klooster


klooster 1.0

instelling waar mannen of vrouwen die deel uitmaken van een religieuze orde, vooral in de rooms-katholieke en de ortodoxe kerken, samen onder één dak wonen en leven volgens de regel van die orde; ook: vergelijkbare instelling voor boeddhistische mannen

Semagram


Een klooster…

is een instelling

 • [Functie] dient als leefgemeenschap voor religieuzen van een bepaalde orde; is niet zelden verbonden aan een ziekenhuis of een school waaraan de religieuzen hun diensten verlenen
 • [Begrenzing] is meestal goed afgesloten van de buitenwereld, vaak door hoge muren rondom de kloostergrond
 • [Plaats] huist meestal in een groot gebouw of gebouwencomplex dat beschikt over een kerk of kapel, een dormitorium met individuele cellen voor de kloosterlingen en een refter voor de gemeenschappelijke maaltijden
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] handhaaft vaak een zo groot mogelijke stilte binnen de eigen muren
 • [Activiteit of handeling] dient voor de beoefening van gebed en meditatie; produceert soms allerhande zaken die voor de buitenwereld bestemd zijn, zoals bier, kaas en brood
 • [Gebruiker] is bestemd voor monniken, paters, broeders of nonnen
 • [Organisatie en organisatiewijze] is georganiseerd volgens de regel van een religieuze orde
 • [Toepassingsgebied of bereik] komt voor in een aantal christelijke kerken, vooral de rooms-katholieke en orthodoxe kerken; komt voor in boeddhistische gemeenschappen

Algemene voorbeelden


Een van de weinige kloosters waar nog Abdijbier wordt gebrouwen is het klooster Val-Dieu nabij Aubel in Belgisch-Limburg.

http://www.biercuisine.nl/

De inzet voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van medemensen is de primaire taak van jezuïeten, niet het koorgebed of het leven in een klooster.

http://www.jezuieten.org/lowlands.htm

In Koningshoeven proberen wij de traditie van gastvrijheid, zo eigen aan de kloosters die de Regel van Benedictus volgen, levend te houden.

http://users.bart.nl/~khoeven/monnik_nl.htm

Sinds honderden jaren bezitten de kloosters uitgestrekte wouden en stukken grond, de beste grond die er is, landgoederen en boerderijen, met werkvolk dat in dienst stond van de kerk.

De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een klooster oprichten
 • een klooster stichten
 • het klooster verlaten

In Maastricht (1609), 's-Hertogenbosch (1611), Breda (1625) en Velp bij Grave (1645) worden kloosters opgericht.

http://let.kub.nl/literair/tonvandermeer/tekstbiebtheol.htm,

Toen vele vrouwelijke religieuzen, die les hadden gegeven of die in een hospitaal hadden gewerkt, het klooster verlieten, werd de vraag gesteld of zij recht hadden op een pensioen zoals alle andere werknemers.

http://users.skynet.be/sky50779/recht1.htm

Volgens de overlevering kwam Andreas, toen hij nog een gewone sterveling was, hier aan wal omdat er geen water meer was aan boord van zijn schip. Hij vond de bron, nam een voorraad water mee en gaf de blinde bootsman te drinken. Voor wie het wil geloven, ging de bootsman zien en stichtte Andreas dit klooster uit dankbaarheid aan de Heer.

Een studie van de hand; Op reis in Noord-Cyprus, Maryse Vincken,

met adjectief ervoor


 • een boeddhistisch klooster
 • een byzantijns klooster
 • een contemplatief klooster
 • een dominicaner klooster
 • een franciscaner klooster
 • een katholiek klooster
 • een middeleeuws klooster
 • een oecumenisch klooster
 • een streng klooster
 • een Tibetaans klooster

Deels leefde ik in kommune bij het blije flowerpowergezinnetje van Eriks guru, Geert, die trouwens later ècht naar een Tibetaans klooster zou vertrekken: gefinancierd door de schandelijk hoge winsten die hij aan mij als argeloze, beginnende shitroker had gemaakt.

Het blije lijden, Alex Rosseels,

Toen ik Lydia in bewondering zag staan kijken naar de gouden mozaïeken van het byzantijnse klooster in Daphni, ontroerde me dat om de een of andere reden.

