klantgericht


klantgericht 1.0

gericht op de klant; afgestemd op de behoeften van de klant

Algemene voorbeelden


Door fusies is de organisatie geworden wat het nu is. Uit de begintijd zijn vooral het sleutelwoorden: "Klantgericht, betrokkenheid en kwaliteit" overgebleven.

http://www.jera.nl/_frame/default.htm

Klantgericht, kostenbewust en bedrijfsmatig: het zijn de nieuwe trefwoorden voor Westgaarde, met jaarlijks meer dan 5.000 crematies en 400 begrafenissen een van de grootste centra in Nederland.

NRC,

U geeft advies op het gebied van onderhoud, facilitaire zaken, bouwkundige zaken, inkoop en synergievoordelen. U bent communicatief vaardig, klantgericht, commercieel en zelfstandig. Opleidingsniveau: MBO/HBO bij voorkeur bouwkunde en minimaal twee jaar ervaring in een soortgelijke functie.

http://www.mtenv.nl/asp/frameset.html

In het kader van het management developmentprogramma is in 2000 onder meer gewerkt aan de omschrijving van de gemeenschappelijke kerncompetenties die managers binnen Cebeco Groep moeten bezitten: samenwerkingsgericht, initiatiefrijk, prestatiegericht, klantgericht, ondernemend, geschikt voor teamleiderschap, sensitief, flexibel.

http://www.cebeco.nl/2000jv.pdf,

Om in de detailhandel te werken moet je klantgericht, representatief en gemotiveerd zijn.

http://werk.net/

Het Stukadoorsgilde beschouwt haar dienstverlening als ambachtelijk, mensenwerk, persoonlijk en klantgericht.

http://leden.tref.nl/~kurt0001/

Een gezamenlijke verbintenis tot het bouwen van een open, naar buiten gerichte, klantgerichte economie is het fundament waarop de EU gebouwd is.

De Standaard,

Het Waterschap Groot Salland heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, is klantgericht en staat open voor innovaties.

http://www.wgs.nl/waterbeheersplan/default.htm

Dus niet een systeem in stand houden omwille van het systeem, maar klantgericht op een professionele wijze produkten ontwikkelen waar behoefte aan bestaat.

http://www.vhic.nl/,

Ervaringen vanuit de consumentenrol en nadere verdieping in de wijze waarop organisaties in elkaar steken leren dat veel organisaties helemaal niet gebouwd zijn om klantgericht te zijn.

http://www.managementsite.net

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een klantgerichte aanpak
 • een klantgerichte benadering
 • een klantgerichte werkwijze

PCO-voorzitter E. de Jong vreest dat onderwijs met een meer 'klantgerichte' benadering ten koste gaat van de zwakke leerlingen en het brede onderwijsaanbod.

NRC,

Om de klantgerichte werkwijze van Worldwide Vision te illustreren, volgen nog enkele tastbare kenmerken: informatieve en toegankelijke catalogus. De catalogus is uniek wat betreft zijn uitvoerige productinformatie.

http://www.worldwidevision.nl/

De (telefonische) bereikbaarheid wordt geëvalueerd, maar ook het tijdig in overleggende en voorlichtende zin in contact treden met doelgroepen past in een klantgerichte benadering.

http://www.wgs.nl/waterbeheersplan/default.htm

In het onderdeel Communicatieve Vaardigheden komen onderhandelingstechniek, gespreksvoering en klantgerichte benadering aan de orde.

http://www.cmo-ccho.nl/

Een klantgerichte benadering van kwaliteit met als doel datgene aan te bieden waar de klant recht meent op te hebben krijgt in de toekomst meer aandacht dan de productgerichte benadering waarvan het eindresultaat als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

http://www.ikm.be/voorstelling/index_nl.html

De aanwezige know-how, proactiviteit en klantgerichte aanpak. Binnen het team werken gekwalificeerde, enthousiaste en gemotiveerde medewerkers aan een veelheid van projecten.

http://www.jackfrenken.nl/

Door de brede kennis en ervaring in deze sterk gespecialiseerde tak, is Brameco Zon een goede en betrouwbare partner voor haar (potentiële) afnemers. Een klantgerichte aanpak en uitstekende technische resultaten bevestigen dit.

http://www.brameco-zon.nl/index2.htm

Macrobudgettering, vast omschreven zorgaanspraken, krappe capaciteitsplanning, gedetailleerde bemoeienis met tarieven en instellingsbudgetten en centrale afspraken vanuit de overheid staan een klantgerichte aanpak in de weg.

