kleinkunstenaar


kleinkunstenaar 1.0

iemand die de kleinkunst beoefent, voor zijn beroep of uit liefhebberij
In Nederland vooral in toepassing op cabaretiers die geestige praatjes en sketches afwisselen met liedjes. In Vlaanderen nu vooral in toepassing op zangers die Nederlandstalige luisterliedjes brengen met een eenvoudig en meestal akoestisch instrumentarium.

Semagram


Een kleinkunstenaar…

is een kunstenaar; is een persoon

  • [Soort] is zanger of cabaretier; is uitvoerend kunstenaar en tevens scheppend kunstenaar als hij zelf zijn teksten en muziek schrijft
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is al dan niet geëngageerd
  • [Activiteit of handeling] beoefent de kleinkunst; treedt op als liedjeszanger of cabaretier
  • [Oorzaak, reden of aanleiding] treedt op voor zijn beroep of uit liefhebberij

Algemene voorbeelden


Thema's als onrechtvaardigheid, sociale onrust, vervuild milieu, kapitalisme zijn echter een kwart eeuw later nog steeds brandend actueel en dat heeft er meteen voor gezorgd dat heel wat van de kleinkunstenaars een blijvende waarde verkregen.

http://home.planetinternet.be/~sintlod8/kleinkunst/kleinkunst_1.htm

Grootschaliger waren dan weer enkele mega-manifestaties als 'Kleinkunsteiland' (1961-66), georganiseerd door het Katholiek Vlaams Studentenverbond in de Leuvense aula en 'ZaZo' (1962-63), een experiment van Johan en Karel Anthierens, Jo Van Eetvelde en Herman Boone in de pittoreske tuinen van de Oranjerie te Meise. Voor de eerste generatie kleinkunstenaars (zowel chansonniers als cabaretiers) waren beide initiatieven een enorme springplank.

http://home.planetinternet.be/~sintlod8/kleinkunst/kleinkunst_1.htm

Hij begeleidde zichzelf niet op gitaar, trad niet op in een verfrommeld pak en had geen x- aantal flesjes bier naast zich op het podium staan. Kortom, Ferdy was niet stuntelig genoeg om als 'echte' kleinkunstenaar te worden beschouwd. Kleinkunst betekende: alle normen van de theaterwereld overboord gooien. Een klein podium in een obscuur café volstond [...]. Kleinkunst, of wat allemaal onder die vlag schuilging, betekende: begeleiding met gitaar. Wie daar niet aan meedeed, was geen kleinkunstenaar. Wie met begeleiding van een trio zong, of van een orkest, was geen kleinkunstenaar.

http://home.planetinternet.be/~sintlod8/kleinkunst/kleinkunst_1.htm

De cabaret-liefhebber kan het komend seizoen dertien keer in schouwburg Ogterop terecht bij overwegend nieuwe programma's. Hiervoor tekenen onder meer de kleinkunstenaars Bert Visscher, Jasperina de Jong, Joop Visser, Lenette van Dongen, het duo Waardenberg en De Jong, Paul Haenen, Tineke Schouten, Jules Deelder, Hans Teeuwen, De Berini's en Willem Vermandere.

Meppeler Courant,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


  • Nederlandse kleinkunstenaars
  • Vlaamse kleinkunstenaars

Enkele Vlaamse en Nederlandse kleinkunstenaars die de kerkelijke moraal in vraag stelden of bepaalde kerkelijke gebruiken of christelijke opvattingen hekelden (Hugo Raspoet, Miek en Roel, Will Ferdy, Willem Vermandere, Raymond, Wannes Van De Velde, Jan De Wilde...) leverden hierbij een bescheiden - zij het niet onbelangrijke - bijdrage. In Vlaanderen kwam het religieuze protest minder voor dan in Nederland.

http://home.planetinternet.be/~sintlod8/kleinkunst/kleinkunst_1.htm

Er werd in dit verband vaak verwezen naar de verschillen tussen de Vlaamse en Nederlandse kleinkunstenaars. De Nederlanders brachten hun identiteit doorgaans niet alleen in hun liedjes tot uitdrukking, maar vaak in het hele gebeuren er rond. Bij de meer introverte Vlamingen kwam die identiteit in de eerste plaats in de liedjes en in de manier waarop ze werden vertolkt tot uiting. Bij de Nederlanders - sinds eeuwen een volk van schreeuwers - was de geldingsdrang meestal groter, de commerciële ingesteldheid efficiënter en de professionaliteit hoger. Wellicht is dat de oorzaak waarom veel Nederlandse chansonniers en cabaretiers in Vlaanderen veel waardering kregen, terwijl het voor de Vlamingen steeds moeilijker was om boven de Moerdijk succes te oogsten.

http://home.planetinternet.be/~sintlod8/kleinkunst/kleinkunst_1.htm

  • een groot kleinkunstenaar

Een trui en een afgedankte broek waren dé kenmerken van een groot kleinkunstenaar.

http://home.planetinternet.be/~sintlod8/kleinkunst/kleinkunst_1.htm

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


  • kleinkunstenares