kor/Kor


A - Als woord

kor 1.0

afbeelding

Bron: Joost J. Bakker
(CC BY 2.0)

sleepnet dat opengehouden wordt door een frame en dat gebruikt wordt voor het vangen van onder andere platvis en garnalen door dit net over de zeebodem te slepen; kornet

Semagram


Een kor…

is een visnet; is een voorwerp

 • [Vorm] heeft een vierkante vorm
 • [Constructie] bestaat uit gehaakte touwen of ander materiaal, opengehouden door een frame
 • [Functie] wordt gebruikt in de visserij om vanaf kotters en trawlers garnalen en vis (met name platvis) mee te vangen
 • [Plaats] wordt over de bodem van de zee of diep door zee gesleept aan de zijkanten van een kotter of trawler

Algemene voorbeelden


Onderscheid wordt gemaakt tussen vistuigen waarbij door middel van een frame het net wordt opengehouden (kor) en vistuigen die door middel van visborden wordt opengehouden (trawl).

http://www.minlnv.nl/infomart/parlemnt/2002/par02115.pdf,

De visserij op Noordzeegarnaal gebeurt met kotters die zijn uitgerust met zogenaamde boomkornetten; netten die naast de kotter worden voortgesleept. De kor wordt door een stalen boom opengehouden. Elke garnalenkotter bezit twee van zulke korren, die aan beide zijden van de kotter uitstaan.

http://home.planet.nl/~wtoering/garnaal/

De boomkor die de Eurokotters gebruiken is vergelijkbaar met de kor van de grote kotters. De kor is echter slechts 9 meter lang.

http://www.pvis.nl/

Na gemiddeld tien minuten trekken wordt de kor het strand opgetrokken, waarna de gevangen dieren worden geteld en gemeten.

http://www.anemoon.org/algemeen/welkom.htm

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • boomkor
 • elektrokor
 • garnalenkor
 • mosselkor
 • oesterkor
 • schelpdierkor
 • zuigkor

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • korproject

kor 2.0

(geschiedenis beroepsorganisaties [geschiedenis algemeen])

Soemerische maateenheid die overeenkomt met ongeveer 250 liter (300 bekers) en die gebruikt werd om zaden en granen mee af te meten

Semagram


Een kor…

is een maateenheid; is een hoeveelheid

 • [Omvang concreet] komt overeen met ongeveer 250 liter, afgemeten in bekers van 0,825 liter
 • [Functie] werd gebruikt in Mesopotamië om zaden en granen mee te meten
 • [Herkomst of oorsprong] werd rond 3400 v. Chr. in het zuiden van Mesopotamië gebruikt
 • [Tijd] is een oude maat
 • [Betrokkene] wordt een koninklijke maat genoemd

Algemene voorbeelden


Vervolgens wordt nauwkeurig de besteding aangegeven: de hoeveelheden gerst die gebruikt werden voor het inzaaien van de afzonderlijke akkers en voor het voeren van de ploegrunderen. Als maten worden de bur, de koninklijke kor en de beker gehanteerd, waarbij één bur ongeveer 6,5 ha groot is, één (koninklijke) kor ca. 250 liter (300 bekers) aanduidt en één beker 0,825 liter omvat.

http://www.cultuurwijzer.nl/lkp.dossiers/cultuurwijzer.nl/i000382.html

De Sumerische plan-economie ging bij berekeningen als deze uit van precieze gegevens en vaste normen. De akkers waren in diverse categorieën verdeeld, al naar gelang de kwaliteit van de grond en de aard van de irrigatie. Vervolgens werden per zes meter (nindan geheten) acht tot twaalf ploegvoren getrokken (onderlinge afstand dus 75 tot 50 cm), waarbij gesteld werd dat per el (= 50 cm) 30 gerstekorrels als zaaigoed nodig waren. Op basis hiervan was de benodigde hoeveelheid zaaigoed exact te berekenen. De afgebeelde tekst kent velden met 1 of 1 1/10 kor zaad, d.w.z. met 10 en 12 voren per nindan.

http://www.museumkennis.nl/lp.rmo/museumkennis/i000283.html

B - Als afkorting

Kor 1.0

(Bijbel algemeen)

Korintiërs; één van twee specifieke boeken uit het Nieuwe Testament; brief van Paulus aan de Korintiërs
Wordt voorafgegaan door het cijfer 1 of I danwel 2 of II om aan te geven of het om de eerste of tweede brief gaat.

Semagram


Kor…

is een bijbelboek; is een boekdeel

 • [Deel] bevat als eerste brief 16 hoofdstukken en als tweede brief 13
 • [Geheel] is een boek van de Bijbel, van het Nieuwe Testament
 • [Ontstaan] is als brief rond 57 geschreven
 • [Handelende persoon] is volgens de overlevering geschreven door Paulus aan de gemeente te Korinthe
 • [Medium] is geschreven in Oudgrieks
 • [Voorbeeld of specimen] kan worden onderverdeeld in 1 Kor (eerste brief van Paulus aan de Korintiërs) en 2 Kor (tweede brief van Paulus aan de Korintiërs)

Algemene voorbeelden


Een goed geweten maakt de mens vrij en onafhankelijk van het oordeel van anderen (1 Kor 10, 29; 2 Kor 1, 12).

http://users.chello.be/sf15013/28.htm,

"Niet iedereen kan apostel zijn, of profeet, of leraar". (1. Kor 12,29) In de eerste christengemeenschap worden met name de apostelen genoemd.

http://www.de-oase.nl/nieuws/view.nieuws.php?id=328,

Dit evangelie is uitgelegd in 1 Kor. 15:1-4. Het evangelie, of "goed nieuws" is, dat alles volbracht is voor ons als we maar erin geloven en rusten.

http://www.bijbel.nl/

De dwaasheid van God is wijzer dan de mensen en de zwakheid van God is sterker dan de mensen (1 Kor. 1,25).

http://www.okkn.nl/,