hun magen gingen uitzetten. Die dingen worden nu als crimineel bestempeld, vormen van wreedheid die niet meer worden geaccepteerd.

http://www.milieudefensie.nl/blad/2002/feb2002/cliteur.htm

Mijn vader gaf mij een vinnige draai om de oren: "Normaal, zei je? Kikkers opblazen, is dat wél normaal?"

De kleine blonde dood, Boudewijn Büch,

 • een kikker vangen
 • kikkers vangen

De Hummelose beek, waar de jongens kikkers vingen, een strootje in die arme beesten hun kont staken en ze opbliezen tot ze explodeerden in een regen van slijm en spog.

Het overspelige gras, Louis Ferron,

Centraal staat de jongenswereld, die niet alleen gekleurd wordt door ontluikende seksuele gevoelens, maar ook door schoonheidservaringen die ver af staan van kikkers vangen en gedonderjaag in de rietlanden.

NRC,

We vingen een kikker. Loewietje had een zakmesje en sneed de buik van de kikker open.

De dronken kanarie, Jan Gerhard Toonder,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • kikkers in de sloot

Tureluurs op paaltjes in het weiland, kerkuilen in boerenschuren, kikkers in de sloot of pinksterbloemen in het gras?

NRC,

Zij werkten in de zon, dronken de sterk aangelengde karnemelk die Trees bracht, luisterden naar de sterke verhalen van Baekelandt, de kikkers in de sloot hielden niet op met kwaken.

Het verdriet van België, Hugo Claus,

met ander, nevengeschikt substantief


 • hagedissen, kikkers of vissen
 • kikkers en padden
 • kikkers en reptielen
 • kikkers en salamanders
 • kikkers en slangen
 • kikkers en vissen
 • vogels, kikkers en vissen

Kikkers en padden zijn erg afhankelijk van goede verbindingszones tussen natuurgebieden.

Meppeler Courant,

Het komt er bijvoorbeeld op neer dat de bewuste boeren de aloude drinkpoelen in ere herstellen, nu niet om het vee te drenken, maar als ideale biotoop voor kikkers en salamanders.

NRC,

Uiteindelijk belandt het helder water in een biotoopje met kikkers en vissen.

De Standaard,

Als ik boswachters vraag of het nou echt zo slecht met de natuur gaat, zeggen ze dat andere gebieden erop vooruit gaan. Vogels, kikkers en vlinders krijgen weer kansen.

NRC,

Een grootschalig opsporingsonderzoek naar de verboden import van beschermde kikkers en slangen.

http://www.aid.nl/index2.html,

Het was zes jaar daarvoor, op de trappen van het paleis van justitie aan dezelfde Prinsengracht dat hij de nacht voor zijn huwelijk net zulke echte tranen gehuild had als Zita toen hij haar ontmaagdde in een kamer vol kikkers en reptielen in de Valeriusstraat.

Rituelen, Cees Nooteboom,

Er zijn slangen die alleen leven van termieten, andere eten alleen hagedissen, kikkers of vissen.

http://www.dessie.be/wildlife/slang.htm

Vaste verbindingen


bruine kikker


 1. afbeelding

  Bron: Richard Bartz
  (CC licensed)


  kikker met een bruine kleur die veelvuldig in Nederland en België voorkomt; specifieke kikkersoort met een bruine kleur

  Semagram


  Een bruine kikker…

  is een amfibie

  • [Afmeting] wordt ongeveer 7 tot 9 cm lang
  • [Kleur] is bruin met een zwarte tekening en een lichte buik en is herkenbaar aan een donkere driehoekachtige vlek die van de snuit via het oog over de gehele kop loopt
  • [Woongebied] is zeer algemeen in België en Nederland
  • [Gelijkenis] lijkt veel op de heikikker
  • [Onderscheid of tegenstelling] is van de heikikker te onderscheiden doordat de bruine kikker iets groter is, een grotere driehoekige vlek op de kop heeft en tijdens de voortplantingstijd nooit een blauwe waas heeft

  Hoofdsemagram: kikker


  Wetenschappelijke naam: Rana temporaria

  RijkAnimalia; Dieren
  StamChordata; Chordadieren
  KlasseAmphibia; Amfibieën
  OrdeAnura; Kikkers en padden
  FamilieRanidae; Echte kikkers
  GeslachtRana

  Van de negentien soorten amfibieën en reptielen die vanouds in het Vlaamse landsgedeelte voorkwamen, zijn er maar vijf niet bedreigd, vertelt Bauwens: groene kikker, bruine kikker, gewone pad, alpenwatersalamander en kleine watersalamander.