In liefdes naam, Greta Seghers,

Maar de mevrouw die me het formulier gaf had een boek gelezen dat ik eens over ervaringen in een boeddhistisch klooster schreef en beweerde daarom dat ik een boeddhist zou zijn.

De doosjesvuller en andere vondsten, Janwillem van de Wetering,

De Zwitserse theoloog richtte in de jaren '40 in het Franse plaatsje een oecumenisch klooster op dat tegenwoordig bijna tweehonderdduizend mensen trekt, vooral jongeren uit West- en Oost-Europa.

Meppeler Courant,

De ontmaagding en het seksuele misbruik begonnen volgens haar in 1985, toen zij als 45-jarige in een katholiek klooster in het Zuid-Afrikaanse Durban werkte.

De Standaard,

In het puin werden drie gipsen platen gevonden (en twee inktpotjes) en De Vaux had het prompt over 'schrijftafels' en schrijfgerei, en dus een 'scriptorium' (de werkplaats der schrijvers in het middeleeuwse klooster).

http://www.skepsis.nl/dodezee.html,

Deze Zuidduitse edelman werd op 8 juli 1838 geboren in Württemberg, een satellietstaatje van Pruisen, in de nabijheid van het Meer van Konstanz op de grens van Zwitserland en wel in het vroeger Domicaner klooster op nauwelijks een steenworp van de Zwitserse grens.

http://users.skynet.be/verganeglorie/

Christus vraagt van ons geen masochistisch gedrag. Karmelietessen noch clarissen doen nog aan zelfkastijding. Vergelijken met vroeger heeft trouwens geen zin. Daarbij komt dat strenge kloosters vooraf altijd de nodige voorlichting geven.

De Standaard,

We hebben het laatst in de praatgroep nog over contemplatieve kloosters gehad. Sommigen hadden er wel zin in, voor een week of zo. Hou toch op! Die hele praatgroep is niet tegen één uur van zwijgen bestand.

Met het oog op de jaren negentig, Luc Vancampenhout,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • het klooster van de karmelieten
 • het klooster van de norbertijnen
 • het klooster van de zusters van Tordesillas
 • het klooster van het Heilig Graf
 • het klooster van Onze-Lieve-Vrouwe van Valentunana

Diezelfde dag bezochten wij ook het museum van kerkelijke kunst dat was ondergebracht in het convento do carmo, het klooster van de karmelieten.

Een broer in Brazilië, Beb Vuyk,

Johanna werd getroffen met verstandsverbijstering. In de kortst mogelijke tijd was ze onhandelbaar geworden. Haar woordjes werden plotselinge schrille uitstoten, en haar volle, sierlijke tred een tengere strompel [...]. Ik liet haar wegbrengen naar het klooster van de zusters van Tordesillas. God had haar opgeëist.

Caesarion, Isabella, Anna: drie monologen, Gérard van Kalmthout,

Het klooster van de norbertijnen te Postel werd tijdens zijn episcopaat tot zelfstandige abdij verheven.

http://www.bisdomdenbosch.nl/

Bovengenoemde kloosters in Calatayud, Bohemen en Italië kwamen reeds in de 15e en 16e eeuw aan hun eind. Alleen het klooster van het Heilige Graf in Zaragoza slaagde erin de wisselvalligheden van bijna zes eeuwen te doorstaan en bestaat tot op de dag van vandaag.

http://www.crosswinds.net/~priorijemmaus/vrouw.htm

De stenen hadden ooit een paleis gevormd, het Paleis van Sada. Het stond naast de San Sebastiankerk en het klooster van Onze-Lieve-Vrouwe van Valentunana.

Na de siësta, Paul Koeck,

in voorzetselgroep


 • in een klooster intreden
 • in een klooster binnentreden
 • in een klooster treden
 • in het klooster gaan
 • zich terugtrekken in een klooster

Nu wil u alles weten over mijn pogingen om in Zwitserland in een klooster binnen te treden.

Casanova's thuisreis, Hugo Matthysen,

Op nieuwjaarsdag [...] deelde José haar familieleden mee dat ze in het klooster wilde treden.