http://www.zvn.nl/index.html

Door het hanteren van aantrekkelijke tarieven en een klantgerichte aanpak wordt de drempel naar het internet verlaagd.

http://4design.be/

Is met deze nieuwe organisatie-inrichting een klantgerichte (of liever klantgestuurde) werkwijze verzekerd?

http://www.managementsite.net

 • een klantgerichte bedrijfsvoering

Een goede samenwerking tussen keuken en restaurant en een grondige kennis van beiden zijn basisvoorwaarden voor een efficiënte, commerciële en klantgerichte bedrijfsvoering.

http://www.spijker.be/vti_sp/stud_ri/hotel.htm

In december 1985 kwam Asfra onder de hoede van J. de Beer Holding te Barneveld. Een goede greep bleek later, omdat de klantgerichte bedrijfsvoering van J. de Beer diverse raakvlakken vertoonde met de Asfra-filosofie.

http://www.asfra.com/index2.html

 • een klantgerichte behandeling
 • een klantgerichte bejegening

Goede kwaliteit, een klantgerichte behandeling, succesvolle behandelingen, weinig fouten, een efficiënte organisatie en uiteraard korte wachttijden.

Rotterdams Dagblad,

Een klantgerichte bejegening blijft naar de mening van de commissie een zeer belangrijk onderdeel van presentatie van politieambtenaren.

De Limburger,

 • een klantgericht beleid

Zij memoreerde dat er in Drenthe sprake is van een goede spreiding en een klantgericht beleid en zei dat zonder samenwerking de zorg op maat niet mogelijk is.

Meppeler Courant,

De huidige cultuur richt zich op het laten rijden van de treinen en mist klantgericht en flexibel beleid.

NRC,

"Zijn we eenmaal zo ver, dan kunnen we gefundeerd aan klantgericht bibliotheekbeleid werken. En daar gaat het uiteindelijk om" [...]. Klantgericht beleid is de basis, de Vlacc een instrument om dit te realiseren.

http://www.vvbad.be/backend/img/420-standpuntvlacc.pdf,

 • klantgerichte dienstverlening

In de reeks verschenen in de loop van het jaar 2002 reeds vier publicaties, over de volgende thema's: Woonplan, Klantgerichte dienstverlening, Intergemeentelijke samenwerking en Wonen en ruimtelijke ordening.

http://www.vhm.be/

De Wielborgh streeft ernaar ouderen - woonachtig in woonzorgcomplexen en daarbuiten - te ondersteunen in hun zelfstandigheid door middel van een klantgerichte en hoogwaardige dienstverlening.

http://wielborgh.tripod.com/#Dutch

Een klantgerichte dienstverlening uitbouwen. De bibliotheek streeft ernaar haar bestaande aanbod aan collecties en dienstverlening verder te ontwikkelen en de kwaliteit ervan te verhogen op basis van duidelijke en klantgerichte normen.

http://www.brugge.be/bibliotheek/beleidsplan.htm

 • een klantgerichte houding
 • een klantgerichte instelling
 • een klantgerichte opstelling

Fraudemaatregelen kunnen ook strijdig zijn met de wens van de verzekeringnemer om een snelle afhandeling van de schadeclaim en dus met een klantgerichte houding.

http://www.xs4all.nl/~respub/traa/b9_7_1.htm,

De klantgerichte opstelling heeft het bedrijf steeds verder gestuurd in de richting van de projectmatige aanpak.

http://www.bijl.nl/

De ideale kandidaat: Heeft een hbo-opleiding (heao BE/BA of SPD) en beschikt over leidinggevende ervaring in een soortgelijke functie. Is een initiatiefrijke, daadkrachtige adviseur die beschikt over analytisch vermogen, een klantgerichte instelling en goede sociale en communicatieve vaardigheden.

http://www.vsrt.com/

"Ik ben al jaren onder de indruk van de klantgerichte instelling van de mensen hier", vertelt hij na afloop van de ruim twee uur durende ochtendsessie.

NRC,

In dit verband ondersteunt het stadsbestuur ook een positieve en klantgerichte houding op gebied van moderne technieken en informatica.

http://www.antwerpen.be/MIDA/

De nieuwe containerdienst moet worden gezien als teken van de commerciële, klantgerichte houding waarmee NS Goederen aan de weg poogt te timmeren.