  De Standaard,

  Van de zomer zaten er trouwens achter de kleidam opvallend veel - en voor het eerst op die plaats - bruine kikkers.

  http://www.zwvlkoepel.be/klimop2003-1.htm,

  Ook na schooltijd gaan ze vaak nog even kijken hoe de poel erbij ligt, sommigen nemen zelfs hun ouders mee. Binnenkort, als het echt lente wordt valt er meer te beleven, hopen ze. Dan zijn er salamanders, bruine kikkers en padden.

  NRC,

groene kikker


 1. afbeelding

  Bron: Quartl
  (CC BY-SA 3.0)


  kikker met een groene kleur uit de familie van echte kikkers (Ranidae) en behorende tot het biologische geslacht Pelophylax (voorheen geclassificeerd als Rana)
  Kan onderverdeeld worden in de drie soorten grote groene kikker of meerkikker (Pelophylax ridibundus), kleine groene kikker of poelkikker (Pelophylax lessonae) en middelste groene kikker, eetbare groene kikker of bastaardkikker (Pelophylax klepton esculentus).

  Semagram


  Een groene kikker…

  is een amfibie

  • [Afmeting] wordt ongeveer 7 tot 9 cm lang
  • [Kleur] is groen met een zwarte tekening en heeft heel vaak een lichtere streep over de rug lopen
  • [Verscheidenheid] komt voor in 24 specifieke soorten voor; komt in de Benelux voor in drie soorten, de meerkikker of grote groene kikker (Pelophylax ridibundus), de poelkikker of kleine groene kikker (Pelophylax lessonae) en de bastaardkikker, middelste groene kikker of eetbare groene kikker (Pelophylax klepton esculentus), die veelvuldig in België en Nederland voorkomt

   Hoofdsemagram: kikker


   RijkAnimalia; Dieren
   StamChordata; Chordadieren
   KlasseAmphibia; Amfibieën
   OrdeAnura; Kikkers en padden
   FamilieRanidae; Echte kikkers
   GeslachtPelophylax

   In de tuin komen veel dieren voor, zoals vissen, een viertal soorten salamanders, padden, bruine en groene kikkers. Verder veel soorten vogels, waaronder zelfs het ijsvogeltje, hagedissen, egels enz. Bezoekers vinden er ook de grootste populatie groene kikkers van Nederland.

   Meppeler Courant,

   In 1992 is een deel van het weiland ontgraven om er een kikkerpoel aan te leggen [...]. Op dit moment zijn er drie soorten kikkers waar te nemen; de groene kikker, de bruine kikker en de rugstreeppad.

   http://www.stichtingdekievit.dds.nl/wandeling.html

   Er is een geleide natuurwandeling in het natuurgebied de Keuze-meersen in Gent-Drongen [...]. Op de tocht gaat men op zoek naar koekoeksbloemen, hazen, patrijzen en groene kikkers.

   De Standaard,

   Als contrast begint een weergaloze natuurtuin bij een slootje, dat uitloopt in een moeras en ten slotte in de vijver. Groene kikkers kwaakten druk in het smalle deel van de waterpartij.

   http://www.trouw.nl/natuurenmilieu/henkvanhalm/artikelen/1070604985127.html,

  één april, kikker in je bil


  1. Al in oeroude tijden werd het nieuwe jaar begonnen met een vrolijk lentefeest waarbij men elkaar plaagde en voor de gek hield [...]. In Vlaanderen heet deze dag Verzenderkensdag. Kinderen waarschuwen een voorbijganger: 'Meneer, uw veter zit los,' of vragen terwijl ze een willekeurige kant opwijzen: 'Ga ik zo die kant uit?' Als het slachtoffer erin trapt, roepen ze triomfantelijk: 'Eén april! Kikker in je bil!'

   http://www.kbspirouette.nl/kinderen/hoezitdat/hoezitdat.htm

   Hoe vaak horen we nog 1-aprilrijmpjes op straat of op het schoolplein ('1 april, kikker in je bil', 'op 1 april stuur je de gekken waar je wil' of: 'scheer je de gek met wie je wil' en 'op 1 april verloor Alva zijn bril')?

   http://www.meertens.knaw.nl/respons/respons.pdf,

   1 April, kikker in je bil! De grappen en grollen die traditiegetrouw bij deze datum horen, barsten over enkele uren weer los.