Het hooglied, Valère Depauw,

Inés zal haar eigen redenen hebben gehad om in het klooster in te treden.

Alles over Tristan, Tommy Wieringa,

Hij [...] trok zich een jaar terug in een klooster, bij de Trappisten. Hij heeft er een jaar niet gepraat. Hij, acteur: een jaar gezwegen!

Een soort Engeland, Robert Anker,

Je kon erg lachen met Han, hij kon heel gek doen, gebocheld pianospelen en zo. Hij is later in het klooster gegaan.

De dronken kanarie, Jan Gerhard Toonder,

 • naar het klooster gaan

Papa ging naar de drukkersschool. En Constance naar de normaalschool omdat haar vader [...] bevolen had: 'Denk eraan, Amelie, dat ze aan de staat geraken, alle vijf. Tenzij Berenice, die zal waarschijnlijk toch naar het klooster gaan. Maar de twee anderen in 't onderwijs, veel vakantie, 't is proper werk.'

Het verdriet van België, Hugo Claus,

 • uit het klooster gaan
 • uit het klooster weglopen

Op een dag is ze uit het klooster weggelopen en een week later hebben ze haar lijk gevonden.

Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

Een aantal boeddhisten wordt monnik of non voor het leven [...]. Oorspronkelijk trokken de monniken rond en later bevestigden ze zich in kloosters [...]. Sommige jongeren gaan echter ook tijdelijk. Ze leren er de regels en na hun eerste ondervraging wordt hun wit kleed door een oranje vervangen en gaan ze uit het klooster.

http://www.student.kuleuven.ac.be/~m9919504/oorsprongboeddhisme.htm

 • de abdis van het klooster
 • de abt van het klooster
 • de begraafplaats van het klooster
 • de generale overste van het klooster
 • de kapittelzaal van het klooster
 • de kerk van het klooster
 • de monniken van het klooster
 • de nonnen van het klooster
 • de prior van het klooster
 • de rector van het klooster
 • de refter van het klooster
 • een vleugel van het klooster
 • het dormitorium van een klooster

Gedurende een aantal eeuwen spelen de abten van het klooster een belangrijke rol bij gebeurtenissen in de Russische geschiedenis.

http://www. eikonikon. nl/index2. html,

Enkel Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen van Godelieve verwijzen naar Edith, het blindgeboren dochtertje uit het tweede huwelijk van Bertolf, als stichteres en eerste abdis van dit klooster.

http://www.gistel.be/dienst_t.asp?id=122

Hoewel hij doodmoe was, weken de slaap en de vermoeidheid geheel van hem, toen hij tijdens het verrichten van zijn verantwoordelijke werkzaamheden plotseling bemerkte, dat allen om hem heen, tot de bedaagde prior van het klooster toe, hem bejegenden met de grootste achting, maar ook met een spoor van angst.

Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

In Wittem werd hij later professor in de theologie en rector van het klooster.

http://www.redemptoristen.nl/Wittem/geschiedenis/historie.htm

Uit de cafés klinkt de elektrisch versterkte, zogenoemde "nieuw gecomponeerde' Servische volksmuziek dermate luid, dat zelfs in de kerk van het klooster je horen en zien vergaat.

NRC,

In de refter van zijn klooster stond een tafel gedekt.

NRC,

De nonnen van het klooster blijven zorgvuldig binnen.

NRC,

De monikken van het klooster van Aduard trokken toen te paard naar Zuidlaren om hun pacht te innen en zaken te doen.

Meppeler Courant,

Het hotel-restaurant Clarenhof dat ze in 1990 in een leegstaande vleugel van het klooster inrichtte, werd in oktober 1995 failliet verklaard, evenals Maria Logghe zelf.

De Standaard,

Of Marfa Oezjintseva de juwelen nu van de priester of van de moeder-overste heeft gekregen, zeker is dat zij ze in 1923 op de begraafplaats van het klooster heeft begraven.