NRC,

 • klantgericht openbaar vervoer
 • een klantgericht openbaar vervoersnet
 • een klantgericht vervoersaanbod

We streven naar kwaliteitsvol en klantgericht openbaar vervoer en focussen daarbij op een stipte, betrouwbare en snelle dienstverlening met voldoende capaciteit, frequentie en veiligheid.

http://www.delijn.be/frame_lijnen.html

Het ontstaan van de regionale vervoerbedrijven lijkt vooral in Duitsland een grote bijdrage te leveren aan het vergroten van een klantgericht vervoeraanbod met een wervende uitstraling op de potentiële gebruiker.

http://www.ovmagazine.nl/,

Slimmer, beter en klantgerichter openbaar vervoer. Het openbaar vervoer kan een belangrijke rol vervullen als alternatief voor de auto.

http://www.e-stem.nl/,

Verder is een vlotter en klantgericht openbaar vervoersnet dringend nodig.

http://www.vev.be/tekst.asp?ID=370=luchthaven,

 • een klantgerichte organisatie
 • een klantgerichte onderneming

Voor Ahold is dat meer service bieden tegen lagere kosten, voor de provincie Gelderland is het een klantgerichte, gebiedsgerichte, probleemoplossende organisatie te zijn.

NRC,

Ons aanbod: Volker Stevin Rail Traffic biedt je een uitdagende, zelfstandige functie vol afwisseling en dynamiek in een klantgerichte organisatie, waarin het tonen van initiatief vanzelfsprekend is.

http://www.vsrt.com/

De Nederlandse politie wil zich ontwikkelen tot een moderne klantgerichte organisatie.

http://www.cmpmediation.nl/startdocument.pdf,

Volker Stevin Rail Traffic is een flexibele, dynamische organisatie. Een klantgerichte onderneming met een groot innovatief vermogen.

http://www.vsrt.com/

Het gemeentebestuur staat een efficiënte, klantgerichte gemeentelijke organisatie voor.

http://www.barneveld.nl/index2.html

Een professionele en klantgerichte CBS-organisatie speelt in op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

http://www.cbs.nl/nl/organisatie/faqs.htm

 • klantgericht personeel
 • klantgerichte chauffeurs
 • klantgerichte medewerkers
 • klantgerichte specialisten
 • een klantgerichte voorman

Afgelopen zaterdag plaatste Vancom in het Limburgs Dagblad een personeelsadvertentie voor 'klantgerichte, ondernemende chauffeurs, die meer willen dan een bus besturen'.

NRC,

Wij hebben een gedreven team van gekwalificeerde en klantgerichte specialisten.

http://veldhuis.channel-builder.nl/index.php

Over heel 2001 zijn de kerncijfers: op tijd rijden (5,0), aansluitingen trein op trein (5,7), beschikbaarheid zitplaats (6,9), informatie bij vertragingen (5,6) en klantgericht personeel (6,3).

ANP,

Concrete doelstelling [...]: De huidige werking verder zetten en nog uitbouwen (zie verder: takenclusters); Degelijk gekwalificeerd en klantgericht personeel behouden/inschakelen dat bereid is om in teamverband bij te dragen tot een meerwaarde voor bibliotheek en publiek.

http://www.destelbergen.be/bibliotheek/docs/beleidsplan2002-2007.pdf,

Voor vorming blijft de leidraad onverminderd "klantgerichte medewerkers met grote deskundigheid".

http://www.brugge.be/jaarverslag/jv1999.htm,

U bent de klantgerichte en vakkundige meewerkend voorman (-vrouw) om het bedrijf in de markt te zetten als het Nederlandse alternatief voor de grote internationale kantoren.

http://www.extra-talent.nl/page.php?pid=72=info_id=83

Het selecteren plus opleiden van klantgericht, vakkundig personeel vinden wij zeer belangrijk.

http://www.prorest.nl/basis_nsc.html#info/prorest_nsc.html

 • een klantgericht systeem

'Een klantgericht systeem dat ook voordelen heeft voor de woningstichting', omschrijft directeur H. van Houten de woningtoewijzing nieuwe stijl.