   Meppeler Courant,

  een kikker in de keel hebben; een kikker in zijn keel hebben


  1. Vormvariant: een puit in de keel hebben ((vooral) in België)

   iets in de keel hebben of voelen waardoor de stem het laat afweten of schor of vervormd klinkt

   Op Schiphol bijvoorbeeld, huilplek bij uitstek; als daar een minister een kikker in de keel krijgt en om een glaasje water vraagt wordt er rondgebazuind dat het om een brok ging en om tranen.

   NRC,

   Wat is er met je? vraagt ze. Jouw stem heb ik nog helemaal niet gehoord vandaag? Een kikker in zijn keel, zegt onze Robert.

   Volgend jaar in Berchem, Leo Pleysier,

  springen als een kikker


  1. Vormvariant: op en neer springen als een kikker; rondspringen als een kikker

   gehurkt met grote sprongen bewegen

   Synoniem: kikkeren

   Als een kikker zo blij sprong hij door het huis, spurtte de trap op, opende het dakraam en brulde door de twintig centimeter grote kier naar een verlaten woonerf: 'Een boeoeeeoeoekk! Van mij, voor jullie!'

   http://utopia.knoware.nl/users/propriac/archief/010225.html,

   Ewald heeft een vreemde ingeving, hij begint op en neer te springen als een kikker.

   Mijmeringen voor een seideravond, Hilde Proot,

   Om 14.00 uur zouden de 'Flash Mobbers' op de Dam op Amsterdam een minuutje rondspringen als kikkers.

   ANP,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • bastaardkikker
  • boomkikker
  • boskikker
  • breedbekkikker
  • breedsmoelkikker
  • brulkikker
  • buidelkikker
  • gifkikker
  • glaskikker
  • heidekikker
  • heikikker
  • helmopkikker
  • hoornkikker
  • klauwkikker
  • mannetjeskikker
  • meerkikker
  • pacmankikker
  • pijlgifkikker
  • poelkikker
  • stierkikker
  • tomatenkikker

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • kikkerachtbaan
  • kikkeralarm
  • kikkerbad
  • kikkerbadje
  • kikkerbeet
  • kikkerbek
  • kikkerbeurs
  • kikkerbeweging
  • kikkerbil
  • kikkerbilletje
  • kikkerboek
  • kikkerclub
  • kikkerconcert
  • kikkerdeel
  • kikkerdril
  • kikkerduik
  • kikkerei
  • kikkererwt
  • kikkergekwaak
  • kikkergroen
  • kikkerhart
  • kikkerhuid
  • kikkerkaal
  • kikkerkadaver
  • kikkerkoers
  • kikkerkoning
  • kikkerkop
  • kikkerland
  • kikkerlandje
  • kikkerliefhebber
  • kikkerlijf
  • kikkermeisje
  • kikkermuil
  • kikkernaaktstrand
  • kikkeroog
  • kikkerpaaiplaats
  • kikkerperspectief
  • kikkerpoel
  • kikkerpoot
  • kikkerpopulatie
  • kikkerprinses
  • kikkerschimmel
  • kikkersloot
  • kikkersoort
  • kikkersprong
  • kikkerstand
  • kikkerstel
  • kikkertaal
  • kikkertraditie
  • kikkertuin
  • kikkertuincomplex
  • kikkervis
  • kikkervisje
  • kikkervlug
  • kikkerwangetje

  kikker 1.1

  object in de vorm van een kikker; voorstelling, afbeelding van een kikker; nagemaakte kikker

  Algemene voorbeelden


  Rekken met kleine voorwerpen die in de loods anders in het niet zouden vallen: groene porseleinen kikkers, twee platte tabaksdozen uit 1920, zilveren rammelaars met en zonder inscriptie, beschilderde vooroorlogse blikken bussen van Blooker en Droste.