NRC,

Nu wachten nog de vleugels met de vroegere refter en bibliotheek, de kapittelzaal en het dormitorium van het klooster op restauratie en herbestemming.

http://www.gent.be/gent/historis/monument/caermersklooster/caermersklooster.htm

Ook de generale overste van het klooster waartoe onze dorpsheilige meer dan vijftig jaar voordien had behoord (hij was jong en in een geur van heiligheid gestorven), had beloofd te zullen komen.

Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,

met ander, nevengeschikt substantief


 • abdijen en kloosters
 • kerken en kloosters

Privileges van blijvende vrijdom verkregen in de loop der tijden de meeste abdijen en kloosters, maar zelden voor hun gehele gebied.

http://utopia.knoware.nl/users/ivoback/blambachtsheer.htm

Maar van kerken en kloosters had ze onderweg al een overdosis opgedaan.

Na de siësta, Paul Koeck,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • Albertinumklooster
 • Alfonsusklooster
 • augustijnenklooster
 • augustijnerklooster
 • augustinessenklooster
 • benedictijnenklooster
 • benedictijnerklooster
 • benedictinessenklooster
 • Benedictusklooster
 • bergklooster
 • birgittijnenklooster
 • broederklooster
 • cisterciënzerinnenklooster
 • cisterciënzerklooster
 • clarissenklooster
 • derwisjklooster
 • dochterklooster
 • dominicanenklooster
 • dominicanerklooster
 • Don Boscoklooster
 • Drie-eenheidsklooster
 • dubbelklooster
 • familieklooster
 • hiëronymietenklooster
 • hindoeklooster
 • holenklooster
 • hoofdklooster
 • hoogbegaafdenklooster
 • kanunnikessenklooster
 • kapucijnenklooster
 • kapucijnerklooster
 • karmelietenklooster
 • karmelietessenklooster
 • kartuizerklooster
 • koningsklooster
 • kraakklooster
 • mannenklooster
 • Mariaklooster
 • minderbroedersklooster
 • moederklooster
 • monialenklooster
 • monnikenklooster
 • museumklooster
 • nonnenklooster
 • noviceklooster
 • oblatenklooster
 • pop-upklooster
 • predikherenklooster
 • redemptoristenklooster
 • shaolinklooster
 • Sint-Benedictusklooster
 • Sint-Catharinaklooster
 • slotklooster
 • studieklooster
 • theresianenklooster
 • trappistenklooster
 • Triniteitsklooster
 • universiteitsklooster
 • ursulinenklooster
 • vrouwenklooster
 • zenklooster
 • ziekenhuisklooster
 • zusterklooster

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • kloosteraangelegenheid
 • kloosteraffaire
 • kloosterarchief
 • kloosterband
 • kloosterbank
 • kloosterbewoner
 • kloosterbibliotheek
 • kloosterbier
 • kloosterbiertje
 • kloosterbos
 • kloosterbroeder
 • kloosterbrood
 • kloosterbroodje
 • kloosterbrouwerij
 • kloosterburcht
 • kloostercatalogus
 • kloostercel
 • kloostercongregatie
 • kloosterdag
 • kloosterdomein
 • kloosterdorp
 • kloosterfamilie
 • kloosterfeest
 • kloosterfinanciën
 • kloosterflat
 • kloostergast
 • kloostergebouw
 • kloostergelofte
 • kloostergemeenschap
 • kloostergeschiedenis
 • kloostergewaad
 • kloostergoed
 • kloostergrapje
 • kloostergroep
 • kloostergrond
 • kloostergruwel
 • kloosterhabijt
 • kloosterhervorming
 • kloosterhoeve
 • kloosterhof
 • kloosterhotel
 • klooster-hotel
 • kloosterinternaat
 • kloosterjubilaris
 • kloosterkapel
 • kloosterkazerne
 • kloosterkerk
 • kloosterkerkhof
 • kloosterkeuken
 • kloosterkledij
 • kloosterkleed
 • kloosterkleren
 • kloosterklok
 • kloosterkraak
 • kloosterland
 • kloosterleiding
 • kloosterleven
 • kloosterlikeur
 • kloosterliteratuur
 • kloostermaagd
 • kloostermantel
 • kloostermonnik
 • kloostermop
 • kloostermuseum
 • kloosternaam
 • kloosternijverheid
 • kloosteromgang
 • kloosteronderwijs
 • kloosterorde
 • kloosteroverste
 • kloosterpand
 • kloosterpark
 • kloosterregel
 • kloosterrekening
 • klooster-rustoord
 • kloosterschoen
 • kloosterschool
 • kloostersfeer
 • kloostersfeertje
 • kloosterstichter
 • kloosterstichting
 • kloosterstoel
 • kloostertafel
 • kloosterterrein
 • kloostertest
 • kloostertijd
 • kloostertraditie
 • kloostertucht
 • kloostertuin
 • kloostertuintje
 • kloosteruniversiteit
 • kloosterverband
 • kloosterverzorgingshuis
 • kloostervolk
 • kloostervorm
 • kloosterwerk
 • kloosterwet
 • kloosterwezen
 • kloosterwijn
 • kloosterzuster

