koning auto


koning auto 1.0

((vooral) in België, ironisch)

de auto beschouwd als het belangrijkste vervoermiddel waarvoor alle andere belangen moeten wijken

Algemene voorbeelden


Ik kon mij goed inbeelden dat het niet evident is om een maatregel tegen koning auto, ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van de zwakke weggebruiker, erdoor te krijgen.

De Standaard,

Ozon is niet alleen vervelend, het is ook een ingewikkelde zaak. Dat, plus het feit dat het om koning auto gaat, maakt politieke besluitvorming zo moeilijk.

De Standaard,

Als Oostende zijn zin krijgt wordt vanaf het najaar 2002 immers het huidig verkeersvrije gedeelte van de dijkweg rond de Spuikom opgeofferd aan koning auto om zo een verbinding te creëren tussen Bredene en de Dr. E. Moreauxlaan.

http://www.bredene.be/pages/persberichten/persberichten_juli_2002.htm#spuikom,

Als alle fietsers, dat zijn er 700.000 per dag in Vlaanderen, een wagen kopen en ermee buiten komen, is het direct gedaan met de suprematie van koning auto. De wegen slibben nu al dicht op spitsuren.

De Standaard,