  Buiten is het maandag, J. Bernlef,

  Matthijs Röling [...] heeft kikkers en vleermuizen geschilderd met de anatomische precisie van zijn 17de-eeuwse collega Jacques de Gheyn.

  NRC,

  Er wordt wel op gelet dat iedereen evenveel cadeautjes krijgt. "En snoep, die ook fel verschilt van onze (in Nederland onbekende) nic-nac's, letterkoekjes, daisy glacés, guimauve en speculaas: chocoladeletters, gevulde kikkers en muizen (chocolade met zoetigheid) [...], boterletters, schuimpjes (harde guimauve) en banketstaven of -letters (bladerdeeg met amandelspijs)."

  http://www.gva.be/dossiers/-s/sint/bnl.asp,

  De Sint-Romboutskathedraal met haar machtige toren beheerst Mechelen en omgeving [...]. Vooral het hoogkoor en de toren zijn stralende voorbeelden van de Brabantse gotiek. De grootse constructie in massief eikehout staat vooral bekend om de voorstelling van het Aards Paradijs met zijn verschillende dieren: pelikaan, salamander, eekhorentje, slang, huisjesslak en kikker.

  http://www.kerkmechelen.be/sintrombout.html

  Als enige van de vier choreografieën werd The Irony of Antimatter gedanst zonder een van de objecten die beeldend kunstenaar Johan Creten had ontworpen: een enorme groene kikker en een uit z'n krachten gegroeide aardbei, die afzonderlijk of gecombineerd het toneelbeeld in de andere drie werken bepalen.

  NRC,

  Volgens Versteylen heeft minister Demeester haar medewerking voor een logo (een kikker) toegezegd, maar op haar kabinet wordt dat ontkend.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • blitskikker
  • chocokikker
  • nepkikker
  • spaarkikker

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • kikkerbel
  • kikker-DAF
  • kikkerganzenbord
  • kikkerjas
  • kikkerkop
  • kikkerogen

  kikker 2.0

  stom, vervelend iemand; ongevoelig iemand; hufter; sukkel; vent
  Wordt praktisch altijd voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord met een negatieve betekenis.

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

  Semagram


  Een kikker…

  is een persoon

  • [Gelijkenis] wordt met een kikker vergeleken op basis van een specifieke eigenschap, zoals uiterlijk met een opgeblazen vorm, stom en niets waard zijn of emotieloze koelheid
  • [Voorstellingswijze] wordt bijna altijd als negatief gezien

   Algemene voorbeelden


   Kom maar, jongen, zie mij hier maar staan, kwaak en spuw maar naar mij, zielige kikker, je zal er straks beter door slapen.

   Met het oog op de jaren negentig, Luc Vancampenhout,

   Mijn papa is echt zo'n een bange kikker hij durft bijna niets zelfs niet een mier van de grond trekken (!).

   http://users.pandora.be/Paul.Peeters/lisa/kerkhof.htm,

   Jose Miguel Echavarri, ploegleider van Indurain: "Riis bluft niet. Hij vergist zich alleen maar. Leider, dat wel. Maar de sterkste, dat moet hij nog bewijzen." Bewijs geleverd, ondertussen [...]. Brutale kikker, die Deen. "Ik wilde wel eens weten hoe het met de concurrentie was gesteld" stelde hij. "Zelf voelde ik me prima [...]. Maar de anderen? Ik liet me afzakken, keek ze een na een in het gezicht. Het enige wat ik zag, was verkrampte trekken. Daar moest ik van profiteren. Nu of nooit, ging het door me heen. Vandaag moet ik de Tour winnen."

   De Standaard,

   Het Nederlands kent een ongelooflijk aantal scheldwoorden dat met een krachtige klank begint, met een 'k', 's' of 't'. Die kun je zo lekker venijnig uitspreken, zoals in klootzak, kreng, smiecht, slet, schoft, teringlijer, tandeloze kikker.

   http://www.ministerievanjustitie.nl/b_organ/wodc/publicaties/overige/pdf/jv0303Hee.pdf,

   Vaste verbindingen


   koele kikker   1. emotieloos, ongevoelig persoon

    Synoniem: kouwe kikker

    De Franse ambassadeur bij het Koninkrijk der Nederlanden schopte verleden jaar keet toen hij zich in een interview met de NRC liet ontvallen dat hij zijn gastheren maar koele kikkers vond, die niks van gastronomie gesnopen hadden, en die hij tijdens de weekends liefst ontvluchtte, richting Parijs.