klooster 1.1

verzameling van de bewoners van een klooster of dat gedeelte ervan dat betrokken is bij wat er wordt gezegd, vooral de kloosteroverheid

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

Semagram


Een klooster…

is een verzameling

   Algemene voorbeelden


   Forsten schat de waarde van de collectie op enkele tienduizenden guldens. De prijzen variëren van dertig gulden tot 250 gulden per boek [...]. Instituten in binnen- en buitenland, universiteitsbibliotheken, particulieren en kloosters hebben gereageerd.

   NRC,

   Wel euh... ik was de grootste babbelaarster van het klooster en ik had altijd een kring nonnen rond mij. Over alles hadden wij ons zegje: over gebakjes en kruidendrankjes, over sonnetten en karvelen.

   Met het oog op de jaren negentig, Luc Vancampenhout,

   De meeste klooster erkenden het gezag van de keizer in geloofszaken niet, zij wensten slechts hun Generaal Kapittel te gehoorzamen.

   http://home.wanadoo.nl/iki/inq-dro.htm

   klooster 1.2

   gebouw waarin een kloostergemeenschap gevestigd is; kloostergebouw

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen1.0 : 1.2

   Semagram


   Een klooster…

   is een gebouw

     Algemene voorbeelden


     Hij is uit zijn dorp komen fietsen [...], voorbij het kerkhof met de witte heiligenbeelden op de toegangspoort rechtsaf, langs klooster en rk-kerk en toen eens niet over het Begijnhof maar over de Westerhaven [...], naar de Nieuwstraat, en daar zit hij nu, niemand te zien.

     Een soort Engeland, Robert Anker,

     Kerk en klooster vervielen en werden voor vele andere doeleinden gebruikt.

     http://www.redemptoristen.nl/Wittem/geschiedenis/historie.htm

     Op een bepaald moment hebben we een oud klooster dat al jaren leeg stond gekraakt.

     De heiligen zijn dood, René Stoute,

     Combinatiemogelijkheden


     als object bij een werkwoord


     • een klooster bouwen

     Dat klooster werd in de elfde eeuw gebouwd en de koning was er gedoopt.

     Na de siësta, Paul Koeck,

     met adjectief ervoor


     • een middeleeuws klooster

     In de Roomburg vonden de archeologen ook resten van een middeleeuws klooster.

     De Standaard,

     in voorzetselgroep


     • binnen de muren van het klooster

     De naam 'trappistenbier' is bij wet voorbehouden aan die bieren die zijn gebrouwen volgens het klassieke patersrecept van de cisterciënzers-trappisten. Bovendien dient dit te gebeuren binnen de muren van een klooster van die orde en niet gewoon door leken-brouwers, maar door de trappisten zelf.