Meppeler Courant,

Een gemeenschappelijk datamodel kan een verdere ontwikkeling van klantgerichte systemen ondersteunen, waarbij tevens aandacht kan worden besteed aan de optimalisering van koppeling tussen systemen van hogescholen en externe databeheerders.

http://www.hbo-raad.nl/hboraad/domeinen/index.cfm?fuseaction=frameStart=1=84990=88663361,

 • klantgerichte zorg

Naast het wegwerken van de wachtlijsten zijn de financiële middelen bedoeld voor informatievoorziening voor de verzekerde en het realiseren van klantgerichte zorg.

http://www.zvn.nl/index.html

met bijwoord


 • meer klantgericht
 • niet klantgericht
 • onvoldoende klantgericht
 • sterk klantgericht
 • uitermate klantgericht
 • volledig klantgericht
 • vooral klantgericht

Docenten moeten leren meer 'klantgericht' om te gaan met de wensen van hun studenten.

NRC,

Volgens de bank kunnen door 'meer klantgericht werken' meer dan duizend banen worden geschrapt.

Het Parool,

Maar het is niet alleen deze reglementering van de overheid die de bedoelde sectoren onvoldoende klantgericht maakt.

http://www.e-stem.nl/

Wij werken sterk klantgericht en treden in overleg voor het verkrijgen van duidelijkheid in wat de opdrachtgever werkelijk weten wil.

http://www.ecopartners.nl/burobiopt/

Richting studieverenigingen onderscheidt BoekenBar.nl zich door een uitermate klantgerichte benadering, waarin veel ruimte is voor maatwerk.

http://www.boekenbar.nl/

De partikuliere sektor schildert de openbare dienst af als een monoliet met een bureaukratische kultuur, weinig flexibel, overgepolitizeerd en niet klantgericht.

De Standaard,

Kernbegrippen die aansluiten op de bedrijfsfilosofie van Spectrum Communicatie Groep zijn onder meer sterk klantgericht, flexibel, veelzijdig, creatief, informeel, innovatief en coöperatief.

http://www.spectrum-communicatie.nl/

De drie andere divisies van de Belastingdienst - Particulieren, Ondernemingen en Grote ondernemingen - zijn vooral klantgericht, de Douane is meer goederengericht.

http://www.belastingdienst.nl/9229237/n/dnb.htm,

"Voor de Europese markt produceren we bijna volledig klantgericht", zegt Dewulf, "voor de Japanse markt bedraagt die pullproduktie zo'n zestig procent".

De Standaard,

PCO-voorzitter E. de Jong vreest dat onderwijs met een meer 'klantgerichte' benadering ten koste gaat van de zwakke leerlingen en het brede onderwijsaanbod.

NRC,

met werkwoord


 • iets klantgericht aanpakken

Ook de programmatie wordt ondernemingsgericht, lees klantgericht, aangepakt.

De Standaard,

De website wordt meer klantgericht aangepakt en er wordt een jongerensite opgezet.

http://www.belspo.be/belspo/about/index_nl.stm

 • klantgericht denken
 • klantgericht doen
 • klantgericht handelen
 • klantgerichter denken
 • klantgerichter handelen
 • klantgerichter opereren

Het verzorgen van uw mailingen en direct marketingacties is een logisch gevolg van ons klantgericht denken.

http://www.hofstad.nl/

Er zijn tal van dit soort opleidingen, trainingen en cursussen beschikbaar variërend van computer- en typecursussen tot klantgericht handelen, professioneel verkopen, conflicthantering, effectief communiceren.

http://utopia.knoware.nl/users/edenboer/index%20Eelco.html,

Medewerkenden die er voldoening in vinden hun persoon en deskundigheid ten dienste stellen aan degenen die deze nodig hebben. Bij klantgericht handelen gaat het erom deze twee bijeen te brengen; gaat het erom dat wij leren om met de goede oren te luisteren naar wat de klant, de patiënt-bewoner en diens naasten, werkelijk willen.

http://antonius-binnenweg.verpleeghuis.net/

"Verzekeringsmaatschappijen hebben nog niet zo lang geleden de marketing ontdekt. Vroeger waren ze nogal puur administratief ingesteld. Nu wordt er op elk niveau veel commerciëler en klantgerichter gedacht en gehandeld."

De Standaard,

Hoe de KB in de komende jaren nog klantgerichter gaat opereren staat beschreven in het strategisch marketingplan dat in 1999 gereed kwam.

http://www.kb.nl/kb/resources/frameset_organisatie.html

Bij drastische reorganisaties en veranderingscampagnes streven ondernemingen er naar de bedrijfscultuur, ofwel het gedrag van hun medewerkers, bij te stellen [...]. Die medewerkers worden geacht klantgerichter en kwaliteitbewuster te opereren, te leren werken in kleinere eenheden, teamgeest te ontwikkelen en meer verantwoordelijkheid te dragen.

