kikkerdril


kikkerdril 1.0

afbeelding

Bron: James Lindsey
(CC BY-SA 3.0)

geleiachtige verzameling kikkereieren of paddeneieren die door een kikker of pad in stilstaand water in klompen (kikker) of in snoeren (pad) wordt afgezet

Semagram


Kikkerdril…

is een verzameling

  • [Vorm] wordt afgezet in grote of kleine klompen, of in snoeren
  • [Samenstelling] bestaat uit geleiachtige omhulsels waarbinnen zich de eieren bevinden
  • [Plaats] wordt afgezet in stilstaand water
  • [Aantal of hoeveelheid] varieert in aantal, van enkele tientallen tot honderden of duizenden eieren per legsel
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een geleiachtige, glibberige, deels doorzichtige massa
  • [Producent] wordt geproduceerd door een kikker of pad

Algemene voorbeelden


Onmiddellijk achter het huis begonnen de weilanden en vijf minuten later waren wij in het broekengebied. Overal liepen roesbruine koeien in het groene gras dat slechts even ophield aan de rand van de beken, waarin groen kroos en kikkerdril tierde.

De lange geboorte, Lut Ureel,

Het was de eerste lente waarin ik geen kikkerdril uit de sloot had geschept.

De lange geboorte, Lut Ureel,

Roerloos lagen wij wakker onder de roerloze hemel. Het koren bewoog niet. De vogels floten niet. Amper haalden de planten adem, en in de bliksemende beken trilde de kikkerdril in het weerkaatsende water.

De lange geboorte, Lut Ureel,

In de auto heeft ze een emmertje met kikkerdril staan dat ze op een meer beschutte plek heeft gevonden.

NRC,

Padden zijn in ons land wettelijk beschermd sinds oktober 1980 (net zoals de andere amfibieën): je mag ze niet vangen of in gevangenschap houden, in geen enkel levensstadium! De goedmenende leraar die wat kikkerdril wegvist uit een poel om de ontwikkeling van ei via dikkopje tot kikkertje in het klasaquarium te laten zien is dus in overtreding!

http://users.pandora.be/de_buizerd/algemene_werking.htm

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • kikkerdrilstruik
  • kikkerdrilwier