kolonisator


kolonisator 1.0

iemand die een kolonie of een aantal kolonies sticht

Semagram


Een kolonisator…

is een persoon

 • [Plaats] trekt naar vreemde gebieden, al dan niet overzee; vestigt zich in bewoonde, onbewoonde of onontgonnen gebieden
 • [Tijd] is van alle tijden of behoort tot een van de West-Europese mogendheden die vanaf de vijftiende tot en met de negentiende eeuw kolonies stichtten in overzeese gebieden
 • [Activiteit of handeling] koloniseert een gebied om er handel te drijven, om de grond te ontginnen of aan landbouw te doen; sticht handelsposten en factorijen
 • [Gedrag] onderdrukt soms de oorspronkelijke bevolking van het vreemde gebied

Algemene voorbeelden


De kolonisatoren die Zuid-Amerika in de zestiende eeuw in hun bezit namen, hebben langs de kusten van de Atlantische Oceaan ongeveer een miljoen vierkante kilometer bos opgestookt of in plankjes gezaagd.

De Standaard,

De protestanten, vooral afstammelingen van Schotse presbyterianen die als kolonisators naar Ierland waren getrokken, beschouwden Londen als hun wettige regering.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • de West-Europese kolonisatoren
 • de Britse kolonisatoren
 • de Europese kolonisatoren
 • de Franse kolonisatoren
 • de Nederlandse kolonisatoren
 • de Belgische kolonisatoren
 • de voormalige kolonisatoren

Ook elders ter wereld - zelfs op de meest opmerkelijke plaatsen als Namibië - is carnaval doorgedrongen. Maar daar is het meer een erfenis van de voormalige kolonisatoren, verworden tot een plaatselijk gebruik dat nu weer de afstammelingen van die kolonisatoren, de toeristen, vermaakt.

http://www.gva.be/nieuwsextra/dossiers/-c/carnaval/dossier.asp

Deels ging het er voormalige kolonisatoren om de vroegere privileges zoveel mogelijk te behouden, deels was de ontwikkelingspolitiek onderdeel van de Koude Oorlog, de strijd tussen het communisme en het gedemocratiseerde kapitalisme om de suprematie in de wereld.

NRC,

Het woord "hindoeïsme" werd pas in de 19de eeuw geïntroduceerd door de Britse kolonisatoren en verwijst naar de godsdienst van de hindoes.

http://www.vegetarisme.be/php/hindoveg.html?menu==1=2=1

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • ex-kolonisator
 • oud-kolonisator

kolonisator 1.1

mogendheid die een kolonie of een aantal kolonies sticht

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

Algemene voorbeelden


Hij legt zich toe op Congo, in de jaren voor de onafhankelijkheid, toen België zich nog zonder blikken of blozen als kolonisator kon gedragen (en misdragen).

http://millennium.arts.kuleuven.ac.be/studentcs/portal/biennale/ned/index.htm

Als laatste heeft Frankrijk als voormalige kolonisator een onrustige naoorlogse geschiedenis achter de rug die ook nu nog doorwerkt in het buitenlands beleid.

http://www.atlcom.nl/,

De zaak kan ernstige gevolgen hebben voor het werk van de internationale organisaties in Rwanda en voor de al gespannen relatie tussen Rwanda en de voormalige kolonisator België.

De Standaard,