NRC,

Bureaucratie is uit, klantgericht en commercieel denken is in.

NRC,

Op de vraag wat voor de voorzitter van Feprabel een 'professionele makelaar' was, antwoordde hij dat een echte professional de vakbekwaamheid, correctheid en het klantgericht denken combineert en als prioriteit de klant stelt.

http://www.fvv.be/nationaledag.html

In het Handboek Klantgericht denken en doen zijn reeds vele artikelen gewijd aan deze vorm van service recovery.

http://www.iridescent.nl/artikel/Organisatie%20evaluatie.htm

Het gewenste profiel van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar kan verder volgende persoonlijke kwaliteiten omvatten: zin voor analyse, zorgvuldigheid en kwaliteit, zin voor synthese, systematiek en samenhang, verantwoordelijkheidszin, klantgericht denken en handelen.

http://www.vvsg.be/ruimtelijke_ordening/achtergrondinfo/personeel.htm,

In onze visie op beveiliging staat de opdrachtgever centraal. Daarom hanteren wij voor onze werkwijze de volgende uitgangspunten: Klantgericht denken en handelen.

http://www.bewakingsdienstnieuwginneken.nl/

 • klantgerichter maken

Het is een goed uitgangspunt om gezondheidszorg doelmatiger en klantgerichter te maken.

http://www.zvn.nl/index.html

Allerlei initiatieven om medewerkers klantgerichter te maken worden ondermijnd door het organisatieontwerp.

http://www.managementsite.net

 • zich klantgericht opstellen

In de afgelopen jaren heeft de Noordelijke Dagblad Combinatie zich ontwikkeld tot een moderne, zelfbewuste en professionele organisatie, die zich klantgericht opstelt.

http://213.136.5.132/html/jaarverslag/start.html

Aantrekkelijk van de tweede benadering is dat de school zich weliswaar kwetsbaar maar ook duidelijk klantgericht opstelt.

http://www.kwaliteitsring.nl/ace/engine.php?Cmd=see_site=85_self=39=.7674204361479535,

 • klantgericht produceren

'Lean production', 'uitbesteding', 'klantgericht produceren' zijn voorbeelden van de belangrijke productie-organisatorische veranderingen die de laatste jaren schering en inslag zijn geworden.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/werk/vio97p3.htm,

Winemakers willen markt- en klantgericht produceren.

NRC,

 • klantgericht werken
 • klantgerichter werken
 • klantgericht te werk gaan
 • klantgerichter te werk gaan

De MWS wil 'klantgericht' gaan werken, dus meer met de wensen van de bewoners rekening houden.

Meppeler Courant,

Om klantgerichter te werken, startte de stafdienst in 2000 met de ontwikkeling van een automatiseringssysteem (VIP 14) voor de registratie en opvolging van inkomende briefwisseling.

http://www.antwerpen.be/MIDA/

Studenten leren hoe ze kennis kunnen toepassen op reële problemen en ze leren de grenzen van de wetenschap kennen bij het oplossen van problemen. Bijkomend leren studenten hierover met leken te communiceren en klantgericht te werken.

http://www.ua.ac.be/main.asp?c=*WETWIN

Het groeiende aanbod van ontbijtservices op het werk illustreert hoe er steeds klantgerichter te werk wordt gegaan in de contractcateringbranche.

http://www.bedr-horeca.nl/thermometer/59_Ontbijten_op_het_werk/59_front.html,

Die overheid moet doel- en klantgericht te werk gaan.

http://www.e-stem.nl/

Vito werkt projectmatig en klantgericht.

http://www.vito.be/jobs/brochuredoctoraatsbeurzen2002.pdf

Er zijn nog diensten genoeg die we vandaag niet verstrekken en waarvoor een markt is. Daarvoor moeten we klantgerichter kunnen werken.

De Standaard,

Het nieuwe ziekenhuis, dat de spil gaat vormen van de boulevard, wil vooral 'klantgericht' gaan werken.