    De Standaard,

    Elk land heeft daarbij zijn boeman: in Frankrijk Pasqua, in Duitsland Kanther, in Nederland Frits Bolkestein of ex-staatssekretaris voor vreemdelingenzaken Aad Kosto. Deze laatste wordt door De Stoop beschreven als een "koele kikker met botte uitspraken".

    De Standaard,

    "Misschien ben ik wat te snel gegaan", dacht de Belg. "Maar Otis is nu eenmaal een klein paard, dat ritme nodig heeft. Misschien was hij wat onder de indruk van de 25.000 toeschouwers. Een paard voelt dat. Ik had er geen last van." Koele kikker, die Van Rijckevorsel. Geldt als groot talent, ook internationaal.

    De Standaard,

    Intrinsieke klasse, die Riis. De pers noemt hem een koele kikker. Dat komt doordat hij op vragen als Had je goeie benen? en Voelde je dat je vandaag moest aanvallen? alleen Ja antwoordt. En wanneer ze naar zijn diepere gevoelens peilen in de aard van Vreesde je niet dat ze je weer zouden inhalen? zegt hij even kordaat Neen.

    De Standaard,

   kouwe kikker


   1. Vormvariant: een koude kikker

    emotieloos, ongevoelig persoon

    Synoniem: koele kikker

    'Godverdomme,' tier ik totaal buiten zinnen, 'die kerel is een sadist, een kouwe kikker die alleen achter zijn lul aan loopt.'

    In liefdes naam, Greta Seghers,

    Die liet in een interview weten Nederland een land van koude kikkers te vinden en meende ook dat het Nederlandse kontingent in Bosnië zich niet overdreven dapper had gedragen.

    De Standaard,

    Het is niet omdat wij geen emotieloze kouwe kikkers zijn, dat we niets zinnigs kunnen zeggen over de samenleving.

    De Standaard,

    Wie totaal ongevoelig is voor stress, moet wel een extreem koude kikker zijn.

    De Standaard,

   opgeblazen kikker


   1. iemand die zich beter voordoet dan hij is; opschepper; blaaskaak

    Synoniem: blaaskaak

    Ben je niet wie je zou willen zijn, dan start je met een minderwaardigheidscomplex, trek je navenante partners aan, opgeblazen kikkers inbegrepen.

    http://www.schoolvoorastrologie.be/ARTIKEL.htm

    Terwijl het vliegtuig zich sidderend een weg boorde door de grijze wolkenmassa boven Nederland, las ik 'Geen universum, de huisbioscoop van Harry Mulisch' door Arjan Peters. Eenmaal boven in de blauwe lucht dacht ik, voor de zoveelste maal uit mijn goede humeur gehaald: wat een blaaskaak, wat een opgeblazen kikker, die Arjan Peters.

    http://www.groene.nl/1998/44/de-kikker-als-lakei,

    Keilson was in september al geïnterviewd door Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door. Dat gesprek had me geïntrigeerd door de clash van uitersten: een opgeblazen kikker, op jacht naar quotes, en een wijze, oude man, die zich niet liet opjagen in het doorgedraaide format van het programma, maar zeer beheerst messcherpe antwoorden gaf.

    http://www.roelants.nl/tag/boekennieuws/Hartger-Wassink.html,

   2. iemand die zo breed is dat de verhoudingen van het lichaam vreemd eruitzien; klerenkast; ook: dik iemand

    Synoniem: klerenkast

    Kreten als opgeblazen kikker, klerenkast of luchtballon worden regelmatig gebruikt door mensen die niet gehinderd worden door enige kennis van de sport. Als je een blik achter de schermen werpt bij bodybuilding ontdek je al snel dat er heel wat voor komt kijken.