     De Standaard,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     • kloosterachtig
     • kloostertje

     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     • Albertinumklooster
     • Alfonsusklooster
     • augustijnenklooster
     • augustijnerklooster
     • augustinessenklooster
     • benedictijnenklooster
     • benedictijnerklooster
     • benedictinessenklooster
     • Benedictusklooster
     • bergklooster
     • birgittijnenklooster
     • broederklooster
     • cisterciënzerinnenklooster
     • cisterciënzerklooster
     • clarissenklooster
     • derwisjklooster
     • dominicanenklooster
     • dominicanerklooster
     • Don Boscoklooster
     • Drie-eenheidsklooster
     • dubbelklooster
     • hiëronymietenklooster
     • hindoeklooster
     • holenklooster
     • hoofdklooster
     • kanunnikessenklooster
     • kapucijnenklooster
     • kapucijnerklooster
     • karmelietenklooster
     • karmelietessenklooster
     • kartuizerklooster
     • koningsklooster
     • kraakklooster
     • mannenklooster
     • Mariaklooster
     • minderbroedersklooster
     • monialenklooster
     • monnikenklooster
     • museumklooster
     • nonnenklooster
     • novicenklooster
     • oblatenklooster
     • predikherenklooster
     • redemptoristenklooster
     • shaolinklooster
     • Sint-Benedictusklooster
     • Sint-Catharinaklooster
     • theresianenklooster
     • trappistenklooster
     • Triniteitsklooster
     • universiteitsklooster
     • ursulinenklooster
     • vrouwenklooster
     • zenklooster
     • ziekenhuisklooster
     • zusterklooster

     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     • kloosterarchitectuur
     • kloosterbouw
     • kloostercomplex
     • kloosterdeel
     • kloosterdesign
     • kloosteresthetiek
     • kloostergaanderij
     • kloostergalerij
     • kloostergang
     • kloostermuur
     • kloosterplein
     • kloosterpoort
     • kloosterrestant
     • kloosterruïne
     • kloostertrap
     • kloostervleugel
     • kloosterzolder

     klooster 1.3

     het leven als kloosterling; kloosterleven

     Betekenisbetrekking


     metonymie
     Betrokken betekenissen1.0 : 1.3

     Semagram


     Het klooster…

     is een leven

       Algemene voorbeelden


       Het vaderlijke erfdeel moest in de familie blijven en meestal kreeg de oudste zoon hier het beheer over. Maar wat moest er dan gedaan worden met de andere nazaten. Vaak werd door de familie een bestaan voor hen gezocht en als dat niet al te gauw lukte was eigenlijk het klooster het enige alternatief.

       Meppeler Courant,

       Van briljant politicus is Lubbers opeens tragisch geval geworden. Met zijn 55 jaar is hij nog veel te jong voor de tuin. Maar wat dan wel? Bidden en studeren, zei hij een jaar geleden in een laconieke bui. Nu zou het daar echt wel eens op kunnen uitdraaien. Want wat rest er behalve het klooster, nog eigenlijk voor hem?

       NRC,

       Dit is de eerste les die het klooster leert: ons leven is voor allen.

       http://web.inter.nl.net/users/clarissenklooster/dutvoca.html

       Een geest die er op neerkomt dat wij klooster en kerk met elkaar willen beleven op basis van vriendschap: je niet opstellen tegenover of boven elkaar, maar in elkaar God eren; mensen geen voorwerp van zielzorg, want sámen zijn we christen, en pas daarna worden de taken verdeeld.

       http://home.wanadoo.nl/a.c.boskapel/augustijnenboskapel.html

       Woordfamilie


       Als deel van een afleiding


       Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


       • kloosterdag
       • kloosterdiscipline
       • kloosterjaren
       • kloostermenu
       • kloosterprofessie
       • kloosterregel
       • kloosterrite
       • kloosterritme
       • kloostersfeer
       • kloostersfeertje
       • kloostertraditie
       • kloostertucht
       • kloosterwerk
       • kloosterwet

       klooster 1.4

       milieu dat georganiseerd is als een klooster; milieu waar geleefd wordt als in een klooster; vooral: milieu dat net als een klooster van de buitenwereld afgesloten is

       Betekenisbetrekking


       metafoor
       Betrokken betekenissen1.0 : 1.4

       Semagram


       Een klooster…

       is een milieu

         Algemene voorbeelden


         Heel gauw werden de verschillen duidelijk tussen realiteit en folder, vol sport en spel en individuele begeleidingsblabla. Het internaat was een liberaal klooster.

         Het blije lijden, Alex Rosseels,

         Woordfamilie


         Als deel van een afleiding


         • kloostertje