De Limburger,

in voorzetselgroep


 • op een klantgerichte wijze

Met de Taaltelefoon wil de Vlaamse overheid bijdragen aan de in artikel 3 van het Taalunieverdrag geformuleerde 'gemeenschappelijke bevordering van de kennis en het verantwoorde gebruik van de Nederlandse Taal'. De Taaltelefoon moet daarvoor op een systematische, efficiënte en klantgerichte wijze taaladvies aan de burger verstrekken.

http://taaltelefoon.vlaanderen.be/dienst/jaarverslag/jaarverslag2000.pdf,

'Willen we met elkaar op slagvaardige en klantgerichte wijze de kwaliteit van de dienstverlening voor de diverse publieks- en belangengroepen waarborgen en verbeteren dan zullen we daartoe nu de stappen moeten zetten.'

Meppeler Courant,

Door het decreet van 3 februari 1998 behoort het tot de opdracht van de Vlaamse overheid een dienst voor taaladvies te organiseren. Deze dienst moet de burger op een systematische, efficiënte en klantgerichte wijze taaladvies verstrekken.

http://www.kuleuven.ac.be/facdep/arts/bibliotheek/neerta.htm

met ander, nevengeschikt adjectief


 • klantgericht en efficiënt
 • klantgerichter en efficiënter
 • klantgericht en gebruikersvriendelijk
 • klantgericht en klantbewust
 • klantgericht en klantvriendelijk
 • klantgericht en resultaatgericht
 • doelgericht en klantgericht
 • efficiënt en klantgericht
 • marktgericht en klantgericht

Het gaat in essentie immers om de bijstelling van een globale provinciale strategie die erop gericht is om een meer doel- en klantgericht beleid te voeren.

http://www.west-vlaanderen.be/xca/pwv/_NL/Bestuur%26Regio/provinciebestuur/provinciebestuur?$SESSIONID$=34455138198194381,

Je ontwikkelt je breed, zowel op het gebied van techniek als van bedrijfskunde, logistiek en communicatie, waarbij je leert werken in teamverband en een klantgerichte én resultaatgerichte houding ontwikkelt.

http://www.hogeschool-rotterdam.nl/index.php?nid=105

Die overheid moet doel- en klantgericht te werk gaan.

http://www.e-stem.nl/

Met ingang van 1 juli wordt gefaseerd overgegaan naar een nieuw markt- en klantgericht systeem om de beschikbare woonruimte te verdelen.

Meppeler Courant,

Winemakers willen markt- en klantgericht produceren.

NRC,

De belastingbetaler moet wel waar voor zijn geld krijgen. Daarbij past een efficiënte en klantgerichte overheid, geen bureaucratische plansocialistische overheid die ambtenaren betaalt voor overbodig werk.

NRC,

De burger verwacht terecht een dienstverlening die efficiënt en klantgericht georganiseerd is.

http://www.leuven.be/servlet/genweb.servlet.MainServlet?toDo=open=4101

ISO-kwaliteitsnormen voor een gedepolitiseerde administratie waarborgen een klantgerichte en gebruikersvriendelijke dienstverlening.

http://www.n-va.be/programma/wiewatwaarom/manifest.asp

Via een sterk uitgebouwde klantgerichte en klantbewuste service wil de nv Bureau voor Milieu Onderzoek op een menselijke en begrijpelijke manier de materie overbrengen naar de klant die er mee wordt geconfronteerd.

http://www.bvmo.be/overbvmo.html

Publieke diensten moeten op een klantgerichte en klantvriendelijke manier worden verleend.

http://www.e-stem.nl/

De dienstverlening is klantgericht en efficiënt en sluit aan op processen van onderwijs en onderzoek binnen de Universiteit Utrecht.

http://www.library.uu.nl/digiarchief/,

De combinatie van: kleine klantgerichte teams met jarenlange ervaring, kennis van de behoeften van onze klanten, klantgerichte en efficiënte logistiek en leidend in IT-toepassingen stellen de organisatie van Hamiplant B.V. in staat U als een betrouwbare, professionele partner in planten van dienst te zijn.

http://www.hamifleurs.nl/

Wil de politiek inspelen op de behoeften van zelfverantwoordelijke, zelfkiezende en zelfsturende mensen, dan zal [...] de overheid zich qua regelgeving moeten beperken, en zal de organisatie van de zorg, het onderwijs, de huisvesting en dergelijke klantgerichter en efficiënter moeten worden.

http://www.e-stem.nl/

Woordfamilie


Als deel van een afleiding