    Meppeler Courant,

    Mijn grootste vrees is dat je er zo een opgeblazen kikker van wordt, ik wil wat atletischer gebouwd zijn met mooi afgetekende spieren, maar ik wil in geen geval opgeblazen eruit zien.

    http://www.fitnessforum.nl/index.php/topic/8415-creatine/,

    Toen ik begin twintig was, merkte ik wel dat ik dikker en dikker werd. Ik kon me steeds slechter bewegen [...]. Ik voelde mij een opgeblazen kikker, verschrikkelijk gewoon. Ik schaamde mij voor mijn lijf en durfde niet meer naar buiten.

    http://www.mijngeheim.nl/pagina/hoe_is_het_nu_met/item/631/

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   • opperkikker

   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • ambitiekikker
   • bibberkikker
   • blitskikker
   • driftkikker
   • gifkikker
   • groenkikker
   • kunstkikker
   • mafkikker
   • milieukikker
   • stresskikker
   • stufkikker

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • kikkerbeweging
   • kikkerduik
   • kikkerkop
   • kikkerogen

   kikker 3.0

   afbeelding

   Bron: grahambob68
   (CC BY-SA 2.0)

   afbeelding

   Bron: BenFrantzDale
   (CC BY-SA 3.0)

   (bouwmaterialen enz. [techniek], zeilsport [buitensport])

   plat, T-vormig uitsteeksel op boten, steigers en aan molens en kozijnen, waar een touw omheen geslagen en vastgezet kan worden; belegklamp met aan beide kanten uitsteeksels

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen1.0 : 3.0

   Semagram


   Een kikker…

   is een voorwerp

   • [Afmeting] varieert in afmeting
   • [Vorm] is langgerekt met aan twee kanten uitstekende punten
   • [Constructie] is in het midden ergens aan bevestigd, met de twee punten vrij uitstekend
   • [Materiaal] is meestal van metaal
   • [Geheel] zit vast aan een boot (boeg of mast), steiger of molenwiek
   • [Functie] dient om touw om heen te slaan, om een zeil (van boot of molen) vast te maken of om een boot aan te leggen

   Algemene voorbeelden


   Op de hoofdbalk van de wiek zitten een stel kikkers (haakjes) waarachter de lussen gehaakt moeten worden.

   http://www.molenzeilen.com/molenzeilen.html

   De zeilboot achter ons rukt een grote aluminium kikker op de steiger kapot. De kikker blijft (gelukkig) nog met één bout aan de steiger vast zitten.

   http://www.wijgh.demon.nl/algarve/waarnemingen-2.htm,

   Vanaf het achterdek van het schip zit de spruit, waaraan via een blok (of katrol) het achterstag zit om de mast overeind te houden. Op dit blok zitten twee lijnen, de geelwitte kraanlijn waarmee de giek wordt opgehouden en de witrode val (hijslijn voor zeil) voor het hijsen van het grootzeil. De geelwitte lijn wordt direct aan de beugel op het einde van de giek vastgemaakt (middelste foto) en de grootzeilval (foto rechts) wordt tijdelijk aan een kikker op de mast vastgemaakt.

   http://www.callantsoogstrand.nl/centaur.html

   Nadat de molen in verval was geraakt werd hij voor het symbolische bedrag van f 1,- overgedragen aan de gemeente. Een grondige restauratie door molenmakerij Roemeling/Molema in 1964-65 leidde tot een heringebruikname op 14 mei 1965. Bij die restauratie kregen de roeden geen kikkers; de molen draaide af en toe, zonder zeilen. Later, na de komst van een vrijwillige molenaar, kwamen er alsnog kikkers en zeilklampen.

   http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=373

   De hele kikker verhogen, heb ik ook aan gedacht, maar dan is 5cm ineens wel veel. En heb ik altijd zo'n (lelijke) "hoge" kikker voor op m'n boeg zitten.

   http://www.klusidee.nl/Forum/about60882.html,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • een kikker beleggen

   Hoe beleg je een kikker? Of het nu een landvast of een val is; de techniek is hetzelfde.

   http://www.zeiluniversiteit.nl/tag/kikker/

   Een kikker is een object dat is gemaakt om er makkelijk een lijn aan vast te kunnen knopen. Een lijn aan een kikker knopen op de juiste manier heet "een kikker beleggen".

   http://www.euroszeilen.utwente.nl/wiki/Kikker

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • klemkikker
   • koordkikker

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • kikkerlus